Dzień Absolwenta 2017 r.

Tradycyjnie już w drugą sobotę września absolwenci kilku roczników wyznaczyli sobie spotkania. Byli to absolwenci, którzy ukończyli studia 60-lat temu (Wydział Rolny), 55 lat temu (Wydział Rolny) i 50 lat (Wydział Rolniczy i Zootechniczny). Złote odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM otrzymali: Kazimierz Gołębiecki (rocznik 1957), Zofia Naruszewicz (1962), Zofia Gronowicz, Jadwiga Waźbińska, Wiesław Chiliński, Zygmunt Paprotny i Stanisław Lewandowski (1967) i prof. dr hab. Roman Kisiel (1977) oraz absolwenci Wydziału Zootechnicznego Barbara Brzezińska, Andrzej Białaś i Kazimierz Kucharczyk (1967). Okolicznościowe Glejty otrzymali: Kazimierz Skupień i Paweł Rogiński (Wydział Rolny 1962). Dębowy Laur Absolwenta wręczono mgr Marii Suszko – specjalistce z WMODR w Olsztynie – członkowi zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Wszyscy wyróżnieni otrzymali najnowszą książkę wydaną przez Stowarzyszenie i Fundację pt. „W kortowskim kręgu”, pod red. Bolesława Pilarka.

Następnie sekretarz Ogólnopolskiego Konwentu Pokoleń Ruchu Wiejskiego p. Stanisław Stęclik oraz członek zarządu tego konwentu Władysław Płoski wręczyli Medale im. Solarza, za krzewienie wiedzy rolniczej i kultury na wsi, rektorowi prof. Ryszardowi Góreckiemu, marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego dr. Gustawowi Markowi Brzezinowi oraz mgr inż. Teresie Wilk i mgr inż. Zygmuntowi Kierszowi, a Odznaczenia „Zasłużony dla ZMW” – prof. dr hab. Andrzejowi Farudze, prof. dr hab. Zdzisławowi Ciećko, dr. Bolesławowi Pilarkowi.

Wzruszającym akcentem spotkania było uhonorowanie prof. Teofila Mazura, z okazji 90-tych urodzin. Ostatniego studenta WSGW w Cieszynie i pierwszego absolwenta WSR w Olsztynie, pierwszego rektora-absolwenta uczelni kortowskiej. Na tę okoliczność odśpiewano „Pieśń profesora”, specjalnie skomponowaną przez prof. Leszka Rogalskiego (słowa) i Pawła Radeckiego (muzyka i wykonanie).

Dorobek prof. zw. dr. hab. Teofila Mazura, dr. h.c. multi przedstawił dr inż. Bolesław Pilarek.

Mgr inż. Zygmunt Kiersz – dyrektor gabinetu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego przekazał uczestnikom „Dnia Absolwenta” specjalne, z tej okazji, przesłanie.

Wręczenia aktów nadania godności „Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM” było kolejnym uroczystym momentem spotkania. Otrzymali je z rąk przewodniczącego Walnego Zebrania Członków prof. Janusza Guziura, następujące osoby: ks. kan. Mirosław Hulecki, dr inż. Zygfryd Gładkowski i mgr Zdzisław Truszkowski (w późniejszym terminie), wraz z okolicznościowymi statuetkami.

Uroczyste spotkanie absolwentów poprzedziły wystąpienia rektora prof. R. Góreckiego i prorektora prof. J. Przyborowskiego.

Na zakończenie, jak zawsze, oklaskami przyjęto występy Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”. Niespodziankę sprawiła swą obecnością i popisem wokalnym a capella mgr Helena Piekut – prima balerina pierwszego zespołu, zwanego w latach pięćdziesiątych Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Zebrani absolwenci i studenci Zespołu „Kortowo” przyjęli seniorkę aplauzem!

Po uroczystości, odbyło się statutowe zebranie zarządu, na którym m.in. wybrano członków Rady Fundacji na kadencję 2017/2021. Zostali nimi: prof. Zdzisław Ciećko, prof. Henryk Lelusz, prof. Tadeusz Rawa, prof. Józef Tworkowski, dr Leon Szeląg, mgr Władysław Płoski i mgr Wojciech Wacewicz.

Wieczorem w Klubie Absolwenta „Arton” odbył się coroczny Bal Absolwenta i radości, śpiewom i tańcom nie było końca.

 

Prof. Andrzej Faruga

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze nie są dozwolone.