CIESZYŃSKIE SERCA NA WARMII i MAZURACH

Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej funkcjonuje w Olsztynie już od prawie 35 lat. Aktualnie kieruje nim zarząd w składzie: prof. dr hab. Andrzej Faruga, dr h.c. prezes, mgr Stefania Jarczyk i Maria Szczepkowska, wiceprezesi, mgr inż. Maria Bentkowska, sekretarz, mgr inż. Krystyna Kozłowska, skarbnik i Tadeusz Hinz  i Władysław Budny, członkowie. Może się poszczycić wieloma inicjatywami popularyzującymi cieszyńskie tradycje na Warmii i Mazurach. Cieszynianie ofiarowali cztery oryginalne cieszyńskie stroje Zespołowi Pieśni i Tańca „Kortowo”. Darczyńcami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie (Śląsk Cieszyński) a także pani Danuta Malec, państwo Teresa i Józef Waszutowie, oraz Danuta i Leszek Macurowie z Cisownicy k. Wisły, którzy dodatkowo przekazali akordeon marki Weltmeister.

W ubiegłym roku Koło gościło Zespół Pieśni i Tańca z Goleszowa mający w składzie grupę taneczną i towarzyszącą kapelę. Na koncertach wykonywali wiele tańców regionalnych i pieśni chóralnych kościelnych i ludowych, wykazując świetne, profesjonalne przygotowanie i niezwykły kunszt wykonania. Wysoki poziom występów zespół zawdzięcza choreografom – paniom: Lidii Lankocz (ponad 20 lat pracy), Barbarze Gacek (ostatnie 2 lata), i kierownikowi kapeli pani Dorocie Branny. Należy podkreślić, że nie byłoby pełnego sukcesu zespołu bez talentów i ciężkiej pracy wszystkich wykonawców. Pokazy były przeplatane deklamacjami wierszy poetki pani Teresy Waszutowej, pięknych, refleksyjnych, pouczających i niosących głębokie przesłanie wartości humanistycznych oraz patriotycznych. W każdym miejscu, gdzie zespół występował, spotykał się z podziwem, wdzięcznością, serdecznością i zachwytem publiczności.

Zespół koncertował w Olsztynie, Działdowie, Gietrzwałdzie, i na końcu znów w Olsztynie w kościele ewangelicko-augsburskim u biskupa Rudolfa Baranowskiego (rodem spod Cieszyna) oraz w kościele katolickim – uniwersyteckim św. Franciszka z Asyżu, u proboszcza ks. kanonika Mirosława Huleckiego.

Członkowie zespołu spotkali się z członkami Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, zwiedzali Olsztyn, stare miasto, zamek olsztyński, grunwaldzkie pola i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

WMKMZC gościło kilkunastoosobową grupę mieszkańców Goleszowa, z Klubu PTTK „Ślimoki”, którzy zapoznali się z historią uczelni i działalnością Cieszyniaków na Warmii i Mazurach. Spotkanie urozmaicono filmami o uczelni, poszczególnych wydziałach, zespołach studenckich, sportowych i kulturalnych.

Zrealizowano projekt współpracy placówek edukacyjnych z regionu cieszyńskiego z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Do Olsztyna przyjechała grupa uczniów z Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół z Cieszyna na warsztaty edukacyjne zorganizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych pod kierownictwem dr hab. Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej, prodziekana wydziału. W organizację zaangażowani byli także pracownicy Katedry Analizy Rynku i Marketingu, Katedry Finansów i bankowości, Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej, a koordynatorem prac była dr Dominika Kuberska. Warsztaty obejmowały różnorodną tematykę: prowadzenie własnej działalności gospodarczej, elementy zarządzania strategicznego, zagadnienia związane z pomnażaniem pieniądza, sztuka efektywnej współpracy i wreszcie logistyka, którą młodzież zgłębiała w formie gry symulacyjnej, oraz ostatnią dziedzinę „Fundusze UE – jakie to proste”. Oprócz wymienionych form warsztatów w programie przewidziano także zwiedzanie kompleksów Centrum Logistyki Michelin w Olsztynie oraz Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Na zakończenie projektu, podczas uroczystej ceremonii, uczniowie i ich nauczyciele otrzymali z rąk dziekana WNE prof. dr hab. Romana Kisiela specjalne certyfikaty.

Jedną z tradycji WMKMZC są comiesięczne spotkania. Co roku inauguruje je „Choinka cieszyńska”. Podczas każdego spotkania zebrani śpiewają hymn macierzowców „Płyniesz Olzo….”. Honoruje się zasłużonych cieszynian i zaprasza wybitnych gości. Na przykład w ostatnim roku uhonorowano „Dębowym Laurem Absolwenta” prof. dr hab. prof. dr hab. Annę Krauze i prof. zw. dr. hab. Teofila Mazura dr. h. c. multi, nadanym przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM. Takie spotkania mają uroczystą oprawę. Na przykład na jednym z nich prof. dr. hab. Leszek Rogalski przeczytał kilkanaście wzruszających i refleksyjnych utworów swojego autorstwa m.in. „Krajobrazy malowane”, „Wiersz dla profesora”, (poświęcony prof. Teofilowi Mazurowi, jednemu z założycieli WMK MZC), „Matko Betlejemska”, „Wszędzie”, „Szczęśliwość losu”, „Betlejem w Judei”.

Wystąpiła także studentka UWM Marta Żebrowska z koncertem akordeonowym. Słuchacze usłyszeli oprócz utworów klasycznych także kolędy, muzykę taneczną a nawet biesiadną. W tej karnawałowej atmosferze wszystkim smakowała kolacja z przysmakami cieszyńskiej kuchni regionalnej.

W cyklu „mówimy po naszymu” Władysław Sacha przeczytał w gwarze cieszyńskiej list od pani Teresy Waszutowej z Cisownicy do członków koła.

Na spotkaniu marcowym, przy okazji Święta Kobiet odbył się w Klubie „Baccalarium” piękny koncert fortepianowy w wykonaniu pianisty Zenona Wojdalińskiego. Artysta przedstawił z wielką wirtuozerią ulubione melodie operetkowe Jana Straussa, Ferenca Lehara, Imre Kalmana, Józefa Offenbacha. Życzenia i drobne upominki dla pań a słodkości dla wszystkich były miłą niespodzianką.

Podczas spotkań omawiano publikacje wydane przez członków koła. Na jednym z nich prezes prof. Andrzej Faruga przedstawił zebranym publikację pt. „Z kart historii – Śląsk Cieszyński – moja ziemia obiecana”, wydaną przez WMKMZC dzięki sponsoringowi pana  Bolesława Tołłoczki – Honorowego Członka MZC . Książka jest wspomnieniami autora inż. Bołdina Tichonia, żyjącego w latach 1898-1986, urodzonego w Janpolu, w Charkowskiej Guberni, który jednak całe życie poświęcił Ziemi Cieszyńskiej. Był on wielkim krzewicielem nowoczesnej hodowli zwierząt w Polsce.

Honorowymi gośćmi spotkań między innymi byli prof. zw. dr hab Jan Szczerbowski, dr h.c., wieloletni dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego i pierwszego w historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor honoris causa w 1999 r. oraz mgr inż. Andrzej Grygołowicz. Goście i profesor Janusz Guziur przypomnieli sylwetkę zmarłego mgr inż. Leszka Dorosza (absolwenta Wydziału  Rybackiego 1959), niezwykle zasłużonego działacza i wybitnego trenera w Polsce i Europie, wychowawcy wielu studenckich gwiazd sportu. Dzięki niezwykłym talentom trenerskim mgr inż. Leszka Dorosza olsztyński sport akademicki miał ogromne sukcesy (sekcja siatkówki trzykrotnie, rok po roku zdobyła Puchar Polski, trzykrotnie zdobyła Mistrzostwo Polski (1973, 1976, 1978 r, klubowe wicemistrzostwo Europy w 1978 r., 4 miejsce na Uniwersjadzie w Moskwie).         Podczas innego ze spotkań mgr inż. Kazimierz Skupień przypomniał historię rodziny Bobrowskich herbu Jastrzębiec, która miała wielki wpływ na powstanie i rozwój miasta Andrychów, zwłaszcza Ignacy Bobrowski, poseł na Sejm w osiemnastym wieku, był wielce zasłużony dla ziemi andrychowskiej.

Piknikowy charakter miało zebranie czerwcowe, a październikowe było poświęcone wspomnieniom z wakacji. Na listopadowym spotkaniu prof. dr hab. Janusz Guziur przedstawił historię b. Wydziału Rybackiego WSR (1951-1968), obecnie Wydziału Nauk o Środowisku, przedstawił sylwetki wykładowców, ważne wydarzenia z życia wydziału i osiągnięcia, wspominał ciekawych studentów i absolwentów. Swoją prelekcję zobrazował archiwalnymi zdjęciami i filmami.

W grudniu, odbyła się uroczysta „Wigilijka”. W świątecznym nastroju zebrano się w Sali kominkowej klubu gdzie wysłuchano przepięknego koncertu studentki Magdy Piotrowskiej, na harfie. Popłynęły niezwykle piękne dźwięki muzyki celtyckiej, irlandzkiej nawet kolędy.

Na zakończenie, przy wigilijnej kolacji złożono sobie wzajemnie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i podzielono się opłatkiem.

Prawie na wszystkich spotkaniach wiceprezes Zarządu WMKMZC Stefania Jarczyk w cyklu „Ciekawostki Cieszyńskie” przekazywała informacje z historii, o zwyczajach i z cieszyńskiej prasy, a Władysław Sacha omawiał najnowsze prace naukowe. Ostatnio poinformował o ukazaniu się w Przeglądzie Zachodnim z 2016 r. (nr.2, s 211-230) publikacji naukowej dr Magdy Sachy pt.-„Kortau i Kortowo „Czyściec” i Kampus—narracje („NIE-PAMIĘCI) (NIE-MIEJSCA) W PRZESTRZENI”         Olsztyn – Miasto z amputowaną przeszłością.” Pani dr Magda Sacha w swojej publikacji uściśla pewne fakty z historii Kortowa, obecnie miasteczka akademickiego, które są znane z innych opracowań.

Władysław Sacha zaprezentował też prywatnie wydaną książkę, pt „Jak Dąbrowski z Dąbrowszczaków”, w której przedstawił wojenne dzieje i wojenne losy swojego wuja, brata, mamy, żołnierza kolejno brygady dąbrowszczaków, Legii Cudzoziemskiej i Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Wojsku Polskich. Żołnierz ten za udział w bitwie o Tobruk został odznaczony w 1941 roku Krzyżem Walecznych. Zginął we Włoszech, a został pochowany w Bolonii.

(BP)

Komentarze nie są dozwolone.