„Sąsiedzi” w Bibliotece Uniwersyteckiej

W marcu, po raz pierwszy w Bibliotece Uniwersyteckiej zagościła wystawa Stowarzyszenia Klub Plastyka Amatora „Sąsiedzi”, działającego pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie już od czterdziestu lat. Skupia około 60 artystów tworzących w rozmaitych technikach jak: malarstwo olejne, akrylowe, akwarela, pastel suchy, rysunek, batik i innych. Artyści biorą także udział w wielu konkursach, przeglądach artystycznych wzbudzając zachwyt i zainteresowanie i często są nagradzani przez jurorów.

Ekspozycja dzieł 44 autorów, z których każdy pokazuje po kilka obrazów, prezentuje się okazale, wzbudza zachwyt i uznanie zwiedzających. Prace mają wysoki poziom, świadczą o kunszcie i dojrzałości artystycznej, są bardzo różnorodne pod względem stylów, kolorystyki, kompozycji i tematyki. Na wystawie są pejzaże, portrety, martwa natura, kwiaty, zwierzęta, scenki rodzajowe a także kompozycje figuralne i abstrakcyjne. Trudno wybrać najlepsze, wszystkie wzruszają, wzbudzają zainteresowanie i emocje.

Artyści odebrali wiele gratulacji i wyrazów uznania, m.in. Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM uhonorowało kilkunastu twórców Aktami Uznania za szczególną działalność w dziedzinie promocji sztuki w środowisku akademickim i wśród mieszkańców Olsztyna a byli to prezes SKPA pani Elżbieta Suchowiecka oraz zasłużeni członkowie jak Danuta Błoniecka, Krystyna Ciszkiewicz, Tadeusz Czapliński,Wanda Hoffman, Lucja Jaczewska, Halina Jóźwiak, Krystyna Kurgan, Danuta Nowicka, Krystyna Sól i Halina Wysocka. Oczywiście jest wiele jeszcze osób godnych nagrodzenia. To co nas także cieszy wielu członków jest absolwentami UWM i ówczesnych, olsztyńskich szkół wyższych, które weszły w skład UWM.

 

Maria Bentkowska

fot. Tomasz Zalewski, Elżbieta SuchowieckaKomentarze nie są dozwolone.