I Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości

W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbył sie I Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości, którego organizatorami byli samorząd województwa i Grupa MM. Sala plenarna i kilka sal panelowych były wypełnione po brzegi. Na Kongres przybyli samorządowcy i przedsiębiorcy z regionu, trenerzy i mentorzy oraz dynamicznie rozwijające sie start- upy. Obrady prowadził Krzysztof Ibisz. W historii Warmii i Mazur było to bez wątpienia wydarzenie bez precedensu, które umożliwiło wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy nauką, biznesem i technologią.

- I Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości był zaproszeniem do refleksji i rozmowy o tym, w jakim regionie chcemy żyć, jak będą wyglądać Warmia i Mazury za rok, za pięć czy dziesięć lat. A przede wszystkim, co zrobić, żeby nasze dążenia i plany się ziściły. Takie pytania zadajemy sobie codziennie, szukamy odpowiedzi i najlepszych rozwiązań- powiedział między innymi marszałek województwa warmińsko – mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin.

- W regionie to pierwsza tego typu inicjatywa, która pokazuje i dowodzi, że współpraca to system naczyń połączonych, w którym biznes i samorząd, zachowując swoją tożsamość, mogą i muszą współpracować dla dobra ogółu- oświadczył Jarosław Tokarczyk, prezes Grupy WM.

- Jak nam się będzie żyło, w dużej mierze zależy od stanu gospodarki w naszym regionie. Chcemy – powiedział między innymi wojewoda warmińsko – mazurski Artur Chojecki-żeby gospodarka Warmii i Mazur rozwijała sie w wielu kierunkach, by mieszkańcy regionu mogli korzystać z jej owoców.

Z wypowiedzi Zygmunta Kiersza, dyrektora gabinetu marszałka warmińsko-mazurskiego wynika, że zainteresowanie Kongresem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do Centrum Kongresowego UWM przybyło około 1700 osób.

Kongres był okazją do zaprezentowania najlepszych inwestycji w regionie, które zostały laureatami plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” zatytułowanego Inwestycje Roku 2016.

Za inwestycje roku 2016 uznano:

-W kategorii: – społeczna odpowiedzialność biznesu – firmę Impress Decor Ełk;

- W kategorii: – inwestycja przyjazna rodzinie i mieszkańcom – Szynaka Day;

- W kategorii: inwestycja przyjazna środowisku – termomodernizację budynków użytkowości publicznej w Ostródzie;

- W kategorii: inwestycja w rozwój edukacji i kultury-Pałac Mortęgi;

- W kategorii wykorzystanie środków unijnych – poprawę dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do drogi wojewódzkiej 513 i siedziby gminy Kiwity.

Kapituła Grupy WM przyznała firmie Michelin specjalną statuetkę oraz tytuł Inwestycji Roku 2016. Ta sama Kapituła przyznała dr Irenie Eris tytuł Damy Biznesu 2016.

Podczas uroczystości dr inż. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wśród odznaczonych był prof. dr hab. Marek Marks, kierownika Katedry Agroekosystemów na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM.

Jednym z punktów I Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości była oficjalna inauguracja uniwersyteckiej Akademii Biznesu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali marszałek dr inż. Gustaw Marek Brzezin i JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki.

- Jedną z ważniejszych sztuk jest łączenie teorii z praktyką. Nie wystarczy tylko mówić, ale trzeba też wspierać. Samorząd jest wdzięczny rektorowi i całej kadrze UWM, że jest motorem rozwoju naszego regionu. Serdecznie dziękujemy – powiedział marszałek, wręczając rektorowi UWM prof. dr hab. Ryszardowi Góreckiemu czek na tę kwotę 335,7 tys. zł., jako dar samorządu województwa na wsparcie tego projektu..

- Akademia Biznesu UWM to pierwsza w Polsce międzywydziałowa szkoła dla studentów i doktorantów, która będzie ich uczyć przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania uzyskanej wiedzy. Wzorowana jest na wiodących placówkach Norwegii, które najlepiej w Europie łączą naukę ze światem biznesu. Na pierwszy rok przyjęto 30 osób z 13 wydziałów. 40% to doktoranci, reszta studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów. Kobiety stanowią 30% słuchaczy. Deklarowana znajomość języka angielskiego na poziomie A i B. Nauka w niej trwa 2 semestry (350 godzin) i jest bezpłatna. Zajęcia będą się odbywały w UWM i w siedzibach współpracujących z nią firm. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy oraz odnoszący sukcesy przedstawiciele biznesu, kadra kierownicza i właściciele przedsiębiorstw. Dodatkowo słuchacze akademii otrzymają wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomogą im opracować podstawy własnych start-upów lub przygotują do pełnienia funkcji menedżera. Słuchacze będą mieli zajęcia także z psychologii biznesu. Nauczymy ich także jak prezentować się w biznesie, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Zapoznają się z zagadnieniami z ekonomii, finansów i prawa – wiedzą, która jest potrzebna do prowadzenia start-upów. Podpowiemy, jak założyć firmę, z jakimi problemami mogą się spotkać, jakie dokumenty będą od nich wymagane Spotkają się z przedsiębiorcami. Wezmą także udział w warsztatach, podczas których sami spróbują zastosować swoje rozwiązania we własnych projektach – realnych lub wirtualnych. Trzeba sobie zdawać sprawę, że nie każdy z nich założy start-up, bo to tak nie działa. Dostaną za to wiedzę i zdobędą kontakty, dzięki którym będą mieli przewagę na rynku pracy- powiedział między innym JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki.

W trakcie kongresu symbolicznie otwarto pierwsze zamiejscowe Międzynarodowe Biuro Stowarzyszenia Cittaslow, które będzie się mieściło w Olsztynie. W naszym regionie do tej sieci należy 20 miast. Flagę Cittaslow przekazał marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego dr. inż. Gustawowi Markowi Brzezinowi Pier Giorgio Oliveti, dyrektor generalny Cittaslow International.

Część panelową Kongresu otwarła Henryka Bochniarz, prezydent konfederacji Lewiatan, która między innymi powiedziała: – Kiedy dowiedziałam się o Kongresie, zastanawiałam się, czy uda się zachęcić ludzi do udziału w nim. Jak widać, sala pełna. Jest to odpowiedzią na autentyczną potrzebę różnych środowisk.

Organizatorzy I Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości stworzyli płaszczyznę do rozmowy o przyszłości Warmii i Mazur w różnych jej aspektach. Zaplanowana do dyskusji problematyka została podzielona na pięć bloków tematycznych:

* Zdrowie nade wszystko

* Nowe technologie i innowacje w biznesie

* Jak żyć w małych miastach

* Gospodarcza siła regionu

* Jak nie zwariować w otaczającym nas świecie i odnieść sukces.

Wśród prelegentów i dyskutantów było wiele znanych w kraju nazwisk. Dyskutowano do późnych nocnych godzin. Do podjętych spraw będziemy wracać. Kongres stanie się cyklicznym wydarzeniem. Jego druga edycja odbędzie się w czerwcu 2018 r.

B. Pilarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze nie są dozwolone.