Opłatkowe spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwentów UWM

W Klubie Baccalarium odbyło się posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM połączone ze spotkaniem opłatkowym. Uroczystym akcentem opłatkowego spotkania był jubileusz 90-lecia urodzin prof. zw. dr hab. Tadeusza Krzymowskiego dr. h. c, byłego rektora kortowskiej uczelni. Sylwetkę profesora przypomniał prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, który wręczył jubilatowi specjalny Akt Uznania przy akompaniamencie „Pieśni profesora”. Agnieszka Szulich wręczyła jubilatowi wiązankę kwiatów, a dr Bolesław Pilarek statuetkę „Dębowy Wieniec”. Natomiast JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki wręczył jubilatowi list gratulacyjny.

O pozostałych sprawach organizacyjnych poinformowaliśmy w artykule prof. Andrzeja Farugi pt. „Wieści ze Stowarzyszenia”. Natomiast w tej publikacji omówimy dyskusję.

Pierwszym dyskutantem był prof. dr hab. Janusz Heller, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia, przybliżając zebranym dyskusję prezydium zarządu, dotyczącą propozycji zmiany nazwy Stowarzyszenia Absolwentów UWM na Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków UWM, co miałoby pomóc w poszerzeniu kręgu zainteresowanych członkostwem w Stowarzyszeniu. Jako przykład podał Wydział Nauk Ekonomicznych, na którym ponad połowa pracowników jest absolwentami innych uczelni. Są zainteresowani wstąpieniem w szeregi stowarzyszenia, ale chcą korzystać z pełni praw i obowiązków. Jeśli członkowie zarządu poparliby propozycję, można by było zwołać nadzwyczajne walne zebranie członków.

Głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów ART, a następnie Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Profesor wyraził sprzeciw w sprawie zmiany nazwy. Powołał się na historie powstania stowarzyszenia oraz że stowarzyszenie wpisane jest do rejestru sądowego i żeby tego nie zmieniać. Stowarzyszenie zrzesza konkretną grupę ludzi – absolwentów WSR, ART i UWM i taki jest jego cel działania. Jeśli jest potrzeba zadowolenia pozostałych zainteresowanych, można stworzyć stowarzyszenie zwyczajne, działające przy Stowarzyszeniu Absolwentów UWM, nazywające się Stowarzyszeniem Sympatyków UWM, które nie wymaga rejestracji prawnej.

Mgr inż. Eugeniusz Nowicki zwrócił uwagę, że kluby terenowe wspierane są przez wiele osób, które nie są absolwentami UWM i przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyjść w ich kierunku z możliwością wstąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Mgr inż. Bolesław Krzywda poparł prof. zw. dr hab. Jerzego Strzeżka i powiedział, że przy klubach mogą funkcjonować koła sympatyków UWM.

Mgr inż. Ryszard Czechowski przedstawił inną propozycję – należy zostawić istniejącą nazwę, ale tak zmodyfikować statut Stowarzyszenia, by absolwenci innych uczelni mogli zostać jego członkami. Podał za przykład mgr inż. Jana Małgorzewicza, który nie jest absolwentem UWM, a jest członkiem zarządu Stowarzyszenia.

Dr inż. Leon Szeląg zwrócił uwagę na średnią wieku członków Stowarzyszenia i powiedział, że należy się raczej skupić na znalezieniu sposobu zachęcenia młodych absolwentów do wstępowania w nasze szeregi, a następnie zająć się sympatykami.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek powiedział, że będzie stał na straży historii Stowarzyszenia i tego, co stworzono.

Mgr inż. Zdzisław Truszkowski zwrócił uwagę, że zmiana nazwy pociągnie za sobą wiele innych zmian i dlatego łatwiejsze będzie wprowadzenie zmian w statucie.

Prof. dr hab. Andrzej Faruga zdjął ten punkt z porządku dziennego, w związku z tym, że padło tak wiele propozycji, poinformował, że należy je rozwinąć i przygotować do kolejnej dyskusji.

Prof. dr hab. Janusz Heller zaapelował do zebranych o zrozumienie propozycji, że nie chodzi o to, żeby przewrócić wszystko do góry nogami, ale o to, żeby poszerzyć bazę członków, co przełoży się bezpośrednio na zwiększenie finansów.

Dr inż. Zygfryd Gładkowski poparł prof. Jerzego Strzeżka i powiedział, że trzeba znaleźć „furtkę” w statucie.

Prof. dr hab. Jerzy Strzeżek zwrócił uwagę, że problem ilości członków Stowarzyszenia można rozwiązać w prosty sposób – absolwentów UWM jest kilkadziesiąt tysięcy, trzeba więc znaleźć sposób dotarcia do tych młodszych absolwentów, a nawet do studentów pierwszego roku, dla których m.in. powstała Izba Tradycji. Jeśli na pierwszym roku zaszczepi się w nich miłość do Kortowa, to nie będzie problemu, żeby potem wstąpili do stowarzyszenia.

Mgr inż. Bolesław Krzywda podał za przykład organizację spotkania absolwentów oraz uczniów szkół średnich przez Klub „Ziemia Łomżyńska”, podczas którego informowano gości o działalności Stowarzyszenia oraz zachęcano absolwentów do wstępowania w jego kręgi.

Mgr inż. Władysław Płoski powiedział, że jest zaskoczony propozycją zmiany nazwy Stowarzyszenia. Uważa, że nie powinno się jej zmieniać, bo absolwent to absolwent. Należy jednak zmodyfikować sposób informowania potencjalnych członków o Stowarzyszeniu, bo on sam zdołał namówić kilku nowych członków.

Prof. Andrzej Faruga zakończył dyskusję dotyczącą zmiany nazwy i poinformował, że prezydium zajmie się rozwinięciem i analizą wszystkich propozycji. Prezes opowiedział gościom o liście wysłanym do wojewody warmińsko-mazurskiego dotyczącym zmiany nazwy ulicy Gotowca w Olsztynie oraz o nowo powstałej Galerii Absolwentów na stronie internetowej, w której przedstawione są sylwetki znanych w Polsce absolwentów. Następnie zaprosił zebranych na spotkanie wigilijne.

Agnieszka Szulich

 

Na dole od lewej: mgr inż. Maria Bentkowska, mgr inż. Zdzisław Truszkowski, prof. dr hab. Stanisława Krzymowska, prof. zw. prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, dr h.c., mgr inż. Jerzy Paukszto.

U góry od lewej: prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h.c., dr inż. Aleksander Surażyński, mgr inż . Jan Małgorzewicz, dr inż. Zygfryd Gładkowski, dr inż. Leon Szeląg, prof. dr hab. Jan Tywończuk, mgr inż. Eugeniusz Nowicki, mgr inż. Zdzisław Smardzewski, prof. dr hab. Tadeusz Rawa, mgr inż. Agnieszka Truszkowska, mgr Agnieszka Szulich, prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, mgr inż. Józef Chrzanowski, dr inż. Bolesław Pilarek, mgr inż. Władysław Płoski, mgr inż. Henryk Bolejko, mgr inż. Alicja Tupieka-Buszmak, prof. dr hab. Janusz Guziur, prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, dr h.c., prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, mgr inż. Józef Ślimak, prof. dr hab. Leszek Rogalski, dr inż. Tadeusz Płodzień, prof. dr hab. Stefan Smoczyński.


Komentarze nie są dozwolone.