80-lecie prof. dr hab. Zdzisława Kaweckiego, członka zagranicznego Litewskiej Akademii Nauk i doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Gorkach (Białoruś)

Dębowy jubileusz

Profesor dr hab. Zdzisław Kawecki 7-ego lutego 2018 roku obchodził jubileusz 80 – lecia swoich urodzin. Pan profesor jest zasłużonym członkiem olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Od 2008 roku jest pracownikiem emerytowanym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ale wciąż aktywnie uczestniczy w spotkaniach naszego oddziału, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem zwłaszcza z zakresu sadownictwa. Jest uznawanym naukowcem zarówno w kraju jak i zagranicą. Wciąż napływają wnioski z prośbą o recenzje książek, czy też wniosków o nadanie stopni naukowych z zakresu sadownictwa i zawsze wykonywane są w wyznaczonym terminie, a nawet „na wczoraj”, co jest dewizą pracy pana profesora. Z okazji jubileuszu pana profesora napłynęły życzenia od Prezydenta Litewskiej Akademii Nauk na Litwie, Instytutu Sadownictwa Narodowej Akademii Nauk w Samochwałowiczach na Białorusi oraz Akademii Rolniczej w Gorkach, a także indywidualne od pracowników naukowych z kraju oraz Litwy i Białorusi. Delegacja z Katedry Ogrodnictwa, również się dołączyła do życzeń, dziękując za wsparcie i mobilizację do działań naukowych przez te wszystkie lata aktywności zawodowej.

Pamiętamy o osiągnięciach naukowych pana profesora, który posiada znaczący dorobek naukowy z dziedziny fizjologii (stratyfikacja, przemiany związków chemicznych), a także z agrotechniki (systemy uprawy, nawożenie, dobór odmian), kształtowania i ochrony środowiska. Jego zainteresowania naukowe obejmowały też ekologiczną uprawę owocodajnych drzew i krzewów, bylin i mniej znanych roślin owocodajnych (suchodrzew jadalny, pigwowiec, czerwienica, świdośliwa, żurawina wielkoowocowa, aronia, dereń jadalny, aktinidia ostrolistna i pstrolistna, rokitnik zwyczajny, wisienka kosmata, czeremcha późna, cibora jadalna). Wykazał, że większość z tych roślin dobrze rośnie i plonuje w warunkach północno-wschodniej części Polski. Badał też jakość owoców i warzyw przy różnej technologii uprawy. Dorobek naukowy w liczbach to 260 rozpraw naukowych, 20 podręczników skryptów, 200 komunikatów naukowych, 200 artykułów popularnych i popularnonaukowych, 60 ekspertyz dokumentacji i weryfikacji, 20 recenzji prac doktorskich i 10 habilitacyjnych, 10 recenzji na stanowiska profesorskie w różnych placówkach naukowych, 12 recenzji dorobku naukowego na tytuł profesora, 1 recenzja dorobku na tytuł doktora honoris causa.

 

 

 

Profesor Zdzisław Kawecki prezentuje przesłany mu Dyplom Uznania z Akademii Rolniczej w Gorkach. Z lewej dr han. Anna Bieniek, z prawej dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM

 

 

 

Dyplomy przesłane profesorowi Zdzisławowi Kaweckiemu z okazji jubileuszu.

Był promotorem naukowym 340 prac magisterskich, 196 prac inżynierskich, 28 prac licencjackich, 34 prac podyplomowych i 12 prac doktorskich. Jest redaktorem i w większości pierwszym autorem 10 książek.

W dowód uznania za naukową, kształcenia młodych kadr i współpracę z Instytutem Sadownictwa Narodowej Akademii Nauk w Samochwałowiczach na Białorusi oraz białoruską uczelnią Akademia Rolnicza w Gorkach nadała mu najwyższą godnością akademicką doktora honoris causa.

Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń i nagród, między innymi: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej Honorowa Odznaka Uczelni, Medal Bene de Akademia Meritum ART. w Olsztynie, Złota Odznaka ZNP, Medal Jubileuszowy 50-lecia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Honorowy Medal Wydziału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulacje od prezydenta Litewskiej Akademii Nauk.

 

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM, Honorowy Medal Wydziału Ogrodniczego AR w Lublinie, Medal Jubileuszowy 50-lecia Instytutu Ogrodnictwa w Babtai, Złoty Laur UWM w Olsztynie i wiele innych. Otrzymał trzydzieści nagród J.M. Rektora za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną,

Życzymy Panu Profesorowi dużo zdrowia i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Dr hab. inż. Anna Bieniek

Przewodnicząca olsztyńskiego oddziału PTNO

 

Pracownicy działu sadowniczego Katedry Ogrodnictwa dr hab. Jak Kopytowski, dr inż. Bogumił Markuszewski i dr hab. inż. Anna Bieniek przy krojeniu tortu

Komentarze nie są dozwolone.