Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 2017

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego dr Gustaw Marek Brzezin częstuje chlebem wręczonym mu przez starostów dożynek.

Dożynki są zwieńczeniem żniw. Są także symbolicznym podziękowaniem za trud podczas tegorocznych zbiorów i prośbą o urodzaj w przyszłych latach. Po raz kolejny Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie odbyły się w Muzeum Budownictwa Ludowego-Parku Etnograficznego w Olsztynku. Najważniejszym akcentem obchodów był oczywiście obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Warmia z Olsztyna.

Od lewej w pierwszym rzędzie- Roman Puchalski, starosta dożynek, marszałek Gustaw Marek Brzezin, członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska oraz wicemarszałek województwa Miron Sycz; w drugim rzędzie, starosta nowomiejski Andrzej Ochlak; w trzecim rzędzie od lewej:-  Zygmunt Kiersz, dyrektor Gabinetu Marszałka,  Cezary Terech, dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

 

W tegorocznych dożynkach uczestniczyło wielu znakomitych gości, a wśród nich liczne grono absolwentów UWM i poprzedzających go uczelni. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentowali: prorektor prof. dr hab. Mirosław Gornowicz z małżonką prof. dr hab. Barbarą Przybylską – Gornowicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt prof. d hab. Urszula Czarnik i prof. dr hab. Marek Marks.

W niedzielne przedpołudnie przy sprzyjającej pogodzie dożynkowy korowód przeszedł spod chaty Burdajny pod amfiteatr. Na scenę weszły poczty sztandarowe, a przed scenę wniesiono wieńce. O godzinie 12 rozpoczęła sie msza święta, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Warmiński dr Józef Górzyński – Wielki Kanclerz Wydziału Teologii UWM w Olsztynie.

Po mszy obrzęd dożynkowy rozpoczął występ Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia.” Następnie korowód dożynkowy zszedł z korony do amfiteatru.

 

Zwycięska grupa z Jędrychowa z gminy Kisielice ze swoim wieńcem.

 

Symbolem święta plonów jest dożynkowy wieniec. Jak co roku samorząd województwa zaprosił wszystkie gminy do konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Ideą konkursu na najładniejszy wieniec jest kultywowanie oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.

-Jak Polska długa i szeroka – powiedział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin – po zbiorze ostatnich kłosów odbywają się dożynki. To piękna tradycja. Dziękuję wszystkim rolnikom, pszczelarzom, ogrodnikom, hodowcom i działkowcom za wytworzony plon i chleb. A warto pamiętać, że pogoda nie rozpieszczała rolników. Żniwa była – jak się często mówi–” kradzione”. Jednak udało nam się uratować ten dar. Mamy plony, mamy czym się dzielić. Rolnictwo w regionie Warmii i Mazur jest wielką gałęzią gospodarki. Samorząd województwa od lat ma tego świadomość i szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu jest mocno eksponowane w naszej strategii. Rozstrzygnięte zostały między innymi konkursy na poprawę kanalizacji i wodociągów, ale taż dróg gminnych i powiatowych. Samorząd województwa będzie ogłaszać kolejne konkursy, aby poprawić poziom życia mieszkańców obszarów wiejskich. A tych jest w regionie prawie połowa, bo na 1,4 mln mieszkańców na obszarach wiejskich mieszka około 600 tys. Jesteśmy dobrym partnerem dla rolników i środowisk z terenów wiejskich. Pragniemy, żeby nie tylko duże aglomeracje, ale też środowiska wiejskie rozwijały sie w zrównoważony sposób….

W dalszej części swojego wystąpienia marszałek podkreślił, że samorząd zwraca także uwagę na funkcję sołectw. Zapewniono rolników unijne pieniądze. Od lat ułatwiane jest także sięganie po pieniądze w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nasze rolnictwo jest mocno konkurencyjne dla Europy i świata. Na Warmii i Mazurach znajduje sie także miejsce dla gospodarstw ekologicznych.

Starostami wojewódzkich dożynek byli Bożenna Drózd i Roman Puchalski.

Bożenna Drózd od 1993 roku prowadzi wraz z mężem i sześciorgiem dzieci 15 hektarowe gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą bydła opasowego. Pani Bożenna od wielu lat zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz innych rolników i mieszkańców wsi. W latach 2010-2014 pełniła funkcję sołtysa wsi Dąbrowy.

Roman Puchalski wraz z żoną Marzanną od 27 lat prowadzi 100 ha gospodarstwo rolne, które specjalizuje się w produkcji roślinnej. Główne uprawy to: pszenica, buraki cukrowe, rzepak, groch i fasola. Praca na roli jest jego prawdziwą pasją i kontynuacją tradycji rodzinnych. Poza pracą w gospodarstwie Pan Roman Puchalski od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. W latach 2010 – 2014 był Przewodniczącym Rady Gminy Gronowo Elbląskie,

Do dożynkowej tradycji należy konkurs na najlepszy dożynkowy wieniec. Każda gmina mogła zgłosić do konkursu jeden wieniec, prezentowany przez grupę licząca nie więcej ni z 10 osób wraz z kapelą i śpiewaczą grupa.

Przy ocenie wieńców brano pod uwagę między innymi: architekturę bryły, nawiązującą do tradycji regionu różnorodność i jakość użytych materiałów, kompozycję, dobór barw, precyzję wykonania oraz sposób prezentacji.

Komisja oceniająca pierwsze miejsce przyznała wieńcowi z Jędrychowa w gminie Kisielice. Drugie miejsce przyznano wieńcowi z miejscowości Skurpie w gminie Płośnica. Natomiast trzecie miejsce przypadło wieńcowi z Zalewa.

Podczas tegorocznych dożynek marszałek dr inż.Gustaw Marek Brzezin wręczył „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego” 7 osobom (w tym 2 absolwentów UWM) oraz odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” 18 osobom ( w tym 5 absolwentów UWM).

Uhonorowani Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego”. Od lewej: Stanisław Żelichowski, wieloletni poseł, były minister i wieloletni prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Sylwia Jaskulska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bolesław Pilarek, I zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWN, Marek Grzegorz Kuźniewski, członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Barbara Kramkowska, członek WMIR, Marek Gustaw Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Romuald Tański, wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, i Ryszard Wołkoński, rolnik z Rydzewa.

Za ciężką pracę rolnikom podziękował Jan Heichel, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie

W imieniu parlamentarzystów Warmii i Mazur głos zabrała posłanka Urszula Pasławska, która między innym podziękowała rolnikom za żniwny trud.

Na dożynkowych gości czekało wiele atrakcji. 120 wystawców przygotowało stoiska z regionalną żywnością i rękodziełem. Zorganizowano także warsztaty dla najmłodszych, podczas których przekazywana była wiedza o utrzymywanych w skansenie zwierzętach. Odbyły się również pokazy rękodzieła i dawnych zajęć wiejskich. Uroczystość zakończył koncert zespołu Boys.

 

Bolesław Pilarek

Komentarze nie są dozwolone.