Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego 2017/2018

Poczucie spełnienia w dziedzinie kultury

Tegoroczna Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego 2017/2018 odbyła się w Iławskim Centrum Kultury. Gospodarzem uroczystości marszałek województwa warmińsko – mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin, który między innymi powiedział:

- Z podziwem obserwuje Państwa dokonania, niezwykłą dbałość o poziom artystyczny, odwagę w podejmowaniu nowych, coraz trudniejszych wyzwań. Mijający rok daje nam poczucie spełnienia w dziedzinie kultury. W 2-017 w budżecie województwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono ponad 51 mln zł. Kultura może też liczyć na silne wsparcie unijne…W nowej perspektywie finansowej na ten cel przeznaczyliśmy 131 mln euro. To ogromna szansa na dalszy rozwój kultury w naszym regionie. Cieszą nas sukcesy twórców. Wspierana przez nas produkcja filmu fabularnego „Cicha Noc”, w reżyserii Piotra Domalewskiego, wygrała Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Powołaliśmy do życia zespół Przygotowujący „Program Rozwoju Kultury do roku 2025″. Za sobą mamy niezwykle udaną I edycję Arena Festiwal Filn&Music w EXPO Mazury w Ostródzie. Jesteśmy mecenasami przeglądów filmowych- Blue Box i Prison Movie. Przed nami IV edycja WAMA Film Festiwal. Po wielu latach starań powstał Regionalny Fundusz Filmowy. Reaktywowaliśmy Forum Kultury Warmii i Mazur. W tym roku obchodzimy 55- lecie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, przed nami także Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY…

Marszałek dr inż. Gustaw Marek Brzezin otwiera uroczystość.

Podczas tegorocznej gali uhonorowano zasłużonych twórców, animatorów i działaczy kultury oraz sponsorów (Partner 2017).

Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis uhonorowano Antoniego Czyżyka od 2004 roku dyrektora Centrum Spotkań Europejskich w” Światowid” w Elblągu.

Od lewej: marszałek dr inż. Gustaw Marek Brzezin, Antoni Czyżyk i wicewojewoda Sławomir Sadowski.

Prestiżową Warmińsko – Mazurską Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego wręczono prof. dr. hab. Stanisławowi Achremczykowi, byłemu dyrektorowi Ośrodka Badań im. Wojciecha Kętrzyńskiego i byłemu prorektorowi WSP i UWM, a obecnie kierownikowi Zakładu Historii Współczesnej w Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Pełną wysokich ocen, ciepła i humoru laudację wygłosił dr Jan Chłosta.

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk.

Laureat dziękując za nagrodę między innymi powiedział, że Wojciech Kętrzyński był w jego naukowym życiu bardzo ważnym autorytetem, pozytywistyczny bohaterem, który wniósł wiele w kulturę naszej ziemi. Profesor zwrócił uwagę, że nauki humanistyczne spychane są nieco na margines, a to jest wielkim błędem. Humanista powinien uwrażliwiać na los innego człowieka, inspirować i skłaniać do refleksji. Taką samą rolę ma do odegrania świat kultury.

Irena Telesz – Burczyk, aktorka Teatru im. Stefana Jaracza, zagrała etiudę nawiązującą do „Samych Swoich”, wręczając scenarzyście i prozaikowi Włodzimierzowi Kowalewskiemu z Olsztyna nagrodę „Srebrnego Granata”, za zajęcie II miejsca w XXI Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Komediowych.

Odznaki Honorowe „Zasłużony dla kultury polskiej” otrzymali:

• Grażyna Piękos, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie;

• Małgorzata Bojarska-Waszczuk, dyrektor Galerii BWA w Olsztynie.

• Magdalena Czarnocka-Kaptur, związana z kulturą i Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od 1998 roku, obecnie zastępca dyrektora.

• Bożena Buza, od 20 lat kierownik zespołu folklorystycznego „Romniczanie” z Dubeninek.

• Andrzej Karski, absolwent szkoły muzycznej, członek Zespołu Pieśni i Tańca Olsztyn oraz chórów Collegium Musicum i Collegium Baccalarum.

• Sławomir Zieliński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach.

• Chór „Ojczyzna”, działający od 2003 roku w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Nagrody Marszałka Województwa w Dziedzinie Kultury otrzymali:

•Bożena Buza – pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przerośli jako nauczyciel przedmiotów humanistycznych.

• Elżbieta Dziubińska – pracuje w bibliotekarstwie od 27 lat, w tym od 12 lat na stanowisku dyrektora Biblioteki Publicznej w Morągu.

• Artur Hauke, z Teatrem im. A. Sewrska w Elblągu związany jest od 2011 r. W tym czasie stworzył wiele niezapomnianych kreacji scenicznych.

• Włodzimierz Kowalewski, prozaik, scenarzysta, autor słuchowisk oraz scenariuszy, m.in. do „Ekscentryków” na podstawie powieści własnej (nagroda Srebrne Lwy Gdynia 2015).

• Adam Kurtowicz, malarz, rysownik, grafik, wychowawca młodych adeptów sztuki, animator kultury i społecznik.

• Barbara Lis-Romańczuk, jedna z najbardziej charakterystycznych i istotnych artystek związanych z Olsztynem.

• Leszek Jan Rogalski, profesor nauk rolniczych, emerytowany nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prezes Klubu Miłośników Poezji Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, autor 8 tomów poezji, patron czytelnictwa wśród młodzieży.

• Ewa Romanowska, związana ze środowiskiem olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” od 2000 r., a od 2006 r. jest członkiem Zarządu Fundacji „Borussia”.

• Jerzy Waluga, fotografik, dokumentalista, społecznik. Jego archiwum fotograficzne zawiera ponad 100 tysięcy negatywów, wśród nich 30 tysięcy to fotografie lotnicze.

• Anna Zapaśnik Baron, aktorka dramatu, instruktor teatralny, kulturoznawca, medioznawca, pracuje w Centrum Kultury w Ostródzie jako specjalista do spraw kultury.

• Chór Kameralny Collegium Musicum z Olsztyna;

• Kapela Jakubowa;

• Chór „Concordia Dobre Miasto”;

• Pro Musica Antiqua z Olsztyna;

• Chór „Ojczyzna” z Węgorzowa.

Wyróżnienia Partner 2017 otrzymali:

• Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

• MichelinPolska S.A.

• Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie

• Szynaka Meble Sp. z o.o.

•ZPS „PATERS” Stanisław Patra

• Krzysztof Piwowarczyk – burmistrz Węgorzowa

•WIPASZ  S.A.

•Stokota Sp. z o.o.

• Książnica Polska Sp. z o.o.

Laureaci Nagród Marszałka Województwa w Dziedzinie Kultury.

Wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski pogratulował osiągnięć i życzył dalszych sukcesów władzom samorządowym, twórcom, animatorom i organizatorom i sponsorom kultury dotychczasowych osiągnięć i udanej Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego, laureatom odznaczeń i nagród, sponsorom wyróżnień. Materialnym symbolem tych honorów było wręczenie wiązanki kwiatów Ewie Wiśniewskiej, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury wiązanki kwiatów i nowego wydania ” Pana Tadeusza” marszałkowi dr. inż. Gustawowi, Markowi Brzezinowi.

Uroczystość zakończył koncert Mirosława Czyżykiewicza i Witolda Cisło.

W pierwszym rzędzie Barbara Lis Romańczuk; W drugim rzędzie od lewej: prof. dr hab. Leszek Jan Rogalski, emerytowany nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prezes Klubu Miłośników Poezji Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, autor 8 tomów poezji, patron czytelnictwa wśród młodzieży, dr inż. Bolesław Pilarek, I zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, prof. dr hab. Krystyna Skibniewska, przewodnicząca Komisji rewizyjnej Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, prof. dr hab. Janusz Guziur, honorowy prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, prof. dr hab. Zbigniew Puchajda, prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Grzegorz Wojasińki, dyrektor ds. public relation Michelin Polska S.A.

Marszałek dr inż. Gustaw Marek Brzezin gratuluje dr. inż. Bolesławowi Pilarkowi wydania kolejnej książki pt.: „W kortowskim kręgu”.

Prof. dr hab. Leszek Jan Rogalski z Doroczną Nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Dziedzinie Kultury

Bolesław Pilarek

Podpisy pod zdjęcia

.

2

 

Komentarze nie są dozwolone.