Wystawa Elżbiet i Feliksa Walichnowskich

W Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, w galerii Stowarzyszenia Absolwentów,  można obejrzeć od 21 lipca do września 2017r. wystawę fotograficzną Elżbiety i Feliksa Walichnowskiego pt. „Nad Bałtykiem”.

Poprzednia, tegoroczna, wakacyjna wystawa fotograficzna, pana Marka Hasso-Agopsowicza o Meksyku opiewała „podróże duże”, natomiast obecna prezentuje „podróże małe”, nad nasz piękny, choć chłodny Bałtyk. Państwo Walichnowscy w swoich fotografiach nie tylko opiewają piękno nadmorskiej przyrody, uroki wydm, plaż, specyficznej roślinności ale także zwracają uwagę na zagrożenia rychłej utraty tego naturalnego bogactwa przez szybką zabudowę brzegów morza budynkami – apartamentowcami z betonu i szkła. Państwo Elżbieta i Feliks zarówno w fotografiach jak i w prezentowanych na wystawie wierszach podnoszą ten problem, który zauważają w swoich corocznych podróżach nad Bałtyk. Autorzy są wnikliwymi obserwatorami[1]otaczającej i szybko zmieniającej się rzeczywistości i starają się uwieczniać ją w swojej reporterskiej twórczości i prezentować na licznych wystawach i spotkaniach autorskich na olsztyńskich uczelniach, w Łowiczu, Stegnie, Barczewie, Mielnie i na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Oboje państwo są członkami Grupy Artystycznej Rezerwy Twórczej A*R*T  pod kierownictwem prof. Antoniego Jarczyka. Pani Elżbieta, inżynier chemik, a z zamiłowania przyrodnik, od ponad dziesięciu lat zajmuje się fotografią amatorską. Wystawiała swoje cykle fotograficzne np. pt. „Budzi się las”, „Pieniny”, „Zima”, „Morze Bałtyckie” w swoim rodzinnym Łowiczu i w innych miejscowościach. Pan Feliks Walichnowski przybył do regionu olsztyńskiego jako 16-letni chłopiec z grupą pierwszych osadników – kolejarzy z rodzinnej Warszawy i podjął pracę w Ostródzie. Po latach, już w Olsztynie, pracował jako z-ca redaktora naczelnego w czasopiśmie „Nowa Wieś”, a następnie wiele lat był redaktorem naczelnym znanego tygodnika „ Panoramy Północy”. Uzyskał stopień doktora z dziedziny socjologii u prof. Gałaja na olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej. Po zakończeniu pracy w redakcji, na emeryturze, wykładał socjologię na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Ciągle kontynuuje swoje reporterskie zamiłowania. Jest autorem kilkunastu książek z dziedziny socjologii społeczeństwa Warmii i Mazur, socjotechniki medialnej i kilku tomików wierszy. Te ostatnie można obejrzeć na obecnej wystawie w Bibliotece.

M.B.

 


Komentarze nie są dozwolone.