XXIV Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla Rolnictwa”

Edukacja, promocja i integracja

Na początku września (2 i 3) na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz sąsiadującego Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, działającego przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie odbyły sie XXIV Jesienne Tragi Rolnicze ” Wszystko dla rolnictwa”. Swoją obecnością zaszczycił je wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, który w serdecznych słowach podziękował rolnikom Warmii, Mazur i Powiśla za wysiłek wkładany w produkcję zdrowej żywności. W imieniu wojewody warmińsko – mazurskiego rolnik przemawiał doradca Marcin Domian.

W targach uczestniczyło liczne grono absolwentów Uniwersytetu warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i poprzedzających go uczelni. Wypełniali różne zadania. Byli: przedstawicielami władz na czele z wiceministrem rolnictwa mgr. inż. Zbigniewem Babalskim, organizatorami na czele z dyrektorem WMODR mgr. inż. Damianem Godzińskim i komisarzami targów mgr inż. Urszulą Anculewicz i mgr. inż. Rafałem Sobolewskim oraz sponsorami, wystawcami i zwiedzającymi. Wśród absolwentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa spotkałem ojca z synem. Ojciec Wiesław Domian jest rolnikiem, prezesem Warmińsko – Mazurskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i wiceprezesem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a jego syn Marcin pełni funkcję doradcy wojewody warmińsko – mazurskiego. Dodam, że pan Marcin jest także prawnikiem. Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska wszystkich absolwentów uczestniczących w targach.

W tym roku 160 wystawców zaprezentowało:- maszyny i urządzenia rolnicze, pasze i dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, zwierzęta hodowlane i ozdobne, nawozy i środki ochrony roślin, budownictwo, odnawialne źródła energii, rękodzielnictwo, krzewy i rośliny ozdobne, wyposażenie ogrodów, żywność tradycyjna i regionalna, przetwórstwo rolno-spożywcze, instytucje działające na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zaprezentowano takce bydło mięsne ras hereford i limousine oraz króliki, gołębie i drób ozdobny.

- Wierzę - powiedział dyrektor WMODR mgr inż. Damian Godziński- ze Targi wraz z towarzyszącym im Festiwalem Wieprzowiny, jako przestrzeń spotkań rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i miast, w tym Olsztyna, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa oraz szkól rolniczych, będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pozyskiwania fachowej wiedzy oraz miejscem inspiracji do podejmowania nowych wyzwań i kreowania trendów służących poprawie warunków życia na terenach wiejskich oraz konkurencyjności polskiego rolnictwa

Tegorocznym targom towarzyszyło wiele wydarzeń, między innymi: „Festiwal Wieprzowiny”, który  zorganizował  kierowany prezez Krystynę Ziejewską, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza oraz konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich „Najlepsza potrawa z wieprzowiny” z degustacją dla publiczności. Zorganizowano także konkurs kulinarny dla publiczności  o kosz specjałów z wieprzowiny połączony z degustacja dla publiczności. Odbył się także pokazy kulinarny z degustacja dla publiczności. Zorganizowano warsztaty kulinarne dla publiczności połączone z degustacją.

Podczas targów podsumowano na etapie wojewódzkim kilka konkursów.

Wojewódzkimi mistrzami „Agroligi 2017″ w kategorii „rolnik” zostali Joanna i Zenon Kubrowscy z Orłowa w powiecie piskim, a wicemistrzami Anna i Dariusz Kołkowie z Kumajn w powiecie lidzbarskim. Laureatami są także:- Anna i Jan Kicowie z Dębinki w powiecie ostródzkim, Elżbieta i Roman Kubiccy z Romankowa w powiecie bartoszyckim, Ryszard Obolewicz z Kruszewca w powiecie kętrzyńsmim oraz Stefania i Piotr Sałykowie z Wężówki w powiecie węgorzewskim.

W kategorii „firma” mistrzami zostali Beata i Krzysztof Pawlikowscy właściciele Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego PAWEKO w Mierzynie w powiecie nowomiejskim, a laureatem konkursu został Mariusz Jędrychowski właściciel Zakładu Mięsnego w Gołogórze w powiecie olszyńskim.

W konkursie na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” przeprowadzono eliminacje w dwóch kategoriach. W kategorii „ekologiczne gospodarstwo” towarowe palmę pierwszeństwa zdobyli Magdalena i Tomasz Świszczowie z Krzykał w powiecie olsztyńskim. W kategorii „ekologia – środowisko” palmę pierwszeństwa zdobyli Bożena i Edward Nowakowscy z Gnatowa w powiecie kętrzyńskim.

W konkursie „ogród przyjazny rodzinie” kolejne miejsca zajęli: – I miejsce Irena Knorps z Kącik w powiecie nowomiejskim, II miejsce- Beata i Grzegorz Majewscy z Prosit w powiecie bartoszyckim, III miejsce-Anna i Antoni Wysoccy z Mikosz w powiecie piskim, IV miejsce Elżbieta Borczak z Kruz w powiecie olsztyńskim.

W konkursie fotograficznym „Rolnictwo to moja pasja” w kategorii „bezpieczna” zagroda I miejsce zajęła Ewa Strzelec, w kategorii „zwierzęta gospodarskie” I miejsce zajął Jerzy Niksa, a w „kategorii bezpieczna praca na wsi” I miejsce zajął Paweł Bożyczko.

Komisja konkursowa tytuł Hit targów przyznała     firmie Fricke Maszyny Rolnicze Spółka z o.o. z Mrągowa za ciekawą i bogatą prezentację ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych zróżnicowanej gamy producentów, obejmującej najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w dziedzinie rolnictwa i techniki rolniczej oraz części i akcesoriów do sprzętu rolniczego.

W konkursie o tytuł „Najładniejsze stoisko” kolejne miejsca zajęli:

I- kwalifikowane gospodarstwo szkółkarskie Adam Skocz w Bezwoli;

II miejsce- Kaflarnia Warmińska, Pracownia Ceramiki Eleonora Toś w Marcinkowie;

III miejsce-Gospodarstwo Ekologiczne „Kozia Farma” Katarzyna i Grzegorz Łaski ze Złotnej.

Mgr inż. Damian Godziewski odbiera odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, po przeanalizowaniu wieloletniej działalności, przyznał Warmińsko – Mazurskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie Złotą Odznakę Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za działalność na rzecz edukacji, promocji i integracji rolniczej społeczności. Dyrektorowi WMODR mgr. inż Damianowi Godzińskiemu odznakę przekazał dr inż. Bolesław Pilarek, I zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i prezes absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego.

Od prawej: – mgr inż. Zbigniew Babalski, mgr inż. Damian Godziński, mgr Zdzisława Tołwińska, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie  i dr Bolesław Pilarek.

Zdjęcia Mariusz Cyrankowski

Komentarze nie są dozwolone.