OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Absolwentów UWM uprzejmie zawiadamia o możliwości otrzymania bezpłatnie książek i tomików wierszy dotyczących osadnictwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948.

Prawo do otrzymania przysługuje przede wszystkim osobom, które w tamtym czasie osiedliły sie w Olsztynie lub w okolicy oraz ich potomkom.

Chęć otrzymania w/w darów prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia, tel. 89 523 49 69.

Bliższe informacje można otrzymać pod nr kom. 698 009 423 (Stowarzyszenie „Przymierze”).

Komentarze nie są dozwolone.