W czwartek (15.02) w Kamienicy Naujacka MOK w Olsztynie odbyło się kolejne ze spotkań z cyklu „Czwartki Wileńskie”. Głównym punktem programu spotkania było spotkanie autorskie z redaktorami i promocja książki „Bagaż doświadczeń i wspomnień. Relacje osadników polskich na Warmii i Mazurach po 1945 roku”

Redakcji książki podjęli się Piotr Bojarski i Emilia Janowska z Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. W wydawnictwie znalazły się wspomnienia przesiedleńców z Kresów Wschodnich na Warmię i Mazury: Wandy Bieskierskiej, Józefa Daszczyńskiego, Krystyny Dołżyńskiej, Jana Niedroszlańskiego, Edwarda Purkiewicza, Władysławy Kwaśniewskiej, Wiktorii Polak, Mieczysława Fligiela, Zofii i Stefana Czebeniaków i Waldemara Gliścińskiego.

W czasie spotkania można było porozmawiać z naukowcami z Ośrodka Badań Naukowych, którzy zebrali i opracowali wspomnienia osadników.

W środku: Piotr Bojarski i Emilia Janowska (fot. Halina Ławczyńska – wszystkie)

Spotkanie zorganizowali: Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

 

Źródło: https://www.olsztyn24.com/news/31535-obn-wydal-wspomnienia-przesiedlecow-z-kresow-na-warmie-i-mazury.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.