Zaolzianie w Kortowie

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej odwiedziło dwóch Polaków z Czeskiego Cieszyna, którzy byli uczestnikami odbywającej się w Kortowie XI Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W konferencji brali udział reprezentanci Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rumunii, Austrii, Węgier i Czeskiej Republiki.  Uniwersytety w tych krajach reprezentują 80 zawodów i specjalności. Na wschodzie Europy na przykład prowadzą naukę języka polskiego i historii. Natomiast w Czeskim Cieszynie Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno- Oświatowego powołał Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny.

Obaj panowie byli nie tylko aktywnymi uczestnikami konferencji (dr inż. Stanisław Gawlik był referentem), ale także opowiadali prezesom Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej o innych osiągnięciach Władysław Krister  jest odkrywcą prawdziwych źródeł Olzy i prowadzi w Czeskim Cieszynie Harcerski Krąg, do którego obok  młodych należy wielu harcerzy, którzy maja ponad 90 lat.

 

Od lewej: prof. dr hab. Andrzej Faruga, Władysław Krister, prof. dr hab. Janusz Guziur i dr inż. Stanisław Gawlik.

Dr inż. Stanisław Gawlik, były wykładowca jednej z wrocławskich uczelni jest członkiem Chóru męskiego ” Gorol”, który powstał w październiku 1947 roku przy Kole

Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Jabłonkowie. Pierwszym oficjalnym występem, na którym „Gorol” przedstawił się publiczności, był wieczór Mickiewiczowski 10 stycznia 1948 roku w Jabłonkowie. Od początku swojej działalności chór odnosił wiele sukcesów. Brał udział w festiwalach, przeglądach i konkursach śpiewaczych, imprezach folklorystycznych, w uroczystościach chórów i domów PZKO.

Od 2004 roku pałeczkę dyrygenta dierży Katarzyna Siwiec, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Podczas widowisk „Gorola” oprócz koncertów chóru można usłyszeć i zobaczyć popisy gawędziarskie i narratorskie członków zespołu. Zrodziły się dzięki temu oryginalne postacie, które były wielką ozdobą zespołu. W pierwszych latach taką postacią był gawędziarz „Michoł”, Alojzy Ligocki, a po nim popularny „Maciej”, Ludwig Cieńciała oraz „Jura spod Grónia”, Władysław Niedoba, bez których nie mogły się odbyć żadne występy, a przede wszystkim nie mogło ich zabraknąć na Gorolskim Święcie. W latach siedemdziesiątych dołączył do nich „Hadam z drugi jizby”, Władysław Młynek, a 1990 roku „Filip”, Tadeusz Filipczyk, który towarzyszy zespołowi do dziś. Szczególne zasługi dla utrwalenia polskiej kultury na Zaolziu miał Władysław Niedoba znany jako „Jura spod Grónia”, który został symbolem i legendą Zaolzia. Inną wielką postacią w zespole był Ludwik Cienciała, najbardziej znany jako wiejski jąkała „Maciej”. Wraz z Władysławem Niedobą występował w tej roli setki razy.

W ciągu swego 70 letniego istnienia chór ”Gorol” dał setki koncertów. Od 1965 roku zespół występuje corocznie w Wiśle w programie „Tygodnia Kultury Beskidzkiej”. Chór był uczestnikiem Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie w latach 1984, 1994, 2000 i 2006. W 1994 roku „Gorol” miał zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Skoczowie. Było to dla chóru wielkie wyróżnienie i honor, ponieważ „Gorol” był jedynym zespołem z zagranicy, który został zaproszony na tę uroczystość. W 1987 roku zespół koncertował w Warszawie, w 1999 roku w Brzegu, w latach 1998 i 2004 w Toruniu. W listopadzie 2005 roku „Gorole” z Jabłonkowa mieli zaszczyt zaśpiewać ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu podczas uroczystości Święta Niepodległości Polski w Opolu. Chór męski „Gorol” występował nie tylko w Czechach i w Polsce. W czerwcu 1996 roku koncertował na Białorusi i Litwie a w 2004 roku chór uczestniczył w XIII Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Argos – Orestiko w Grecji.          Zespół liczy obecnie 47 członków.

W Domu Kultury Trisia w Trzyńcu odbył się jubileuszowy koncert 70-lecia Chóru Męskiego „Gorol”. Na uroczystość przyjechali goście z całego regionu, a także zaprzyjaźnione z „Gorolem” zespoły. Na jubileuszowy koncert przyjechało wielu gości z regionu.

W rewanżu prof. dr hab. Andrzej Faruga, prezes Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i prof. dr hab. Janusz Guziur, prezes honorowy opowiedzieli o działalności kola i życiu jego członków na Warmii i Mazurach.

Profesor Andrzej Faruga przypomniał historię powołania Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Jest to następstwem przeniesienia (w 1950 r.) Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego z Cieszyna do Olsztyna oraz z przyjazdem Emanuela Guziura, ojca Janusza, absolwenta Wydziału Rybackiego WSR w Olsztynie. Jednak Cieszyniacy zawitali na Mazury już w latach 20-tych XX wieku, repolonizując tamtejszą ludność, głównie na Ziemię Działdowską. Następny zaciąg Cieszyniaków miał miejsce w 1950 roku, to profesorowie i studenci w liczbie około 1600 osób, a w następnych latach – fachowców drukarzy do uruchomienia nowej drukarni.

Liczebność członków Macierzowców ulegała dużym wahaniom. Od kilkunastu do ponad 100 osób, w tym byli także studenci z Cieszyna, którzy tworzyli grupę młodzieżową.

Z przyczyn naturalnych wielu byłych członków – Cieszyniaków odeszło na zawsze. Byli studenci – absolwenci uczelni olsztyńskiej założyli w Cieszynie Klub Regionalny „Ziemia Cieszyńska” Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, zintegrowani z W-M Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Zrzeszeni Cieszyniacy z Olsztyna zbierają się co miesiąc w Klubie UWM „Baccalarium”. Głównym celem działalności zarówno Klubu, jak i koła MZC jest kultywowanie tradycji kultury, języka regionalnego i historii Śląska Cieszyńskiego, a także promocja piękna Ziemi Cieszyńskiej i Warmińsko-Mazurskiej. Formy tych działań są różne. Nie bez znaczenia jest też utrwalenie pamięci o Cieszyniakach zasłużonych w powołaniu pierwsze polskiej uczelni akademickiej w Olsztynie (1950 r.), stanowiącej znaczącą podstawę jakościową utworzenia (w 1999 r.) Uniwersytetu w pełni autonomicznego. Dziś kształcącego studentów (ponad 25.000) na 17 wydziałach.

BP

Komentarze nie są dozwolone.