Zjazd Absolwentów byłego Wydziału Mleczarskiego z 1965 r.

52 lata minęły…..

Zgodnie z propozycją na Zjeździe Absolwentów złotego jubileuszu, aby zjazdy organizować corocznie. w dniach 1.06.2017 do 3.06.2017 odbyło się spotkanie absolwentów byłego Wydziału Mleczarskiego, obecnie Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z roku 1965 r. Zjazd, w którym uczestniczyły 22 osoby z całej Polski rozpoczął się 02.06.2017 r. od śniadania w Klubie Absolwenta „Arton” Następnie uczestniczyliśmy w uroczystościach 18 rocznicy powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z zaproszeniem podpisanym przez JM Rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, które rozpoczęły się udziałem w Mszy Świętej w kościele św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie – Kortowie. Celebrowali ją arcybiskup ks. dr Zięba senior i ks. kanonik Mirosław Hulecki. Po modłach w intencji pracowników, studentów i przyjaciół uczelni uczestniczyliśmy w Święcie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Centrum Konferencyjnym, w którym JM Rektor powitał zaproszonych gości, w tym szczególnie uczestników naszego zjazdu oraz uczestniczyliśmy w promocji dr habilitowanych i doktorów oraz nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Janowi Kicińskiemu wspaniałemu człowiekowi i naukowcowi, który wygłosił wykład uniwersytecki.

Po zakończeniu uroczystości oficjalnej, zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w wykwintnym obiedzie, po którym poszliśmy na Promenadę Absolwentów i Aleję Wydziałów, gdzie zapaliliśmy znicze przy tablicach poświeconych pamięci pracowników i absolwentów UWM  oraz  Wydziałowi Nauki o Żywności przy Promenadzie Absolwentów. Idąc z Centrum Konferencyjnego, dzięki prof. Jerzemu Strzeżkowi, zwiedziliśmy Muzeum Uniwersyteckie oraz poznaliśmy historię sportu uczelnianego. Uświetnieniem naszego zjazdu była kolacja biesiadna w Staromiejskiej w Olsztynie.

W uroczystości tej zaszczycili nas pan prof. dr hab. Mirosław Gornowicz, prorektor UWM oraz dr inż. Bolesław Pilarek I zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i prezes Absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego. Pan porektor omówił rozwój Uniwersytetu a pan prezes omówił sprawy Stowarzyszenia oraz każdemu z uczestników przekazał „Dyplom – Akt uznania”, o następującej treści:

„Aby obyczajom prastarym zadość uczynić tudzież pospólstwa wszelkiemu jako wiadomym oznajmić, iż waszmość ( imię i nazwisko)  Absolwent byłego Wydziału Mleczarskiego z 1965 r. człek wielkich zasług, czcigodny i szanowany, którego przewagi niezwykłe wzorem być mogą dla wszystkich od wielu lat, pracuje na rzecz Stowarzyszenia absolwentów, za co zarząd podziękowanie mu składa, a co na wieczną rzeczy pamiątkę na onej wołowej skórze spisać kazaliśmy i wszystkim do wiadomości podajemy”.

W trakcie biesiadnej kolacji było bardzo wesoło i rozmów o czasach studiów, koleżankach i kolegach oraz profesorach ich wielkości i autorytecie.

Zjazd zakończono na śniadaniu w Klubie Absolwenta „Arton” z ogólną chęcią zorganizowania zjazdu w 2018 r. w Kortowie oraz podziękowaniem JM Rektorowi, Profesorom, władzom Wydziałowym, Stowarzyszeniu Absolwentów i Fundacji im. M. Oczapowskiego za godne i wspaniałe przyjęcie.

Tadeusz Płodzień


Komentarze nie są dozwolone.