Stowarzyszenie Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w obchodach

Dnia Absolwenta

8 września 2018 r.

pod honorowym patronatem JM Rektora UWM

prof. dr hab. Ryszarda J. Góreckiego

Program Dnia Absolwenta:

10.40 – spotkanie na Promenadzie Absolwentów przy tablicy poświęconej pamięci absolwentów i nauczycieli akademickich, złożenie wiązanki kwiatów przez JM Rektora i zapalenie znicza przez absolwentów

11.00 – Otwarcie spotkania i przywitanie gości

11.05 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” (Aula im. prof. M. Kotera)

11.25 – Wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. Ryszarda J. Góreckiego

11.45 – Wręczenie odznaczeń Stowarzyszenia Absolwentów UWM                 w Olsztynie

12.05 – Wręczenie odznaczeń Związku Młodzieży Wiejskiej

12.20 – Wręczenie Złotych Dyplomów oraz Dyplomów Odnowienia Studiów absolwentom wydziałów: Rolniczego i Zootechnicznego 1968

12.40 – Wystąpienie prof. dr hab. Stanisława Achremczyka

13.00 – Wystąpienia gości

13.25 – Zakończenie

W grupach zorganizowanych uczestniczyć będą absolwenci następujących wydziałów i roczników: Rolniczy 1957, Zootechniczny 1966, Rolniczy 1968, Zootechniczny 1968, Mleczarski 1971, Zootechniczny 1974, Geodezji 1978, Rolniczy 1988 oraz Zootechniczny 1998.

Komentarze nie są dozwolone.