UNIWERSYTECKIE AKCENTY NA WYSTAWIE ROLNICZEJ

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie były współorganizatorami kolejnej Wystawy Rolniczej (3 i 4.09 br.). Zaprezentowano na niej : maszyny i urządzenia do produkcji rolniczej; nawozy i środki ochrony roślin; pasze i dodatki paszowe; budownictwo inwentarskie; rośliny i artykuły szkółkarskie oraz ogrodnicze; odnawialne źródła energii; rękodzielnictwo; instytucje i organizacje rolnicze działające na rzecz rolnictwa.

            W trakcie wystawy podsumowano zakończone w województwie konkursy: „Agroliga 2011”; „Zielone Lato 2011”; „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”; „Doradca Roku 2011”; „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

            Wystawę odwiedziło około 40 tys. osób. Zarówno wśród organizatorów, wystawców, laureatów licznych konkursów i zwiedzających było wielu absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tylko w kierowanym przez mgr. inż. Zygmunta Kiersza Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego pracuje prawie dwustu. Z konieczności ograniczymy się do wymienienia wyróżnionych.

            W konkursie „Doradca Roku 2011” za szczególne osiągnięcia w pracy doradczej oraz przekazywaniu wiedzy i umiejętności producentom rolnym wyróżniono: Wojciecha Zabłockiego, Teresę Frygę, Renatę Skibicką, Grzegorza Tulskiego, Krystynę Krupińską, Krystynę Zabłotną, Sebastiana Waśkowicza, Dariusza Wiśniewskiego, Edwarda Łukasika, Ignacego Bernekiera, Kingę Latosińską, Roberta Stopę, Sylwię Kulik i Bronisława Żelanisa.

            W konkursie „Walory Marketingowe Stoiska” nagrodzono: Stację Doświadczalną Oceny Odmian Wrócikowo, Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie, Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie i Zakład Produkcyjno-Doświadczalny w Bałcynach, w których pracuje wielu absolwentów UWM oraz dwupokoleniową rodzinę Uliszewskich prowadzących gospodarstwo ogrodnicze w Nikielkowie.

             Wśród organizatorów Wystawy Zwierząt Hodowlanych (pracowników związków hodowców) było także wielu absolwentów UWM. Dla przykładu wymienię: mgr. inż. Zdzisława Szewczaka z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, o/Olsztyn,, mgr. inż. Jarosława Mackiewicza z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, O/Olsztyn, mgr inż. Irenę Żelanis z Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Olsztynie, lek. wet. Marka Morawca z Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni. Wielu innych zaprezentowało hodowane przez siebie zwierzęta. Tytuły czempionów i wice czempionów zdobyły sztuki zaprezentowane przez Zakład Produkcyjno-Doświadczalny w Bałcynach, Stację Dydaktyczno-Badawczą w Bałdach, Agnieszkę Tokarską- Dziąbę z Tuszewa, Wojciecha Florczyka z Grabinka, Zbigniewa Domalewskiego z Jurek i Adama Pietruszyńskiego ze Stradun koło Ełku.

            Na Wystawie Rolniczej swoje stoisko informacyjne miało także Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Gospodarzami stoiska były absolwentki UWM mgr Agnieszka Szulich i mgr Magdalena Gąska. Gościnnie towarzyszyła im dr inż. Agnieszka Bęś z Katedry Ochrony Powietrza i Toksyklogii Środowiska UWM.

 Bolesław Podłęski

   Autorzy zdjęć: Grzegorz Gąska, Magdalena Gąska

 

Komentarze nie są dozwolone.