Certyfikat dla absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego

IX Gala Produkt Warmia Mazury

Od 2014 roku samorząd województwa warmińsko­-mazurskiego realizuje działania mające na celu wypromowanie produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmia Mazury”. W tym celu opracowany został specjalny prestiżowy znak o tej nazwie (kolorowy opublikowaliśmy na stronie 1). Certyfikowane są produkty wytwarzane przez firmy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w takich dziedzinach jak produkty rzemieślnicze, produkty przemysłowe, usługi rzemieślnicze, usługi turystyczne, usługi gastronomiczne, usługi medyczne, wydarzenia ze sfery kultury, sportu, rekreacji, produkty i usługi inne. Projektem nie jest objęte rolnictwo ani przetwórstwo rolno-spożywcze.

Certyfikaty są przyznawane w 3 kategoriach: produkt, usługa i wydarzenie.

Firmy, które uzyskały prawo do korzystania ze znaku „Produkt Warmia Mazury” mogą posługiwać się specjalnym logotypem, który jest informacją, że dany produkt i usługa pochodzą z naszego regionu.

W hotelu Omega w Olsztynie odbyła się IX Gala „Produkt Warmia Mazury”, którą swoją obecnością zaszczycili: marszałek województwa warmińsko­-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin, członek Zarządu Województwa Marcin Kuchciński, wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma, przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jan Bobek, prezes Warmińsko-Mazurskiej Rolniczej Rolniczej Jan Heichel, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Bogdan Meina, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Ryszard Cecot, dyrektor Biura Marszałka Zygmunt Kiersz. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin wręczył certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość połączoną z lokalnym pochodzeniem następującym laureatom: IG KRAKOWIŃSKI SP. J.; GANCARNIA MARTA FLORKOWSKA; GRZEGORZ PIOTROWSKI WORLD ORCHESTRA; FUNDACJA IM. M. OCZAPOWSKIEGO; HOTEL ROBERT’S, PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI, ROBERT ŚLIWIŃSKI; GALINDIA MAZURSKI EDEN MARIA KUBACKA; BŁAZEN JAJOSZ; STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PROFILAKTYKI ZDROWIA „JESTEŚMY RAZEM”.

– Patriotyzm gospodarczy to popularny obecnie trend, choć w dobie globalizacji, kiedy staliśmy się obywatelami świata, utożsamianie się z konkretnym miejscem jest bardzo trudne – powiedział marszałek Gustaw Marek Brzezin – Jako samorząd województwa staramy się uświadomić mieszkańcom, jak ważna jest przynależność do danego regionu oraz jak istotne jest wspieranie naszych regionalnych firm. Wszystko to przekłada się bowiem na dobrobyt gospodarczy i społeczny województwa.

Znakami „Produkt Warmia Mazury” posługują się już 223 podmioty, które otrzymały już blisko 300 certyfikatów. Dzięki systematycznemu znakowaniu flagowych produktów, usług i wydarzeń z naszego województwa rośnie baza informacji o wytworach przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Celem projektu „Produkt Warmia Mazury” jest poprawienie rozpoznawalności i atrakcyjności gospodarczej naszego regionu.

W 2017 roku wśród uhonorowanych w kategorii „wydarzenie” jest absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego. W prezentacji uzasadniającej przyznanie nam certyfikatu „Produkt Warmia Mazury” podkreślono, że od prawie 30 lat głównym celem działalności Fundacji jest dbanie o więź absolwentów z macierzystą uczelnią. W organizowanych przez Fundację zjazdach uczestniczą absolwenci mieszkający w różnych krajach świata m. in. w: USA, Kanadzie, Japonii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Z rozmów z absolwentami wynika, że ich miłość do Kortowa, Olsztyna i województwa wzrasta wraz ze zwiększaniem się odległości do miejsc zamieszkania. Ta tęsknota skłania ich do opowiadania o walorach historycznych i przyrodniczych regionu, o osiągnięciach naukowych, gospodarczych i kulturalnych Warmii i Mazur oraz ludzi tu mieszkających. Fundacja organizuje zjazdy dla różnych wydziałów i roczników. Najstarsi absolwenci, którym pomogliśmy się spotkać ukończyli uczelnię 60 lat temu, najmłodsi – 10 lat temu. Na przykład w 2017 roku zorganizowano 18 zjazdów dla absolwentów: Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolniczych (rok ukończenia 1992), Wydziału Rolnego (1957, 1962), Wydziału Rolniczego (1967, 1969, 1977, 1987, 1992), Wydziału Mleczarskiego (1965, 1967), Wydziału Technologii Żywności (1982, 1987, 1997), Wydziału Nauk o Żywności (2007), Wydziału Zootechnicznego (1961, 1967, 1977).

Spotkania organizowane są na terenie Kortowa, Olsztyna, a nawet województwa. Fundacja i Stowarzyszenie Absolwentów UWM były pomysłodawcami Złotego Dyplomu, dla absolwentów, którzy skończyli studia 50 lat temu, wręczanego przez rektora UWM i prezesa zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Warto podkreślić, że w 2017 roku między innymi goszczono w Kortowie „absolwentów 50-latków” z trzech wydziałów – mleczarskiego, rolniczego i zootechnicznego.

Prawie 30-letnie doświadczenie w organizacji zjazdów absolwentów oraz wieloletnia współpraca z jednostkami gastronomicznymi i hotelowymi oparta jest na zaufaniu i kompetencji. Dzięki temu absolwenci ci mogą przeżyć czas spotkania na najwyższym poziomie i skupić się na wspomnieniach z okresu studiów, wymianie doświadczeń, odwiedzeniu nauczycieli akademickich w zakładach naukowych oraz na podtrzymywaniu więzi z macierzystą uczelnią. W ciągu prawie 30 lat zorganizowano prawie 300 zjazdów.

 

 

 

 

 

Certyfikat odebrali: dr inż. Bolesław Pilarek (prezes), dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM (wiceprezes) i mgr Agnieszka Szulich (organizator). Towarzyszli im: członkowie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów: mgr Lech Kryszałowicz, zastępca prezesa i dr inż. Janusz Lorenz oraz Rada Fundacji w składzie: prof. dr hab. Zdzisław Ciećko (przewo­dniczący), prof. dr hab. Tadeusz Rawa (wiceprze­wodniczący), mgr inż. Władysław Płoski, mgr inż. Wojciech Wacewicz oraz prof. dr hab. Leszek Rogalski, Regina Dec, dawna księgowa Fundacji, Danuta Kopytowska, Elżbieta Płoska, Andrzej Szulich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja prowadzi także wycenę nieruchomości oraz zlecone badania zgodnie z kierunkami działalności uniwersytetu. Od wielu lat zajmuje się również działalnością wydawniczą. Od 24 lat wydaje jedyne w kraju czasopismo absolwentów „5 plus X”. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów wydała 10 książek, w tym: 3-tomowy „Olsztyn uniwersytecki” oraz „W kortowskim kręgu”. Współorganizuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki.

Fundacja działa także na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wspierając je merytorycznie i finansowo.

Przy okazji przypominamy, że Fundacja została odznaczona medalem jubileuszowym ALMAE MATRIS CORTOVIENSIS z okazji 50-lecia uczelni, medalem Kolumny Orła Białego oraz kilkoma podziękowaniami za współorganizowanie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, a czasopismo wydawane przez Fundację uhonorowano specjalną statuetką Rektora UWM, medalem jubileuszowym UWM oraz Aktem Uznania przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

Uroczystość uatrakcyjniły: pokaz mody pani Barbary Cały i występ zespołu Annette Music.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Bolesław Pilarek

 


 

Komentarze nie są dozwolone.