Spotkanie klubów

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Wieczornica poetycka

Tradycyjnie w pracowniczym pięknym klubie Baccalarium odbyła się kolejna trzecia już Wieczornica poetycka. Współorganizatorami były działające przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego: Klub Miłośników Poezji i Klub Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej. Pierwszej części obrad przewodniczył profesor – senior Leszek Jan Rogalski, prezes Klubu Miłośników Poezji, a drugiej profesor – senior Zdzisław Ciećko, prezes drugiego Klubu i jednocześnie przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego.

Witając przybyłych na wieczornicę Leszek Jan Rogalski wyraził zadowolenie z dużej frekwencji, mimo niesprzyjającej pogody. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: przedstawicielka Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM mgr  inż. Maria Bentkowska, malarka i redaktor  Jerzy Pantak.

 

 

 

 

 

Profesor podkreślił, że wieczornica została zorganizowana dla uczczenie setnej rocznicy odzyskani przez Polskę niepodległości. Członkowie Klubu Miłośników Poezji, seniorzy, zaprezentowali okolicznościowe wiersze. I tak profesor- senior Tadeusz Rawa umotywował dobór wierszy pochodzeniem, wspomnieniami z dzieciństwa i obyczajami. Recytował utwory: Z Warmii jestem, Wieczorne czytania, Pragnienia, Cieszmy się, Kochajmy się. Profesor – Leszek Jan Rogalski natomiast w swoich wierszach podjął sprawy patriotyzmu, miłości do rodziny i skutków działań wojennych. Oto tytuły jego wierszy: Ojczyzno moja, Ojczyźniane tęsknoty, Garść człowieka, Westchnienie i Park odpoczywania. Mgr Stanisław Lewandowski odniósł się do problemów wolności, patriotyzmu i Ziemi. Interesującą formę przekazu zaprezentował dr Feliks Walichnowski. Na 10 stojakach ustawił fotografie z zaniedbanych cmentarzy, głównie ludności mazurskiej i przy nich omawiał treści zawarte w wierszach: Styczniowe niedziele 45, Kołysanka, Upływa szybko życie, Hej, Ułani i List do wnuka. Sugestywne wypowiedzi zyskały powszechną aprobatę.

Zaprezentowane wiersze oraz utwory: profesor – senior Danuty Bobrzeckiej i dr hab. Joanny Haraźny, nieobecnych członków Klubu, zostały opublikowane w tomiku pt. WESTCHNIENIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugiej części spotkania profesor senior Zdzisław Ciećko podziękował profesorowi Leszkowi Rogalskiemu za inicjatywę zorganizowania wspólnej wieczornicy, tych dwóch „młodych” Klubów funkcjonujących przy Stowarzyszeniu Absolwentów UW-M w Olsztynie. Jednocześnie profesor zaznaczył, że przewodnią ideą spotkania obu Klubów jest uczczenie Jubileuszu 100-lecia niepodległej Polski. Zostało to mocno zaakcentowane we wszystkich zaprezentowanych utworach, jak również w nowowydanej książce pt. „Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach”. W dalszej części wystąpienia profesor Ciećko nawiązał do genezy powołania Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów UW-M w Olsztynie. Podziękował prezesowi Stowarzyszenia Absolwentów UW-M prof. dr hab. Andrzejowi Farudze dr h. c. oraz wiceprezesowi dr inż. Bolesławowi Pilarkowi za mobilizację do powołania tego Klubu. Następnie profesor Ciećko wyraził ogromną wdzięczność dr inż. Bolesławowi Pilarkowi za podjęcie się obowiązku redaktora książki. W monografii „Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach”. W monografii przedstawiono sylwetki 45 osób, które przyczyniły się do rozwoju tego regionur. Upór i ogromne doświadczenie redaktora pozwoliły na wydanie tak ciekawej i historycznej książki.

Profesor Z.Ciećko, jako prezes Klubu, zasugerował kontynuowanie dalszego przeglądu dokonań osób wywodzących się z województwa kieleckiego dla regionu Warmii i Mazur. Taką kontynuację można by przedstawić w II części książki czy też w formie suplementu. Zupełnie „na gorąco” znaczna część słuchaczy poparła tę inicjatywę.

Na koniec wręczono książkę wszystkim zainteresowanym osobom z obu Klubów.
W sumie przekazano 48 książek.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

Leszek Jan Rogalski i Zdzisław Ciećko

Komentarze nie są dozwolone.