MENEDŻEROWIE NA MIARĘ XXI WIEKU

W lutym 1994 roku mgr inż. Krystyna Ziejewska i mgr inż. Zbigniew Ziejewski, małżeństwo absolwentów Wydziału Rolniczego byłej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na bazie byłego PGR założyli dysponujące powierzchnia 1076 ha Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ZIEMAR spółka z o.o., w Szwarcenowie, w województwie warmińsko-mazurskim. Zamierzali rozwijać wielokierunkową produkcję.

 

 PRODUKCJA ROŚLINNA

 

W produkcji roślinne postanowili specjalizować się w uprawie zbóż nasiennych i konsumpcyjnych oraz rzepaku i kukurydzy na ziarno, jako podstawowej paszy dla drobiu. Zaczęła dominować uprawa zbóż. Zazwyczaj na 350 ha uprawiali rzepak, na 300 ha – pszenica, na 100 ha – pszenżyto, na 160 ha – jęczmień, na 20 ha – owies i 80 ha – kukurydza. Poza roślinami paszowymi na własne potrzeby i rzepakiem produkowane są zboża konsumpcyjne i na 200 ha – materiał siewny. W gospodarstwie prowadzone są doświadczenia polowe, pokazy i szkolenia Przedsiębiorstwo ma licencję na rozprowadzanie materiału siewnego. Sprzedaż prowadzona jest na terenie sąsiednich powiatów. Spółka prowadzi także skup rzepaku od rolników z ościennych powiatów. Ponadto przedsiębiorstwo produkuje także nasiona kwiatów, materiał nasadzeniowy roślin sadowniczych i ozdobnych.

W gospodarstwie prowadzone są liczne doświadczenia polowe, pokazy i szkolenia.

W lutym 2011r. kolejny raz odwiedziłem mgr. inż. Zbigniewa Ziejewskiego i zapytałem od przygotowania do wiosennych prac polowych.

- Stosowne zakupy już poczyniłem – powiedział rolnik. Uzgodniłem także wszystkie sprawy związane z ochroną roślin. W moim gospodarstwie ochrona fungicydowa roślin oparta jest na specjalnych programach, tj. : Singenty w rzepaku, BASF – w zbożach i BYER-a w kukurydzy uprawianej na ziarno. Teraz obserwuje pola. Na plantacjach rzepaku bezpośrednio po zejściu śniegu na zamarznięta glebę zastosuję 200 kg siarczanu amonu na ha. Po upływie 2 tygodni wysieję 250 kg saletry amonowej /ha, a po kolejnych 2-3 tygodniach, w zależności od wilgotności i przebiegu pogodny, kolejna dawkę saletry amonowej w wysokości 250 kg/ha…

Zbigniew Ziejewski uprawia 4 polskie odmiany pszenicy ozimej Hodowli Strzelce i Danko. Są to: Sukces, Tonacja, Ludwik i Figura. Bezpośrednio po ustąpieniu okrywy śnieżnej na zamarzniętą glebę rolnik zastosuje 200-250 kg saletry amonowej na hektar. Po upływie 3 tygodni zostanie wysiana druga dawka tego samego nawozu w wysokości 200 kg /ha, natomiast w fazie liścia flagowego pszenica zostanie wzmocniona po raz trzeci azotem w dawce 100 kg saletry amonowej /ha.

Spośród pszenżyt ozimych Zbigniew Ziejewski uprawia: Baltico,  Borwo,  Grenado, Todan i Witon. Bezpośrednio po zejściu śniegu jeszcze na zamarzniętą glebę zastosuje pierwszą dawka saletry amonowej w wysokości 200 kg / ha. 3 tygodnie później, czyli w pełni krzewienia, wysieje drugą dawka saletry amonowej w wysokości 150 kg / ha.

W tym gospodarstwie uprawiane są także 3 odmiany jęczmienia jarego, tj.: Eunowa, Stratus i Pribina oraz uprawia 3 odmiany owsa, tj.: Bingo, Krezus i Szakal.

Do siewu zbóż jarych pozostało jeszcze kilka tygodni, więc skorzystałem z okazji i poprosiłem Zbigniewa Ziejewskiego o krótką charakterystykę odmian, które będzie siał w tym roku. Być może, niektórzy z naszych Czytelników zechcą naśladować jednego z najlepszych rolników w województwie warmińsko-mazurskim. Oto streszczenie jego wypowiedzi.

Z Hodowli Danko zasieję dwie nowe pastewne odmiany jęczmienia  Eunowę i Pribinę. Eunowa jest odmianą typu pastewnego o bardzo dobrej plenności. Charakteryzuje się bardzo dobra odpornością na mączniaka oraz dobrą odpornością na pozostałe choroby jęczmienia. Wykształca duże ziarno, dobrze wyrównane. Wśród odmian pastewnych wyróżnia się podwyższoną zawartością białka. Jest to odmiana o średniowczesnym terminie kłoszenia i wczesnym terminie dojrzewania. Wykształca rośliny o średniej wysokości i o dobrej odporności na wyleganie. Pribina także charakteryzuje się bardzo dobrą plennością. Jest odmianą krótką, o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Jest szczególnie polecana do uprawiania w intensywnej technologii produkcji na glebach dobrych. Odmiana ta charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby. Jej zaletą jest grube, dobrze wyrównane ziarno. Odmiana ta wcześnie dojrzewa i kłosi się.

Wyhodowany w Strzelcach Stratus jest odmianą o średniej wartości browarnej. Odmiana dość plenna o średniej tolerancyjności na niskie pH gleb. Jest średnio odporny na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, a jego odporność na mączniaka i rynchosporiozę ocenia się jako dość małą. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – przeciętna.

W tym roku Zbigniew Ziejewski będzie uprawiał 3 odmiany owsa wyhodowane w Strzelcach, tj. Bingo, Krezusa i Szakala. Bingo jest wczesną odmianą o dość dobrej odporności na wyleganie. Odmiana uznawana jest za najplenniejszą w kraju. Cechuje ją najwyższa masa 1000 ziaren wśród wszystkich zarejestrowanych odmian (43,5 g) oraz najniższy udział łuski wśród wszystkich odmian oplewionych (22,9). Charakteryzuje ją wysoka zawartość tłuszczu białka oraz bardzo dobra wartość żywieniowa.

Krezus jest odmianą żółtoziarnistą wysoko i wiernie plonującą na terenie całego kraju. Charakteryzuje się średnio – wczesnym, równomiernym  dojrzewaniem, wysoką tolerancją na niskie pH gleby i bardzo dobrą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na rdze. Rośliny średniej wysokości o bardzo dużej odporności na wyleganie. Ziarno o średniej masie 1000 ziaren i dobrej zawartości tłuszczu.

Szakal jest żółtoziarnistą odmianą średniowczesną o dobre j zdrowotności. Odporny na rdze: wieńcowa i źdźbłową. Bardzo dobrze plonuje na terenie całego kraju. Rośliny o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Ziarno o nieco mniejszej zawartości łuski, największej masie 1000 ziarn i dość dużej zawartości białka przy małej zawartości tłuszczu. Odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby.

Pod zboża jare rolnik bez pośrednio przed siewem zbóż jarych zastosuje nawożenie fosforowo-potasowe (w formie polifosek 6, 20 i 30) w wysokości 350-400 kg /ha/ oraz nawożenie azotowe w wysokości 150 kg mocznika / ha. Natomiast w fazie 3-4 liścia zastosuje pogłówne nawożenie azotowe w wysokości 150 saletry amonowej na ha

W przedsiębiorstwie zaplanowane są inwestycje dotyczące rozbudowy magazynu z urządzeniami do czyszczenia, sortowania i pakowania materiału siewnego. W ramach tej inwestycji planowany jest zakup stacji przyjęcia, rozładunku, wstępnego i dokładnego czyszczenia oraz urządzeń przesyłających (redlerów) do zbiorników, z których zboże trafi bezpośrednio na linie zaprawiania. Po zrealizowaniu tej inwestycji przedsiębiorstwo rocznie będzie produkować około 1000 ton materiału siewnego do 1000 ton rocznie, a więc pięciokrotne z więcej niż obecnie.

         PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Produkcja zwierzęca obejmuje chów gęsi, indyka i kurcząt brojlerów. Odchów drobiu prowadzi się w nowoczesnych obiektach, wyposażonych w nowoczesne linie pojenia, karmienia i wentylacji. Obiekt do odchowu kurczaka brojlera został wybudowany w 2005 r., pozostałe obiekty zostały zmodernizowane i wyposażone w nowoczesne linie w roku 2008. Aktualna powierzchnia odchowu drobiu wynosi 4300 m². Rocznie w gospodarstwie odchowuje się 20 tys. gęsi owsianej, 240 tys. kurczaka i 30 tys. indyka.

Wszystkie obiekty inwentarskie podłączone są do ekologicznego pieca na słomę o mocy 500 KW. Instalacji pieca i modernizacji kotłowni dokonano w roku 2006. W 2011 roku został oddany do użytku nowoczesny, skomputeryzowany kurnik, który zbudowany został w technologii holenderskiej. kurnik dla 30 tysięcy sztuk drobiu, który nadzoruje tylko jedna osoba. Przebieg chowu drobiu odbywa się pod nadzorem komputera. Urządzenia elektroniczne informują m. in. o dziennych przyrostach masy kurczaków, steruje temperaturą wewnętrzną, nawilżaniem powietrza i ilości „skonsumowanej” przez drób paszy.

W obiekcie tym o powierzchni o powierzchni 1580 m rocznie odchowywanych będzie 180 tys. kurczaków rocznie.

Cały obiekt powstał przez 3 miesiące.

         DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WSI I ROLNICTWA

         Krystyna i Zbigniew Ziejewscy aktywnie uczestniczą w działalności społecznej na rzecz wsi. On jest szefem powiatowej organizacji PSL i aktywnym działaczem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, której przez kilka lat przewodniczył. Podczas Gali Przedsiębiorczości Powiatu Nowomiejskiego

Zbigniewa Ziejewskiego uhonorowano tytułem „Osobowość roku 2010”. Krystyna Ziejewska zaś jest organizatorką grup producenckich. Spółka  „Ziemar”  użycza siedziby  5 grupom  producentów rolnych. Natomiast „Ziemar” jest członkiem 4 grup producentów zbóż, rzepaku i drobiu. Jest także współorganizatorem znanego w całym kraju Święta Gęsi w Biskupcu Pomorskim.

         ROZMOWA Z PREZES KRYSTYNĄ ZIEJEWSKĄ       

         Podczas IV Święta Gęsi organizowanego przez Iławskie  Stowarzyszenie Producentów Gęsi,  wójta gminy Biskupiec Pomorski i Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą poprosiłem mgr inż. Krystynę Ziejewską o rozmowę.

- Pani prezes, w styczniu minęły 4 lata działalności Iławskiego Stowarzyszenia Producentów Gęsi. Czy w dotychczasowej działalności spełniły się poczynione na początku założenia?

-Sądzę, że stowarzyszenie odgrywa znacznie większą rolę w polskiej produkcji rolnej niż mogliśmy przypuszczać, podejmując inicjatywę jego założenia. Zrzeszamy 70 producentów gęsi, z czego 49 produkuje pełną parą. W ubiegłym roku utuczyliśmy 380 tys. gęsi, a w tym roku nieco mniej, bo będzie około 350 tys. Wspólnie negocjowane warunki sprzedaży i zakupu środków produkcji, przynoszą członkom stowarzyszenia wymierne korzyści. Bardzo duże znaczenie mają nasze spotkania i wymiana informacji i doświadczeń w prowadzeniu ferm. Jeśli wystąpią jakieś problemy u jednego z nas, to zarówno zarząd jak i pozostali członkowie śpieszą z pomocą i wspólnie poszukujemy wyjścia z trudnej sytuacji. Organizujemy także szkolenia, wyjazdy studyjne i różne imprezy. Niewątpliwie, następstwem tych działań są coraz lepsze wyniki produkcyjne.

-Co było tematem ostatniego sympozjum?

 -W ostatnim sympozjum oprócz członków stowarzyszenia uczestniczyli rolnicy, którzy zamierzają utworzyć grupy producenckie, więc główny temat brzmiał: – grupy producentów rolnych – szansą poprawy funkcjonowania rolników na rynku. Z pozostałych należy wymienić:- Nowości w żywieniu drobiu; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Kredytowanie gospodarstw rolnych oraz grup producenckich; Dostosowanie gospodarstw rolnych oraz grup producenckich do standardów unijnych.

Przed rozpoczęciem sezonu „ gęsiego” członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Egiptu.

- Którzy członkowie stowarzyszenia najwięcej tuczą gęsi?

- Anna i Lech Gromelscy, Krystyna i Zbigniew Ziejewscy, Urszula i Sylwester Skierkowscy.

- W ubiegłym roku kilku członków stowarzyszenia założyło Spółdzielnię Producentów drobiu „MARPOL”.

- Otrzymała ona status grupy producenckiej i została wpisana na listę marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Utworzenie tej spółdzielni daje szersze możliwości i szanse rozwijania wspólnej działalności gospodarczej oraz umożliwia korzystanie z unijnych dotacji przeznaczonych na wsparcie działalności grup producentów rolnych.

- W Polsce produkcja gęsi ma długą tradycję, ale spożywanie gęsiny nie jest popularne.

 - Z tego względu prowadzimy szeroko zakrojona promocję. Nasze stowarzyszenie i spółdzielnię promowaliśmy między innymi na Międzynarodowych Targach Polagra Farm. Nasze członkinie uczestniczą w wielu konkursach kulinarnych, między innymi w Naszym Kulinarnym Dziedzictwie oraz w Smakach Warmii i Mazur oraz Powiśla. Co roku organizujemy Święto Gęsi, podczas którego organizujemy konkurs na dania z gęsiny. Organizujemy również Piknik w Gąśniku na fermie Andrzeja Dzienisza w Dębogórzu niedaleko Gdyni Impreza ta zdobywa coraz więcej zwolenników.  Odbywa się ona w audentycznym gąśniku i , jak na Święto Marcina przystało, uczestnicy mają zapewnioną zabawę przy muzyce i stołach, na których króluje gęsina.

- Często można usłyszeć:, „Kto ma owce, ten ma, co chce. Kto ma świnie ten nie zginie”, a jak jest z gęsiami?

- Obniżająca się w ostatnich latach opłacalność produkcji oraz rosnące wymagania zagranicznych konsumentów i co za tym idzie -zakładów ubojowych sprawia, że liczba gospodarstw produkujących gęsi stale się zmniejsza. Gospodarstwa w dalszym ciągu zajmujące się tą produkcją muszą produkować znacznie więcej gęsi niż w latach poprzednich, aby zapewnić sobie dochód na tym samym poziomie. Koniecznością stała się także produkcja surowca wysokiej jakości i poprawa efektywności ekonomicznej. Gęsi produkowane w Polsce są w głównej mierze towarem eksportowym, zwłaszcza na rynki Zachodniej Europy, a głównie na rynek niemiecki.

- Kiedy możemy mówić o opłacalnej produkcji gęsi?

 - Opłacalność produkcji gęsi zależy od wielu czynników, między inny mi od: od cen pasz specjalistycznych oraz zboża, zdrowotności stada, długości okresu tuczu i ceny za kilogram żywca. Inaczej mówiąc- produkcja jest opłacalna, gdy dobrze dobrze wytuczone gęsi osiągają w okresie około16 -17 tygodni średnią wagę ok. 6,30 – 6,50 kg i sprzeda się je za opłacalną cenę.

- Za ile?

 -W tym roku opłacalna cena za kilogram żywca wynosi 6,45 zł. Na wolnym rynku cena dochodzi do 7 zł za kilogram..

- Rozmawiamy podczas IV Święta Gęsi. W programach tych uroczystości są między innymi konkursy kulinarne na potrawy z gęsiny. Proszę o zaproponowanie, chociaż dwóch potraw z gęsiny.

-Proponuję gęś w miodzie na kapuście Bożeny Stępień i pasztet z gęsi z pieczarkami i pietruszką Anastazji Nalkowskiej. Panie w podanej kolejności zdobyły pierwsze i drugie miejsce w jednym z konkursów „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”.

Gęś w miodzie na kapuście

Składniki: poćwiartowana gęś, 1 łyżka męki 3 łyżki miodu, ziemniaczanej, 1 szklanka wytrawnego główka czerwonej czerwonego wina, kapusty, pieprz, sól, czosnek, 2 duże pory, majeranek, 6 jabłek, olej, sól, cukier.

Sposób przyrządzania:

Mięso: Poćwiartowane mięso posolić, popieprzyć, posypać majerankiem i czosnkiem odstawić na 2 godziny. Usmażyć na patelni na rumiany kolor i przełożyć do brytfanny, podlać niewielką ilością wody, dusić na wolnym ogniu. W trakcie duszenia dodać miód i stopniowo polewać winem. Gdy mięso będzie kruche i miękkie zaciągnąć sos mączką ziemniaczaną.

Kapusta: W innym garnku zeszklić na oleju pokrojoną białą część pora, dodać do tego obrane, wydrążone i poćwiartowane jabłka, a po ich przesmażeniu poszatkowaną, czerwoną kapustę. Dusić pod przykryciem. W miarę potrzeby podlewać wodą. W trakcie doprawić solą i cukrem.

Pasztet z gęsi z pieczarkami i pietruszką

Składniki: pierś gęsia, 0,5 kg pieczarek, 0,5 kg podrobów gęsich pęczek pietruszki, (wątróbki, żołądki), sól, pieprz, 0,30 dag skórek gęsich, majeranek, 2 jaja, 3 cebule, olej.

Sposób przyrządzania: Pierś gęsią, podroby, skórki gęsie ugotować, ostudzić a następnie zmielić 2 razy. Pokroić drobno pieczarki, lekko osolić i udusić na oleju razem z posiekanymi cebulami. Zmielone mięsa wymieszać z uduszonymi pieczarkami, cebulą i jajkami, do tego dodać posiekaną pietruszkę. Wyrobić na jednolitą masę. Wyrobioną masę doprawić solą, pieprzem i majerankiem. Tak przygotowaną masę przełożyć do wyłożonej pergaminem formy i ugładzić. Piec w piekarniku od l do 1,5 godziny w temperaturze l60°C.

                                    

GRUPY PRODUCENTÓW

Mgr inż. Krystyna Ziejewska jest tak założycielem i prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Grup Producentów Rolnych. Z racji pełnionej funkcji zaprasza wszystkich producentów rolnych zainteresowanych tworzeniem i działalnością grup do nawiązania współpracy. Wspólne działanie pozwala na lepsze i szybsze rozwiązywanie problemów.

Do podstawowych zadań stowarzyszenia należy:

•reprezentowanie zrzeszonych grup wobec organów administracji rządowej;

•tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju gospodarczego grup;

•stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń poprzez organizowanie spotkań, szkoleń, wyjazdów studyjnych;

•pomoc w prowadzeniu grup producentów rolnych;

•rozwijanie współpracy pomiędzy grupami; popularyzowanie i wspomaganie tworzenia grup producentów rolnych.                      

ROLNICY -FARMERZY ROKU

Celem konkursu Rolnik-Farmer Roku jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku” działające na bydgoskim Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Konkursowi patronują minister rolnictwa i Agencja Nieruchomości Rolnych.

Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi dochodami. Zdecydowanie premiowane są osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych oraz poszanowanie dla środowiska. Kandydatów do tytułu „Rolnik Farmer Roku” zgłaszają Oddziały Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Państwa Ziejeskich do konkursu zgłosił Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie.  W 2010 roku spośród sześciu przyznawanych tytułów, Krystynie i Zbigniewowi Ziejewskim przypadła palmą pierwszeństwa w kategorii „produkcyjne przedsiębiorstwa rolnicze”.

- Jesteśmy – powiedziała mgr inż. Krystyna Ziejewska – bardzo zadowoleni, że uhonorowano nasze wysiłki i pracę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie udałoby się nam się osiągnąć tego sukcesu gdyby nie to szczęście, że trafiamy na właściwych ludzi, we właściwym czasie i właściwej porze…

- Wyłączenie się na trzy lata z intensywnej polityki- powiedział mgr inż. Zbigniew Ziejewski- pozwoliło mi się bardziej zaangażować w kierowanie firmą i to przyniosło jakieś efekty, wyróżnienie – pierwsza firma w kraju, to jest duża nobilitacja dla nas. Muszę powiedzieć, że staramy się przede wszystkim być firmą solidną, rzetelną i ten rynek budujemy coraz większy, mam coraz większe otoczenie i to, że zakładamy coraz większe grupy producentów rolnych świadczy o tym, że nasza firma idzie w dobrym kierunku i przez następne lata dalej będziemy to robić jeszcze ze zdwojoną energią.

                                                                                                          Bolesław Pilarek

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.