NIE KAŻDY JEST ARTYSTĄ

Znana z aktywnej działalności na terenie UWM dr Eryka Białłowicz z grupy Artystycznej Rezerwy Twórczej przy tej uczelni kierowanej przez prof. Antoniego Jarczyka, wspieranej przez kierownictwo Stowarzyszenia Absolwentów kortowskiej placówki naukowej w osobach prof. Andrzeja Farugi i dr Boleslawa Pilarka – zorganizowała spotkanie z okazji 6O-lecia wydania pierwszego numeru ogólnopolskiego czasopisma ilustrowanego „Panorama Północy”.

Jako referentkę zaproszono dr Magdalenę Żmijkowską, która pod kierownictwem prof. Andrzeja Staniszewskiego napisała pracę doktorską o tym czasopiśmie. I co zaprezentowała gościom pani Eryki wyżej wymieniona referentka?

Pani Żmijkowskiej podobały się okładki „Panoramy Północy”, na których redakcja w pierwszych numerach pokazywała biusty odkryte do połowy, przedrukowywane z pism zagranicznych. Referentkę natomiast gorszyły okładki z lat późniejszych, na których przedstawiano rybaków przy połowach na Bałtyku, dźwigi stoczniowe, kombajnistów zbierających plony w państwowych gospodarstwach rolnych, dorodne cielęta na pastwiskach oraz uroki przyrodnicze ziem północnych.

A przecież na północy kraju można było i trzeba było pochwalić się osiągnięciami gospodarki morskiej i nowoczesnego rolnictwa, w czym znaczącą rolę odgrywali naukowcy z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie i Szczecinie. O tym właśnie redaktorzy „PP” informowali całą Polskę, ponieważ tygodnik ten rozchodził się w w 92% i bezzwrotowo na terenie całego kraju, a w województwie olsztyńskim z braku papieru tylko w 8%.

Nie chce się wierzyć, aby o tym nie wiedziała pani doktor Żmijkowska oraz jej promotor, który w latach 1974-1980 był stałym współpracownikiem „Panoramy Pólncy” (!). Poza tym w uczelnianej bibliotece znajduje się kilka obiektywnych opracowań na temat skomplikowanych losów omawianego czasopisma, które niewątpliwie zalicza się do fenomenu na rynku prasowym.

(opracował Tomasz Kępa, foto Tadeusz Peter)

Na zdjęciach dr Magdalena Żmijkowska i dr Feliks Walichnowski, red. nacz. „PP” w latach 1972-1981, autor kilku opracowań na temat sekretów „Panoramy Północy.

dr Feliks Walichnowski

Komentarze nie są dozwolone.