Serdecznie gratulujemy

Wieloletni członek Stowarzyszenia Absolwentów i były sekretarz Zarządu, który jednocześnie przez prawie 30lat (czyli od powstanie Towarzystwa) był członkiem Zarządu, wiceprezesem i prezesem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Ostatnio Walne Zgromadzenie Delegatów przyznało Mu godność Członka Honorowego.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

Komentarze nie są dozwolone.