Delegacja Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w składzie:  Bolesław Pilarek, Maria Bentkowska i Agnieszka Szulich, złożyła na grobach absolwentów kwiaty i zapaliła znicze. Odwiedziła między innymi groby: prof. dr hab. Zbigniewa Śmietany, byłego prezesa Zarządu Stowarzyszenia, ks. prałata dr Juliana Żołnierkiewicza, byłego duszpasterza akademickiego i Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz prof. dr hab. Mariana Kozłowskiego, byłego posła i senatora RP.

Komentarze nie są dozwolone.