Kielczanie na Warmii i Mazurach

Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie, nie zabarwiony błędów przypomnieniem nie podkopany nadziei złudzeniem”.

Adam Mickiewicz

Prezes grupy inicjatywnej profesor Zdzisław Ciećko, witając zebranych na spotkaniu założycielskim 16 stycznia 2018 r. Klubu Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej, powiedział między innymi, że pierwszą próbę zorganizowania w Olsztynie Stowarzyszenia Przyjaciół Kielecczyzny podjęli na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych ubiegłego wieku ówczesny docent dr hab. Remigiusz Fitko i mgr inż. Bolesław Pilarek. Zadanie to wówczas nie zostało jednak sfinalizowane, gdyż wystąpiły kwestie prawne związane z działalnością stowarzyszeń, które dopiero uregulowała Ustawa z dnia7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach

W ubiegłym roku do zorganizowania w Olsztynie stowarzyszenia lub klubu osób pochodzących z województwa świętokrzyskiego zmobilizowali nas: Stanisław Stęclik
z Warszawy i z jego inspiracji Władysław Płoski oraz Antoni Kwaśniewski i Wiesław Osuchowski, prezes Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej w Warszawie.

W skład olsztyńskiej grupy inicjatywnej weszli: profesor Zdzisław Ciećko (przewodniczący) Antoni Kwaśniewski i dr inż. Bolesław Pilarek.

Spotkanie organizacyjne swoją obecnością zaszczycili: Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w składzie: profesor Andrzej Faruga, dr h.c, profesor Janusz Heller, dr Bolesław Pilarek, profesor Józef Tworkowski, wiceprezesi, mgr Jan Skamarski, sekretarz. Przybyli także profesor Henryk Lelusz, przewodniczący komisji rewizyjnej i profesor Leszek Rogalski, prezes Klubu Sympatyków Poezji Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

Pan Marszałek Jan Maćkowiak wyświetlił film i ze wzruszeniem wzbogacił go licznymi komentarzami wygłoszonymi z wielką znajomością rzeczy. Zobaczyliśmy
i usłyszeliśmy opowieść o jednym z najpiękniejszych województw w kraju, przypomnieliśmy sobie bogactwo i uroki rodzinnych stron. Rejon niegdyś biedny, a dziś nowoczesny z liczącym się przemysłem. Wystąpienie Pana Marszałka przypomniało nam, że kraina naszego dzieciństwa i młodości szczyci się plejadą bohaterów, bogatą przyrodą, historią, wspaniałymi zabytkami sztuki i architektury oraz folklorem, bezcennymi pamiątkami archeologicznymi, geologicznymi i najstarszymi w kraju tradycjami przemysłowymi ze słynnymi dymarkami, ale także nowoczesnością. Świętokrzyskie jest wyjątkowo zasobne w obszary chronione. Obok Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest tu aż 8 parków krajobrazowych.

Zwracają tu uwagę liczne szlaki, między innymi Świętokrzyski Szlak Literacki, przypominający wywodzących się z tej ziemi pisarzy i poetów. Na przykład Gustaw Herling Grudziński urodził się w Kielcach, a długie lata mieszkał w Suchedniowie. Leopold Staff i Włodzimierz Sedlak związani byli ze Skarżyskiem – Kamienną. To w tym regionie w epoce Królestwa Kongresowego Stanisław Staszic stworzył okręg przemysłowy. Adolf Dygasiński związany był z Pińczowem. W województwie znajduje się ponad 40 szlaków pieszych o łącznej długości około 13000km i ponad 3 tys. km szlaków rowerowych oraz funkcjonuje kilkanaście ośrodków jazdy konnej. Wspólnie
z innymi województwami, w tym z warmińsko-mazurskim, zbudowano szlak komunikacyjny.

Magicznymi i pełnymi uroku miejscowościami między innymi są: Kielce, Busko – Zdrój, Chmielnik, Chęciny, Jędrzejów, Oblęgorek, Pińczów, Sandomierz, Szydłów, Święty Krzyż i Wiślica. Sercem regionu są Kielce, będące gospodarczą, turystyczną
i kulturalną stolica regionu. Dumą miasta są uczelnie. Historia Politechniki Świętokrzyskiej sięga 1816 roku, kiedy powstała Szkoła Akademiczno-Górnicza – pierwsza na ziemiach Królestwa Polskiego wyższa uczelnia techniczna. Jest jednym
z najbardziej nowoczesnych i prężnych ośrodków politechnicznych w Polsce. Ponad 10000 studentów studiuje na pięciu wydziałach: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Środowiska, Geomatyki
i Energetyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn, Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego ponad 15 tys. studentów kształci się na 7 wydziałach, tj.: Humanistycznym, Matematyczno – Przyrodniczym, Nauk o Zdrowiu, Pedagogicznym i Artystycznym, Zarządzania i Administracji oraz Filologiczno –Historycznym i Nauk Społecznych w Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

Spośród kilku niepaństwowych uczelni najstarszą jest Wyższa Szkoła Handlowa im.
B. Markowskiego, która kształci na Wydziale Nauk Społecznych i na Wydziale Nauk Technicznych.

Kielecki Teatr Tańca realizuje z ogromnymi sukcesami przedsięwzięcia taneczne. Zadebiutował spektaklem „Uczucia”, którego premiera odbyła się w grudniu 1995 r
na deskach Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Kieleckie Centrum Kultury ma na swoim koncie wiele spektakularnych koncertów, oper, musicali i spektakli teatralnych. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć o zasięgu ponadregionalnym
i międzynarodowym, między innymi Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
i Sakralnej, Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody, Festiwalu Form Dokumentalnych NURT i Festiwalu Jazzowego. Wielkimi osiągnięciami szczyci się Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga.

Zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego uzdrowiska (Busko – Zdrój oraz Solec – Zdrój) należą do najstarszych w Polsce. O ich atrakcyjności świadczą bogate złoża wód siarczkowo-siarkowodorowych o jednym z najwyższych na świecie stężeń aktywnych związków siarki. To właśnie w Busku – Zdroju zlokalizowana jest największa liczba zakładów uzdrowiskowych oferujących łącznie ponad 2 tys. miejsc noclegowych.

W Jędrzejowie mieści się Muzeum im. Przypkowskich. Posiada ono bogate zbiory klepsydr, zegarów ogniowych i mechanicznych, a także przyrządów astronomicznych. To trzeci zbiór w Świecie po Oxfordzie i Chicago.

Sercem Ponidzia jest Pińczów, zwany Sarmackimi Atenami. Mikołaj Oleśnicki uczynił z tego miasta ośrodek reformacji w Małopolsce. Tu w siedzibie Arian-braci polskich, dokonano pierwszego i najpiękniejszego przekładu na język polski Biblii zwanej brzeską, radziwiłłowską lub pińczowską. W tutejszym gimnazjum kształcił się późniejszy proboszcz Pińczowa, współtwórca Konstytucji 3-Maja Hugon Kołłątaj. To
z tego miasta pochodzi piaskowiec, z którego zbudowano Pałac Kultury. W tym mieście zlokalizowana jest stacja kolejki wąskotorowej „Ciuchcia Ekspres Ponidzie”.

W Sandomierzu zwanym królewskim miastem zachowało się ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. W okolicach tego miasta występuje najdłuższy
w Polsce okres bezprzymrozkowy, co pozwala na uprawę nawet bardzo wymagających pod względem klimatycznym roślin, jak brzoskwinie, nektaryny, arbuzy czy różne odmiany winorośli. W tym regionie już w XII wieku ojcowie cystersi założyli pierwsze sady.

Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko – mazurskiego serdecznie podziękował za zaproszenie, gdyż jako wychowanek olsztyńskiej uczelni zawsze dobrze się czuje w towarzystwie absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Jednocześnie podkreślił dobrą współpracę z władzami województwa świętokrzyskiego, dlatego ucieszył go przyjazd wicemarszałka Jana Maćkowiaka, nad którym jako gospodarz województwa przejął po zebraniu opiekę. Pochwalił inicjatywę powołania klubu. który, jeśli zostanie zarejestrowany w KRS, może liczyć na pomoc finansową.

Zebrani wybrali Zarząd Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w składzie: prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, prezes, Antoni Kwaśniewski, lek. med. Stanisław Niepsuj, mgr inż. Adam Szlachta, prof. dr hab. Adam Zięcik, wiceprezesi i prof. dr hab. Zofia Benedycka, sekretarz , dr hab. Andrzej Klasa, prof. UWM, skarbnik.

Ustalono, że zarząd przygotuje do następnego zebrania projekt programu działalności ze zwróceniem szczególnej uwagi na współpracę z władzami województw świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego, zarządem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz z Klubem Przyjaciół Ziemi Kieleckiej w Warszawie.

Bolesław Pilarek

 

 

Założyciele Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów UWM w Olsztynie, powołanego 16.01.2018 r. Wykaz osób od lewej strony: Rogalski Leszek Jan, Heller Janusz, Maćkowiak Jan – Wicemarszałek woj. świętokrzyskiego, Barcki Wacław, Faruga Andrzej – Prezes Stow. Absolw. UWM w Olsztynie, Grudzień Bolesław, Korzeniewski Józef, Czapla Jerzy, Kwaśniewski Antoni, Szlachta Adam, Klasa Andrzej, Płoski Władysław, Niepsuj Stanisław, Krawczyk Zbigniew, Skamarski Jan, Benedycka Zofia, Bednarska Ewa, Zięcik Adam, Woźniak Marcin, Pilarek Bolesław, Ciećko Zdzisław, Lelusz Henryk,Sycz Miron – Wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego, Bawoł Stanisław.

* Pozostali obecni na spotkaniu, których nie ma na zdjęciu: Bawoł Agnieszka, Kuleta Zygmunt, Tworkowski Józef.

 

 



Komentarze nie są dozwolone.