Profesor Maria Nagięć

Niecodzienny Benefis 90 tych urodzin.

5 października na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbył się niecodzienny Benefis 90 urodzin dwóch pań profesor, związanych z rybactwem i środowiskiem wodnym; prof. Marii Nagięć (ichtiobiologia) oraz prof. Zofii Różańskiej (oceanografia i hydrobiologia).

Pani prof. dr hab. inż. rybactwa Maria Nagięć (z d. Swianiewicz) urodziła się w 1928 roku w Wilnie w rodzinie pełnej ciepła i wrażliwości na losy innych. Okres wojny i pierwszy rok po wojnie spędziła razem z matką Olympią i trójką rodzeństwa na wileńszczyźnie.

Pani Profesor jeszcze jako studentka SGGW w Warszawie została zatrudniona w Instytucie Rybactwa Śródlądowego na etacie młodszego asystenta. Niestety po skończeniu studiów na posiedzeniu Komisji ds. Przydziału Pracy (1953) została poinformowana, że nie otrzyma zatrudnienia zarówno na uczelni, ani w żadnym Instytucie Naukowo–Badawczym. Może być natomiast zatrudniona w praktyce rybackiej (czyli w terenie). Przyczyna takiego potraktowania inż. Marii Swianiewicz formalnie do dzisiaj nie jest znana, aczkolwiek można się tu domyślać przyczyn polityczno-religijnych (ojciec Stanisław Swianiewicz był profesorem ekonomii). W 1946 Olympia Swianiewicz wraz z czwórką dzieci zamieszkała w Tczewie. W 1953 roku Maria Swianiewicz ukończyła studia inżynierskie (specjalizacja rybactwo) na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), w słynnej kuźni polskich kadr rybackich u prof. Franciszka Staffa (pierwszy dr honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, 1961).

Janusz Guziur, Małgorzata Woźniak,

Katedra Biologii i Hodowli Ryb, Wydział Nauk o Środowisku, UWM Olsztyn

Ojciec, prof. ekonomii Stanisław Swianiewicz (lata 40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd wydz. Ryb. 2016 (razem tu maja 2×88+ 86= tylko 262 lat !)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. M. Nagięć nadal w katedrze pracuje na d nową książką ( tu z prof. JG i prof. Gosią Woźniak). 6.X.2018

 

 

 

 

Wspomnienie – NAGIĘĆ

Komentarze nie są dozwolone.