CIESZYNIACY U CIESZYNIAKOW

Koło nr 2 „Mały jaworowy” Macierzy Ziemi Cieszyńskiej powstało 34 lata temu. Od 2008 r. na czele Zarządu Koła, które liczy 151 członków, stoi prezes Eugeniusz Raabe. Koło jest najliczniejsze w całej organizacji i skupia nie tylko mieszkańców z Cieszyna, ale również Ustronia, Hażlacha, Pogwizdowa i Dębowca.

Realizując zadania statutowe MZC, zarząd Koła nr 2 „Mały jaworowy” organizuje między innymi wy- , cieczki turystyczno-krajoznawcze – zarówno krajowe, jak i zagranicz­ne. W ostatniej, zorganizowanej w lipcu, uczestniczyło 32 członków Koła, którzy pojechali na Warmię i Mazury. Wycieczkę udało się zorganizować dzięki współpracy i staraniom prezesów Kół Macierzowych: pana Eugeniusza Raabe oraz prof. zw. dr hab. Andrzeja Farugi, dra honoris causa i prezesa Koła Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więź Warmii i Mazur ze Śląskiem Cie­szyńskim datuje się co najmniej od XIX w. To właśnie cieszyniacy po 1945 roku nie tylko zorganizowali Wyższą Szkołę Rol­niczą w Olsztynie, ale utworzyli również instytucje kulturalne, takie jak chór aka­demicki czy zespół taneczny „Kortowo”. W ramach czterodniowej wycieczki i w towarzystwie członków zaprzyjaźnione­go Koła Warmińsko-Mazurskiego z Olsz­tyna uczestnicy zwiedzali m.in. kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w tym zabytkową część miasteczka akademickiego z końca XIX w. W nowym Kortowie odwiedzili najnowocześniejszą i największą Bibliotekę Uniwersytecką w regionie, budynek Centrum Nauk Huma­nistycznych z aulą teatralną oraz gmach Centrum Konferencyjnego – miejsce nie tylko spotkań naukowców i biznesmenów, ale także koncertów.

Nie zabrakło śladów cieszyńskich – plac, na którym znajduje się Wydział Nauki o Żywności nosi nazwę Placu Cieszyńskiego. W ramach „tropienia śladów” uczestni­cy wysłuchali wykładu prof. Stanisława Achremczyka na temat historii Warmii i Mazur oraz roli, jaką odegrali cieszy­niacy w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym tego regionu. Duże wraże­nie na uczestnikach wycieczki zrobiły odwiedziny w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzkiej wsi, miejscu objawień maryjnych oraz w gotyckim zamku z XIV wieku w Olsztynie.

Członkowie Koła już teraz planują ko­lejne wycieczki „cieszyńskim” śladem. Warto bowiem poznać miejsca, w których mieszkali i nadal mieszkają cieszyniacy swoją pracą i zaangażowaniem wnoszący wkład w ich rozwój. Miejsca, w których walczyli m.in. o polskość, utrzymanie więzi i tradycji. Uczestnicy warmińsko-mazurskiej wycieczki przywieźli kil­kadziesiąt woluminów do cieszyńskiej biblioteki – dar zaprzyjaźnionego Koła, którego członkowie na wieść o pożarze zorganizowali spontaniczną zbiórkę.

Sekretarz Koła nr 2 “Mały Jaworowy”

Grażyna Pawlita

Komentarze nie są dozwolone.