WIECZORNICA POETYCKA

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie utworzyli 30 czerwca 2017 r. Klub Miłośników Poezji. 22 listopada 2017 r. W klubie Baccalarium odbyła się pierwsza „Wieczornica Poetycka” inaugurująca działalność Klubu.

Zebranie otworzył kierownik Klubu Baccalarium mgr Bogusław Woźniak. Wieczornicy przewodniczył prezes Klubu Miłośników Poezji prof. Leszek Jan Rogalski, który  powitał przybyłych gości: – prof. dr hab. dr h. c. Andrzeja Farugę – prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, dr Scholastykę Baran – dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, redaktora Marka Barańskiego reprezentującego Gazetę Olsztyńską i dr Bolesława Pilarka – redaktora naczelnego Czasopisma Stowarzyszenia Absolwentów UWM „5plus X” a także znaczną grupę przybyłych osób, w tym profesorów, głównie seniorów.

Prof. Antoni Jarczyk – prezes Artystycznej Rezerwy Twórczej Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, wskazał na różne momenty wzajemnego przenikania się działalności twórczej i możliwości dalszego współdziałania twórców obu grup.

W przygotowanej przez prof. Tadeusza Rawę i prof. L. Rogalskiego prezentacji podano skład zarządu Klubu oraz główne cele, tj.:

- podtrzymywanie i pogłębianie więzi absolwentów z macierzystą uczelnią,

- upowszechnianie poezji przez publikowanie wierszy w czasopiśmie absolwentów „5 plus X”

- wspomaganie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  w Polsce.

Skład zarządu Klubu: prof. Leszek Jan Rogalski – prezes, prof. Danuta Bobrzecka – zastępca prezesa, dr Feliks Walichnowski – zastępca prezesa, prof. Tadeusz Rawa – sekretarz i mgr inż. Stanisław Lewandowski – członek.

Założyciele Klubu: Leszek Jan Rogalski, Danuta Bobrzecka, Tadeusz Rawa, Feliks Walichnowski, Stanisław Lewandowski, Wiesław Chiliński, Wojciech Troszyński, Wiesław Piechota, Witold Jasiński i Jerzy Waluga.

W „5 plus X” w rubryce „Hobby absolwentów” wiersze lub tzw. rymowanki publikowało około 30 osób, przy czym w stopce redakcyjnej umieszczono zastrzeżenie, że „Opinie wyrażane przez autorów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji.”

Podczas Wieczornicy poetyckiej swoje wiersze zaprezentowali członkowie Klubu Miłośników Poezji:

-Leszek Jan Rogalski: – Ciągłość w ciągłości, Siła wiersza, Olsztyńskie niebo i Chwila wzniosłości;

-Danuta Bobrzecka: – Wiatr, Ptasie niepokoje i Babka;

-Tadeusz Rawa: – Kortowo – moje miejsce na ziemi, Polska to normalny kraj i Wołosowi na osiemdziesiątkę;

-Feliks Walichnowski: – – Choinka parlamentarzystów, Tęsknota za śnieżkami, Sanki i Listopadowy wieczór;

-Stanisław Lewandowski – Przyroda zimą, Czekanie i Tylko sen.

Ponadto prof. Stanisław Kamiński zaprezentował dwa wiersze Władysława Broniewskiego, pt.: Ballady i romanse oraz Listy z więzienia. Recytacją tych wierszy wygrał dwa szkolne konkursy recytatorskie. Należy również nadmienić, że prof. Stanisław Kamiński już jako student był przewodniczącym Koła Poetyckiego.

Wieczornicę poetycką uświetniał występ muzyczny Edwarda Bierdziewskiego, który zaprezentował 6 utworów na skrzypce i saksofon. Był to bardzo miły, sympatyczny występ.

Pan mgr Kazimierz Gołębiecki nagrywał kamerą przebieg wieczornicy poetyckiej z możliwością zapisu na taśmie filmowej.

Prof. Zdzisław Ciećko i dr Jan Dziedzic zapewnili obsługę fotograficzną.

Na zakończenie prezes Klubu Leszek Jan Rogalski podziękował kierownikowi Baccalarium

mgr Bogusławowi Woźniakowi za obsługę audiowizualną oraz wszystkim za przybycie i zaprosił na następne spotkanie. W podsumowaniu stwierdził, że inauguracyjne spotkanie

poetyckie przebiegało w miłej atmosferze.

Antoni Janlesz

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witanie gości, od lewej : Bogusław Wożniak, Leszek Jan Rogalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowo o współpracy  A*R*T* z Klubem Miłośników Poezji: Antoni Jarczyk, Leszek Jan Rogalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recytacja wierszy  -  Leszek Jan Rogalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recytacja wierszy -  Danuta Bobrzecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od prawej: Leszek Jan Rogalski, Danuta Bobrzecka, Zdzisław Ciećko i inni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recytacja wierszy -  Feliks Walichnowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recytacja wierszy -  Tadeusz Rawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recytacja wierszy  -  Stanisław Lewandowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recytacja wierszy -  Stanisław Kamiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goście   „Wieczornicy…”  od lewej : Scholastyka Baran, Marek Barański, Kazimierz Gołębiecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Klubu i goście  „Wieczornicy …” od lewej: Leszek Jan Rogalski, Zygmunt Janusz Bieńkowski, Tadeusz Rawa,  Elżbieta i Feliks Walichnowscy, Tadeusz Korniak,  Wiesław Chiliński i z przodu  Bolesław Pilarek i inni z prawej strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Klubu i goście„Wieczornicy …”    od prawej: Krystyna Gołębiecka,  Danuta Bobrzecka, Janina Mazur, Mackiewicz Józef, Stanisław Lewandowski, Antoni Jarczyk, Stanisław Kamiński i Juliusz Spochacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Bierdziewski  -  oprawa muzyczna

 

 

Komentarze nie są dozwolone.