Zaproszenie

 

Członkowie Stowarzyszenia

Absolwentów UWM w Olsztynie

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie w związku z kończąca się 4-letbią kadencją na posiedzeniu w dniu 10.09.2016 r. podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia w dniu 22 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 (I termin) godz. 13.15 (II termin). Zebranie odbędzie się w Klubie Absolwenta „Arton” w Olsztynie-Kortowie, ul. Prawocheńskiego 4 (stołówka akademicka – niski parter).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i protokólanta obrad,
  2. Przyjęcie regulaminu obrad,
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  4. Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. Wybór Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków,
  6. Dyskusja,
  7. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8. Podjęcie uchwał,
  9. Zakończenie obrad.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swego udziału w zebraniu do dnia 15 kwietnia 2017 r., telefonicznie 89 5234969 lub elektronicznie e-mail: stowarzyszenie.absolwentow@uwm.edu.pl.

Zarząd

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

 

Komentarze nie są dozwolone.