Klub miłośników poezji

Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ”5 Plus X” jest pomostem pomiędzy uczelnią a absolwentami, wymiana informacji odbywa się rożnymi formami przekazu. Doniesienia z uczelni o jej stanie i imponującym tempie rozwoju i tym codziennym „życiu Kortowa” piszą absolwenci – redaktorzy i pracownicy tejże uczelni. Bardzo ważny udział ma też ta druga strona, mianowicie absolwenci z tzw. terenu, rozproszeni po całym kraju. Tęsknota za uczelnią, przepięknym jej położeniem, także za wykładowcami, promotorami i tym podobnymi czułościami itp. Wiele osób podejmuje lub ujawnia twórczą działalność poetycką. Są osoby piszące systematycznie, często lub dorywczo bądź też i sporadycznie.

Wiersze drukowane w Czasopiśmie „5 Plus X”, jak wynika z różnych przekazów, są chętnie czytane, dostarczają wiele emocji i utrwalają poczucia wartości, niezależnie od wieku autora. Piszących jest już około 30 osób. Ich pasja – hobby nadaje czy też utrwala niekiedy sens życia, pozostawia pamięć w pokoleniach itp. Wiele osób zgłaszało potrzebę zdeklarowania się przynależności do klubu o charakterze poetyckim. Znalazło to pozytywny odzew u prezesa Stowarzyszenia Absolwentów profesora Andrzeja Farugi, który wykazał wielkie zainteresowanie powstaniem klubu.

30 czerwca 2017 roku odbyło się zebranie założycielskie. Powstał „Klub miłośników poezji”. Do którego akces zgłosiło 10 osób /spełniając wymagania/. Pozostałe 18 osób, głównie pochodzących z odległych terenów Polski, będzie współpracowało korespondencyjnie.

Zebraniu przewodniczył dr Bolesław Pilarek – redaktor naczelny Czasopisma „5 Plus X” i jednocześnie I zastępca prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie.

 

Prezes Klubu

Leszek Jan Rogalski

Komentarze nie są dozwolone.