Informacja Zarządu Stowarzyszenia

W tym roku 2016 ukazała się książka autorstwa Dawida Jędrzejaka pt.: „Z kart historii Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Książka opracowana została w ramach realizacji pracy magisterskiej, na Wydziale Humanistycznym UWM i wydrukowana z inicjatywy autora.

Treść ujęta jest na 144 stronach druku.

Główne rozdziały to: I. Początki życia akademickiego w Olsztynie; II. Środowisko absolwenckie Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; III. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Zakończenie; Spis tabel i Bibliografia.

Autor deklaruje swój udział, w przypadku zorganizowania (przez zainteresowanych), wieczoru autorskiego. Kontakt: Dawid Jędrzejak tel. 781 579 311

 

Komentarze nie są dozwolone.