Konsul Generalny RP we Lwowie z wizytą u absolwentów UWM

Rafał Wolski, radca minister – Konsul Generalny, po rozmowach konsultacyjnych z prof. Andrzejem Farugą – prezesem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i wiceprezesem W-M Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mgr Stefanią Jarczyk – odebrał medal Stalmacha, przyznany przez Zarząd Główny MZC w Cieszynie  (na zdjęciu).

Pracując swego czasu w Urzędzie Marszałkowskim wykazał się inicjatywą i realizacją wspierania stowarzyszeń regionalnych, w tym absolwentów – Macierzowców w Olsztynie i polaków w Republice Czeskiej (na Zaolziu). W tym celu złożył wizytę roboczą, wraz z prof. Andrzejem Farugą i prof. Januszem Guziurem,  u Konsula RP w Ostrawie, Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym, Polskiej Macierzy Szkolnej i tamtejszymi samorządowcami, na temat możliwości współpracy z Warmią i Mazurami .

Przyczynił się do wydania książki „Cieszyniacy na Warmii i Mazurach” oraz wykonania Medali Jubileuszowych Polskiej Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej. Olsztyniacy Cieszynianie specjalnie dziękują byłemu Marszałkowi Jackowi Protasowi.

A.F;S.J

Komentarze nie są dozwolone.