Informacja o powołaniu Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W dniu 16 stycznia 2018 r. powołano Klub Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Warmia i Mazury to region, gdzie wyjątkowo odcisnęła swoje piętno historia powojenna. Tu przybyli nowi ludzie, w tym także z obecnego województwa świętokrzyskiego, w poszukiwaniu pracy i wykształcenia.

Jesteśmy w większości absolwentami WSR, AR-T, WSP czy UWM. W kontaktach służbowych czy towarzyskich okazało się, że łączy nas miejsce urodzenia i wychowania nad Nidą czy w rejonie Gór Świętokrzyskich. Korzystając z życzliwości Stowarzyszenia Absolwentów UW-M, a w szczególności  prezesa  prof. dr hab.dr h.c. Andrzeja Farugi
i wiceprezesa dr Bolesława Pilarka postanowiliśmy powołać Klub Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej.

Jest nas już kilkanaście osób, poszukujemy nadal, zarówno na Naszym Uniwersytecie jak i poza nim tych mieszkańców Warmii i Mazur, którzy sentymentalnie są związani
z Ziemią Świętokrzyską. Ku naszej radości na inicjatywne spotkanie w styczniu br. przybyli Wicemarszałkowie województwa Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego – Jan Maćkowiak i Miron Sycz, którzy dali swoje wsparcie dla powołania i działalności takiego Klubu. Kieruje nami głównie sentyment do naszego miejsca urodzenia czy pochodzenia naszych rodziców, chęć poznania współczesnej Kielecczyzny, ale także chcieliśmy spisać
w formie monografii losy ludzi pochodzących z Ziemi Świętokrzyskiej, a działających na Warmii i Mazurach.

Prezesem tego Klubu został prof. Zdzisław Ciećko. Poniżej podajemy adresy e-mailowe dla osób zainteresowanych wstąpieniem do Klubu celem poznania współczesności
i historii swojej „Małej Ojczyzny” nad Nidą, jak i okazją do przedstawienia swojej biografii czy dziejów rodziny: andrzej.klasa@uwm.edu.pl lub: stowarzyszenie.absolwentow@uwm.edu.pl

Komentarze nie są dozwolone.