Harmonogram wystaw w Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM na rok 2018

-  styczeń – (03.01.-30.01.2018) – malarstwo – Krzysztof Tanajewski (absolwent WSP),

-  luty  -  2018r. do dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej,

- marzec -  2018r.  – malarstwo i rysunek grupy plastyków amatorów „Sąsiedzi” przy MOK,

- kwiecień – 2018r. – malarstwo  (wystawa poplenerowa studentów II roku Wydziału Sztuki UWM),

- maj – 2018 r. – fotografia – Bożena Koper,

- czerwiec – 2018 r. -  wystawa  malarstwa  grupy To My  – słuchaczy UTW  przy UWM,

- lipiec – 2018r. – fotografia – Ewa Bednarska,

- sierpień – 2018r. – malarstwo i rzeźba – Marta Bulik,

- wrzesień – 2018r. – malarstwo – Elżbieta Pilipiuk.

Komentarze nie są dozwolone.