Wilnianie z Orderem „Polonia Mater Nostra Est”

Kapituła Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego odznaczyła Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie orderem ” Polonia Mater Nostra Est”.To wysokie i wyjątkowe wyróżnienie nadawane jest wybitnym rodakom i organizacjom pozarządowym przypadło w udziale Towarzystwu za jego ponad 25-letnią patriotyczną działalność zmierzającą do zachowania pamięci o naszych rodakach na Litwie, utrzymanie przez nich więzi z krajem, a także za wszechstronne wspomaganie kulturalne i materialne.

Wręczenie Orderów 19 wybitnym jednostkom i działaczom społecznym odbyło się maja br. w Pałacu Kombatantów w Warszawie. Inicjatorem odznaczenia olsztyńskiej organizacji był wiceprezes Federacji Organizacji Kresowych w Olsztynie Kazimierz Bogucki, który jest także członkiem Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego.

Order odebrali dr inż. Zygfryd Gładkowski, honorowy prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i prof. dr hab. Danuta Bobrzecka, członek zarządu TMWiZW.

 

Serdecznie gratulujemy – Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

1. Order „Polonia Mater Nostra Est”. odebrali dr inż. Zygfryd Gładkowski, honorowy prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i prof. dr hab. Danuta Bobrzecka, członek zarządu TMWiZW.

2. Dr  Zygfryd Gladkowski na zebraniu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej odczytał akt nadania  Orderu „Polonia Mater Nostra Est”

3. Wręczono w dniu 3 Maja 2017 r. w Sztumie na ul. Ujazdowskiej 6a, przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego dla TMWiZW w Olsztynie. „Złoty Order Polonia Mater Nostra Est” za szczególne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego.

Komentarze nie są dozwolone.