Uroczystości związane

z obchodami

Dnia Absolwenta

odbędą się 9 września 2017 r.

o godz. 11.00

w auli prof. M. Kotera

Komentarze nie są dozwolone.