Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas Jola Uradzińska. Była w
naszej grupie Artystycznej Rezerwy Twórczej od jej powstania w 2011 roku.
Zadziwiała nas pięknymi dziełami ceramicznymi oraz obrazami. Pogodna,
pełna siły twórczej czerpiąc z pracy wiele radości i satysfakcji. Będzie
nam Jej brakowało jako osoby zawsze miłej i uczynnej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek o godz.9 45 w kaplicy przy
szpitalu miejskim oraz o  godz.10 30 w kościele w Kortowie. Pogrzeb
odbędzie się na cmentarzu w Dywitach.

za zarząd Grupy A*R*T

Antoni Jarczyk

Komentarze nie są dozwolone.