Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach

Jesienią 2018 roku, czyli w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ukazała sie książka. „Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach”pod redakcją Bolesława Pilarka. Jej wydanie należy traktować jako wyraz wdzięcznego hołdu dla osób wywodzących się z obecnego województwa świętokrzyskiego, a wcześniej kieleckiego, które pozostawiły trwały ślad w rozwoju Warmii i Mazur.

Jaka była geneza konsolidacji współautorów do przygotowania tej monografii? Otóż w ramach harmonogramu pracy dla Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjęto, jako ważne zadanie, podsumowanie działań społeczności napływowej z obecnego województwa świętokrzyskiego, a wcześniej kieleckiego, na rzecz województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury to region, gdzie wyjątkowo odcisnęła swoje piętno historia powojenna. Tu przybyli nowi ludzie, w tym także z województwa świętokrzyskiego, w poszukiwaniu pracy i wykształcenia.

Wyrażając swoją opinię o wydanej książce pragnę na początku wyrazić wdzięczność za umożliwienie powołania Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów UW-M w Olsztynie. Te słowa szczególnie kieruję do prezesa prof. dr hab.. Andrzeja Farugi, dr .h.c. i wiceprezesa dr Bolesława Pilarka.

Dziś ten Klub liczy już kilkanaście osób. W większości są to absolwenci WSR, ART, WSP i UWM. Na spotkaniu organizacyjnym Klubu w styczniu br. gościliśmy wicemarszałków województwa świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego. Byli to – Jan Maćkowiak i Miron Sycz, którzy potwierdzili swoje wsparcie dla powołania takiego Klubu. Powołując Klub kierowaliśmy się nami głównie sentymentem do naszego miejsca urodzenia czy pochodzenia naszych rodziców, chęcią poznania współczesnej Kielecczyzny oraz potrzebą poznania losu ludzi pochodzących z Ziemi Świętokrzyskiej, a działających na Warmii i Mazurach.

Przy okazji powołania Klubu wicemarszałek Jan Maćkowiak zaprezentował film obrazujący województwo świętokrzyskie w przekroju. Seans ten był przez marszałka wzbogacony licznymi komentarzami, świadczącymi o dużej znajomości faktów i o wielkim sentymencie do województwa. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy informację o jednym z najpiękniejszych województw w kraju, przypomnieliśmy sobie bogactwo i uroki rodzinnych stron. Rejon niegdyś biedny, a dziś nowoczesny z liczącym się przemysłem. Wystąpienie wicemarszałka przypomniało nam, że kraina naszego dzieciństwa i młodości szczyci się plejadą bohaterów, bogatą przyrodą, historią, wspaniałymi zabytkami sztuki i architektury oraz folklorem, bezcennymi pamiątkami archeologicznymi, geologicznymi i najstarszymi w kraju tradycjami przemysłowymi ze słynnymi dymarkami, ale także nowoczesnością.

Do urokliwych miejscowości między innymi należą: Kielce, Busko-Zdrój, Chmielnik, Chęciny, Jędrzejów, Oblęgorek, Pińczów, Sandomierz, Szydłów, Święty Krzyż i Wiślica. Sercem regionu są Kielce, będące gospodarczą, turystyczną i kulturalną stolicą regionu. Dumą województwa są uczelnie, a wśród nich Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Wicemarszałek Miron Sycz reprezentując województwo warmińsko-mazurskie podkreślił przykładną współpracę z władzami województwa świętokrzyskiego i jednocześnie pochwalił inicjatywę powołania Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej.

W monografii przedstawiono sylwetki 45 osób, które w oryginalnej formie przyczyniły się do rozwoju Warmii i Mazur. Wśród nich są: prof. dr hab. Teofil Mazur honorowy doktor pięciu uczelni, były prorektor i rektor, doc. dr hab. Jerzy Szwemin, były dziekan Wydziału Zootechnicznego, prof. dr hab. Piotr Wójcik, prof. dr hab. Zdzisław Ciećko i prof. dr hab. Jerzy Czapla, byli dziekani Wydziału Rolniczego, prof. dr hab. Henryk Janowski i prof. dr hab. Remigiusz Fitko, byli dziekani Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, prof. dr hab. Stanisław Pikulski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM, prof. dr hab. Adam Zięcik, były wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, ks. dr Józef Łapot pierwszy rektor Warmińskiego Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum, prof. dr hab. Janina Mikołajska, prof. dr hab. Czesław Szafranek, prof. dr hab. Witold Podkówka, dr hab. Alicja Zielińska, dr nauk med. Zenobiusz Bednarski, lek. Stanisław Niepsuj, Kazimiera Nowak-Atamańczuk, dr Tadeusz Fiołna, dr inż. Andrzej Nowak, dr inż. Jan Sadowski, mgr inż. Piotr Berdyga, mgr inż. Jan Florczyk, mgr inż. Zbigniew Krawczyk, dr inż. Zdzisław Mirowski, mgr inż. Jerzy Pantak, red. Juliusz Grodziński, poeta Klemens Oleksik, Stanisław Szwarc-Bronikowski – podróżnik, mgr inż. Zbigniew Mandecki jeden z pierwszych inżynierów w braniewskich PGR, Stanisław Młodawski, inż. Stanisław Kurek, mgr inż. Lidia Kaus, inż. Leon Kłonica, mgr inż. Teodora Donarska i mgr inż. Jerzy Wójcik.

Należy jasno powiedzieć, że wszystkie zaprezentowane osoby wniosły trwały ślad w rozwój Warmii i Mazur.

Świadomy jestem, że lista osób wywodzących się z obecnego województwa świętokrzyskiego czy wcześniej kieleckiego, które z wielkim poświęceniem zaangażowały się w rozwój Warmii i Mazur, nie jest pełna. Mam nadzieję, że poszerzenie obecnej monografii nastąpi w krótkim czasie.

W podsumowaniu wydanej monografii „Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach” pragnę serdecznie podziękować dr Bolesławowi Pilarkowi za podjęcie się trudu zredagowania tej książki. Jestem w pełni przekonany, że sfinalizowanie tej monografii było możliwe dzięki jego doświadczeniu, jako redaktora czasopisma Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie „5 PLUS X” i jego pełnemu oddaniu dla dobra tych dwóch zaprzyjaźnionych województw.

 

Prezes Zarządu Klubu Sympatyków Województwa Świętokrzyskiego

Zdzisław Ciećko


 

Komentarze nie są dozwolone.