Wystawa XX „Dwie w jednej”

Ten zagadkowy tytuł informuje o czerwcowej wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, , zorganizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM, już dwudziestej, która składa się z dwóch części. Pierwsza to studia kopii obrazów japońskich słynnego mistrza Utagawy Hirosige, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, zebranych w katalogu pt. „100 widoków z miasta Edo”. Wystawa ta  jest rezultatem kolejnego projektu, realizowanego na zajęciach grupy malarskiej TO MY przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w roku 2017/2018 w ramach doskonalenia warsztatu twórczości plastycznej. Autorzy kopii bardzo  precyzyjnie  oddali w swoich pracach specyficzną technikę, sposób kadrowania i kompozycji oraz koloryt i nastrój sztuki japońskiej. Na obrazach przedstawiono rozmaite obiekty jak ogrody, herbaciarnię, ujeżdżalnię koni, widoki na rzekę, wzniesienia, mosty, sanktuaria, świątynie, uprawy  warzyw i kwiatów i warzyw i sceny rodzajowe. Dla uświetnienia pokazu na wernisażu  niektóre uczestniczki wystąpiły nawet w narodowych strojach japońskich, co u zebranych wzbudziło wesoły nastrój.

Druga część wystawy pt. „Cisza krajobrazu” to prezentacja dowolnych obrazów o tematyce pejzażu. Wszystkie prace, o bardzo różnej kompozycji, kolorycie, technice. cech obrazów zaowocował wielobarwnością, dynamiką i rozmaitością nastrojów całej prezentacji.

W tej dwudziestej wystawie brało udział dwadzieścia osób: Maria Bentkowska, Barbara Błaszczyk, Izabela Chomicka, Krystyna Giedrys, Anna Jabłońska, Irena Jarocka, Teresa Kaszycka,  Stanisława Korzeniewska, Maria Kreps-Gradowska, Alicja Kryska, Halina Mackiewicz, Ewa Mikołowska, Janina Ostrouch, Elżbieta Piskunowicz, Jadwiga Plesniar, Danuta Szabram- Sobol, Antonina Szulc, Marian Tyszkiewicz, Janina Zalewska, i Jadwiga Zielińska. Wszyscy należą do istniejącej od 2004 roku, grupy malarstwa i rysunku TO MY, przy UTW, pracującej pod kierunkiem artystycznym prof. Tadeusza Brzeskiego. Na zajęciach doskonalą swój warsztat, poznają techniki malarskie i rysunkowe i poszerzają swą wiedzę z historii sztuki. Prezentują swoje prace na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Olsztynie i w  Polsce. Często biorą udział w akcjach charytatywnych. Na wernisażu Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Fundacja im. M. Oczapowskiego uhonorował specjalnymi Aktami Uznania za działalność na rzecz propagowania sztuki w środowisku miasta i uczelni  panią Stanisławę Korzeniewską-najstarszą uczestniczkę grupy TO MY, panią Janinę Ostrouch – szefową grupy i całą grupę TO MY, przekazując ten dokument na ręce pani Barbary Krzywosz – przewodniczącej Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Maria Bentkowska


Komentarze nie są dozwolone.