Dzień Absolwenta 2017 r.

Tradycyjnie już w drugą sobotę września absolwenci kilku roczników wyznaczyli sobie spotkania. Byli to absolwenci, którzy ukończyli studia 60-lat temu (Wydział Rolny), 55 lat temu (Wydział Rolny) i 50 lat (Wydział Rolniczy i Zootechniczny). Złote odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM otrzymali: Kazimierz Gołębiecki (rocznik 1957), Zofia Naruszewicz (1962), Zofia Gronowicz, Jadwiga Waźbińska, Wiesław Chiliński, Zygmunt Paprotny i Stanisław Lewandowski (1967) i prof. dr hab. Roman Kisiel (1977) oraz absolwenci Wydziału Zootechnicznego Barbara Brzezińska, Andrzej Białaś i Kazimierz Kucharczyk (1967). Okolicznościowe Glejty otrzymali: Kazimierz Skupień i Paweł Rogiński (Wydział Rolny 1962). Dębowy Laur Absolwenta wręczono mgr Marii Suszko – specjalistce z WMODR w Olsztynie – członkowi zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Wszyscy wyróżnieni otrzymali najnowszą książkę wydaną przez Stowarzyszenie i Fundację pt. „W kortowskim kręgu”, pod red. Bolesława Pilarka.

Odznaczeni od lewej : Stanisław Stęclik,  Prof. dr hab. Andrzej Faruga,  prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, prof. dr hab. Ryszard Górecki, dr inż. Bolesław Pilarek,. mgr inż. Władysław Płoski, mgr inż. Teresa Wilk i mgr inż. Zygmunt Kiersz.

Następnie sekretarz Ogólnopolskiego Konwentu Pokoleń Ruchu Wiejskiego p. Stanisław Stęclik, w towarzystwie Władysława Płoskiego, członka konwentu wręczyli Medale im. Solarza rektorowi prof. Ryszardowi Góreckiemu i marszałkowi województwa warmińsko -mazurskiego dr. Gustawowi Markowi Brzezinowi, a Odznaczenie „Zasłużony dla ZMW” – prof.. Zdzisławowi Ciećko, dr. Bolesławowi Pilarkowi, mgr. inż. Zygmuntowi Kierszowi i mgr inż. Teresie Wilk.

Wzruszającym akcentem spotkania było uhonorowanie prof. Teofila Mazura, z okazji 90-tych urodzin. Ostatniego studenta WSGW w Cieszynie i pierwszego absolwenta WSR w Olsztynie, pierwszego rektora-absolwenta uczelni kortowskiej. Na tę okoliczność odśpiewano „Pieśń profesora”, specjalnie skomponowaną przez prof. Leszka Rogalskiego (słowa) i Pawła Radeckiego (muzyka i wykonanie).

Dorobek prof. zw. dr. hab. Teofila Mazura, dr. h.c. multi przedstawił dr inż. Bolesław Pilarek, I zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i prezes absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego.

Prof. zw. dr hab. Teofil Mazur, dr h.c. multi otrzymuje statuetkę „Dębowej Korony” i specjalny Akt Uznania z rąk dr inż. Bolesława Pilarka.

 

Mgr inż. Zygmunt Kiersz- dyrektor gabinetu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego przekazał uczestnikom „Dnia Absolwenta” specjalne, z tej okazji, przesłanie.

Odznaczeni Złotą Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM – drugi od lewej – prof. dr hab. Roman Kisiel i pierwszy od prawej – mgr Kazimierz Gołębiecki

Wręczenia aktów nadania godności „Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM” było kolejnym uroczystym momentem spotkania. Otrzymali je, z rąk przewodniczącego Walnego Zebrania Członków prof. Janusza Guziura, następujące osoby: ks. kan. Mirosław Hulecki, dr inż. Zygfryd Gładkowski i mgr Zdzisław Truszkowski (w późniejszym terminie), wraz z okolicznościowymi statuetkami.

Godność Honorowego Członka Stowarzyszenia Walne Zebranie nadało ks. kan. Mirosławowi Huleckiemu oraz dr inż. Zygfrydowi Gładkowskiemu (od prawej).

Uroczyste spotkanie absolwentów poprzedziły wystąpienia rektora prof. R. Góreckiego i prorektora prof. J. Przyborowskiego.

Na zakończenie, jak zawsze, oklaskami przyjęto występy Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”. Niespodziankę sprawiła swą obecnością i popisem wokalnym mgr Helena Piekut – prima balerina pierwszego zespołu, zwanego w latach pięćdziesiątych ZPiT „Mazury”. Zebrani absolwenci i studenci Zespołu „Kortowo” przyjęli seniorkę aplauzem!

Po uroczystości, odbyło się statutowe zebranie zarządu, na którym m.in. wybrano członków Rady Fundacji na kadencję 2017/2021. Zostali nimi: prof. Zdzisław Ciećko, prof. Henryk Lelusz, prof. Tadeusz Rawa, prof. Józef Tworkowski, dr Leon Szeląg, mgr Władysław Płoski i mgr Wojciech Wacewicz.

 

Prof. Andrzej Faruga

Komentarze nie są dozwolone.