POLSKA PREZYDENCJA

Od 1 lipca do końca tego roku przewodzimy Radzie Unii Europejskiej. W pierwszym dniu przezydencji przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding otworzyli Dom Europy we Wrocławiu – wpólna siedzibę regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwa Redgionalnego Komisji Europejskiej. Natomiast 6 lipca program polskiego przewodnictwa przedstawił w PE premier Donald Tusk. „Odpowiedzią na kryzys jest wiecej Europy” – stwierdził. Bronił też idei integracji europejskiej i solidarności między krajami Unii. Obiecał, że Polska dołoży dużo polskiego optymizmu, entuzjazmu i energii. „Bo wierzymy w Europę” – wyjasnił.

Węgrzy na Warmii i Mazurach

Z inicjatywy pana Andrzeja Sassyna, prezesa Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Węgierskiej im. biskupa Andrzeja Batorego, w siedzibie redakcji „5 plus X” ,   odbyło się okolicznościowe spotkanie redaktora naczelnego  tego czasopisma i prezesa Fundacji im. M. Oczapowskiego  dr Bolesława Pilarka oraz wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i  redaktora naczelnego „ Wiadomości Uniwersyteckich” Lecha Kryszałowicza z byłymi pracownikami Ambasady Republiki Węgierskiej (obecnie konstytucyjnie Węgier). Gościli oni na Warmii i Mazurach na prywatne zaproszenie, w tym w Hotelach Anders Group. W lipcu, w Lidzbarku Warmińskim uczestniczyli  w uroczystościach na zamku oraz w słynnym, czterogwiazdkowym Hotelu Krasicki, na niezapomnianej imprezie „Imieniny Ignacego Krasickiego- smak czekolady”. Wszystko to miało miejsce, z okazji lipcowego, rotacyjnego przejęcia przez Polskę, z rąk Węgier Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wspominano czasy wspólnych obchodów 50-tej rocznicy Rewolucji Węgierskiej, które odbyły się na PI. gen. Józefa Bema w Olsztynie. Obecni na uroczystościach, należą do grona weteranów tamtych zajść. Strony wyraziły życzenie wznowienia zapowiedzianych wówczas, wielopłaszczyznowych relacji z uczelnią. Nastał więc czas, aby za pośrednictwem redakcji „ 5 plus X” i „ Wiadomości Uniwersyteckich”, wstępnie omówić rolę uniwersytetu, regionu i miasta Olsztyn, w działaniach zmierzających do płynnej, wzajemnej współpracy.

Objęcie przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej, stwarza niepowtarzalną okazję do pogłębienia tej współpracy i podniesienia jej jakości na poziom dotąd niespotykany. Na przestrzeni minionych lat, zbudowaliśmy podstawy naszych wyjątkowyćh, komplementarnych stosunków, które w sposób bezprecedensowy wzmocnione zostały staraniami byłych i obecnych pracowników Ambasady Węgier w Warszawie. Będziemy usilnie zabiegać o podtrzymanie tych specjalnych relacji między Olsztynem a Budapesztem. Za narzędzie w wykonywaniu tej pracy, służyć będą przewidywane w przyszłości spotkania z przedstawicielami władz wysokiego szczebla, w zakresie działań dyplomatyczno- logistycznych. Jednym z tematów współpracy, są węgierskie miasta zrzeszone w międzynarodowej sieci Cittaslow. Jest to pomysł promujący to co naturalne, tradycyjne i lokalne, a przez to tak nam bliskie. Chcemy nareszcie zrealizować pełen projekt partnerski z miastem, z którym Olsztyn od lat utrzymuje bardzo bliskie, nieformalne kontakty kulturalne. Mowa tu o mieście Sopron. Temat ten szczególnie dotyczy Lidzbarka Warmińskiego, który stał się powszechnie znanym i modnym miejscem w rejonie Polski północno- wschodniej, jednocześnie stanowiąc fragment terenów granicznych Unii Europejskiej. Stało się to za sprawą otwarcia na historycznym podzamczu Rezydencji Biskupów Warmińskich, czterogwiazdkowego Hotelu Krasicki. W zamku widoczne są żywe ślady historii polsko-węgierskiej, która zapoczątkowana została w tym miejscu przez Andrzeja Batorego- bratanka króla Stefana Batorego- który rezydował na Świętej Warmii w latach 1589-1599. To właśnie jego imię przyjęło nasze Towarzystwo.

Dzięki polsko-węgierskiemu przewodnictwu, będziemy mieli okazję spotkać się z kulturą węgierską na Olsztyńskim festiwalu teatralnym „Demoludy” (17-22 październik) Informacje o festiwalu rozpowszechniane są w materiałach promocyjnych polskiej prezydencji unijnej. Swoje spektakle pokażą reżyserzy węgierscy, ale także czescy i rumuńscy. Pełen wachlarz szczegółów przedstawimy po wakacjach.

Dr. Bolesław Pilarek za swoją działalność oraz solidarność z Braćmi Węgrami walczącymi podczas Rewolucji w 1956 roku, a także z okazji obchodów  okazji 50-tej rocznicy tych wydarzeń  w Olsztynie, został odznaczony medalem pamiątkowych, który wręczył mu prezes Andrzej Sassyn.

Marta Bulik- wolontariusz

( Foto. Lech Kryszałowicz)

Komentarze nie są dozwolone.