Absolwenci z dodatkowym kwalifikacjami

Absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego w porozumieniu z kierownictwem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Centrum Szkolenia BHP w Łodzi zorganizowała dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kurs dla operatorów kombajnów zbożowych sieczkarni i pras rolniczych. Uczestniczyło w nim 35 osób z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Bioinżynierii Zwierząt. Wśród kursantów było 6 kobiet: Weronika Giedrojć, Dominika Ronkiewicz, Wiktoria Sitnik, Agata Trawińska, Edyta Wiśniewska i Paulina Zawada.

Chętnych było więcej, ale Fundacja zaplanowała zorganizowanie w tym roku kursu tylko dla jednej grupy. Zgłaszały sie także osoby spoza Uniwersytetu. Młodszych studentów poproszono o zgłoszenie sie na kurs w przyszłym roku.

Zajęcia teoretyczne, odbyły się w Kortowie, natomiast praktyczne w uniwersyteckim Zakładzie Produkcyjno- Doświadczalnym w Bałcynach, dzięki uprzejmości jego dyrektora mgr. inż. Wojciecha Strumiłło. Szkolenie teoretyczne przeprowadził Tomasz Sobczak.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim. Siedemnastego marca 32. osoby uzyskały uprawnienia operatorów kombajnów zbożowych, 30.- operatorów pras, a 28.- operatorów sieczkarni polowych.

Opiekujący sie kursantami prof. dr hab. Jozef Tworkowski wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podkreślił, że kursanci wykazali sie duża wiedzą i umiejętnościami, gdyż większość z nich w gospodarstwach rodzinnych obsługiwała kombajny zbożowe, prasy i sieczkarnie polowe. Brakowało im jednak stosowanych uprawnień. Na przykład jeden z kursantów z ojcem udawał sie do Niemiec po nowa maszynę i musiał mieć uprawnienia.

(BP)

 

1.Otwarcie kursu. Od prawej: prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz, prodziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. dr ha. Józef Tworkowski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, Tomasz Sobczak, wykładowca i prof. dr hab. Andrzej Faruga, dr,. h. c, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, kursanci.

2. W kursie uczestniczyło 35 osób.

3. Podczas zajęć praktycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prof. dr hab. Józef Tworkowski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów( z lewej) wręcza Dariuszowi Niksie trzy certyfikaty operatora kombajnów zbożowych, pras i sieczkarni polowych. Natomiast dr inż. Bolesław Pilarek, prezes absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego przekazuje książkę „W kortowskim kręgu”, jako nagrodę za osiągnięcie dobrych wyników

5. Kursanci otrzymali certyfikaty języku polskim i angielskim.

6. Logo organizatora.

 

Komentarze nie są dozwolone.