12 listopada 2018 roku, po krótkim pobycie w szpitalu, zmarła nasza redakcyjna Koleżanka Joanna Zwolińska. Czytelnicy dobrze znają Jej nazwisko, ponieważ całe swoje życie zawodowe poświęciła prasie rolniczej. Pracowała w redakcjach tak popularnych pism adresowanych do mieszkańców wsi, jak: „Gromada – Rolnik Polski”, „Gazeta Rolnicza”, „Plon”, „Poradnik Rolniczy” oraz „Tygodnik Poradnik Rolniczy”. Była wszechstronną dziennikarką, znakomitą reportażystką, zaangażowaną zwłaszcza w obronę osób krzywdzonych przez różnego rodzaju instytucje. Interesująco i rzetelnie pisała o problemach rolników zarówno podejmując interwencje w ich trudnych sprawach, jak i zdając relacje z gospodarstw, których tak wiele odwiedziła. Prosty, przejrzysty styl wypowiedzi, wielka kultura słowa i rzetelność – to cechy wyróżniające jej dziennikarstwo. Potrafiła słuchać drugiego człowieka. Była serdeczna i chętna do pomocy. Z jej rad korzystało wielu młodych dziennikarzy.

Żegnamy Cię, Joasiu

Koleżanki i koledzy z „Tygodnika Poradnika Rolniczego”

Joannę pożegnaliśmy w sobotę 17 listopada br.

w Katedrze św. Jakuba w Olsztynie.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 listopada 2018 roku

zmarła

dziennikarka

 

JOANNA ZWOLIŃSKA

Absolwentka Wydziału Zootechnicznego UWM

- pracę magisterska przygotowała w Katedrze Drobiarstwa.

 

Całe swoje życie zawodowe poświęciła prasie rolniczej.

Pracowała w redakcji „Gromada-Rolnik Polski”, „Plon”,

„Poradnik Rolniczy”, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się

17 listopada 2018 roku o godzinie 10.30

w Katedrze św. Jakuba w Olsztynie

oraz na cmentarzu na ul. Poprzecznej 9 B

O czym zawiadamia pogrążona w bólu

Rodzina

Komentarze nie są dozwolone.