Z okazji ponownego wyboru prof. zw. dr. hab. Andrzeja Farugi na prezesa zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM prof. dr hab. Leszek Rogalski podarował mu tomik poezji z następująca dedykacją:

Szanowny Pan

Profesor doktor habilitowany

dr h. c. ANDRZEJ  FARUGA

Proszę przyjąć najszczersze gratulacje z tytułu wyboru

i ponownego podjęcia się  pełnienia zaszczytnej funkcji

PREZESA ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

UWM  W Olsztynie  w  latach    2017 – 2021.

 

Życzę Panu Profesorowi dobrego zdrowia, dalszego twórczego

zapału i życiowej szczęśliwości motywującej wszelkie poczynania

satysfakcjonujące  absolwentów. Jednocześnie życzę by potencjał

Stowarzyszenia spełniał ważną rolę w umacnianiu prestiżu i więzi

skłaniających do podejmowania studiów w układzie pokoleniowym.

 

Na powyższą okoliczność dedykuję Panu Profesorowi

autorską książkę poetycką pt. WĘDRUJĄCA  PAMIĘĆ.

 

Z poważaniem

Leszek Jan Rogalski

Olsztyn, 26 czerwiec 2017 rok

 

Komentarze nie są dozwolone.