Święto Niepodległości w Olsztynie

W Olsztynie organizatorami państwowych uroczystości 98 rocznicy odzyskania niepodległości byli wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i metropolita warmiński abp Józef Górzyński. Zainaugurowała je Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba. Po mszy ze Starego Miasta kolumna złożona z kompanii służb mundurowych, harcerzy, organizacji kombatanckich, harcerzy i społeczeństwa oraz Szwadronu Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego przemaszerowała na Plac Solidarności, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny patriotyczne przemówienia wygłosili: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Odczytano Apel Pamięci z okazji Święta Niepodległości, kompania wojska oddała salwę honorowa. Wojewoda, marszałek i prezydent oraz przedstawiciele wielu instytucji i organizacji społecznych złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentował J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki oraz delegacja Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego w składzie:- Zygfryd Gładkowski, Bolesław Pilarek i Janusz Lorenz. Tę część zakończyła defilada kompanii honorowych.

Na dalszy ciąg uroczystości z okazji Święta Niepodległości uczestniczy udali się pod budynek Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zainstalowana jest tablica poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Patriotyczne przemówienia wygłosili prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, marszałek Józef Brzecin oraz Józef Zysk, wiceprezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, założyciel Izby Pamięci Józefa Piłsudskiego w Rogórzu. Przedstawiciele władz oraz delegacje wielu instytucji i organizacji (w tym delegacja Stowarzyszenia Absolwentów UWM i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego), złożyły wiązanki kwiatów. Uczennica Gimnazjum nr 14 w Olsztynie im. Józefa Piłsudskiego odczytała podniosły akt, który przekazała wiceprezesowi Józefowi Zyskowi.

Po złożeniu kwiatów uczestnicy Święta Niepodległości udali się do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie odbył się koncert Orkiestry Wojskowej z Giżycka. Następnie wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki odznaczył najbardziej zasłużonych mieszkańców Warmii i Mazur. Pośmiertnie Krzyżem Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, został odznaczony o. Walenty Ławicki za wybitne zasługi w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Indonezji. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali także udekorowani: Adam Golik (za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce) i Kazimierz Janusz Burgat (za zasługi na rzecz rozwoju i upowszechnienia sportu). Złotymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni: Jan Sontowski i Andrzej Krzysztof Siarkowski. Srebrnymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni: Andrzej Stefan Sobczak, Andrzej Zadroga, mjr. Jarosław Artur Witek i Lech Jerzy Chrostowski. Brązowym Krzyżem Zasługi udekorowano: Tomasza Jagłowskiego, Marka Buze, Annę Śledzik, Marka Góryńskiego i Patryka Kozłowskiego. Dwie osoby odznaczono medalami za Ofiarność i Odwagę oraz 25 medalami za Długoletnią Służbę. Wręczono także: odznaki honorowe: „Za zasługi dla samorządu terytorialnego”,Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, „Za zasługi dla ochrony zdrowia”,”Za zasługi dla rolnictwa” oraz Medale Pro Patria.

Integralną częścią uroczystości na Placu Solidarności był pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego, straży granicznej, straży pożarnej, służby celnej, inspekcji transportu drogowego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów „ Sztandar” z Ziołowej Doliny. Zziębniętym i głodnym serwowano grochówkę.

Ponadto na Placu Solidarności odbył się koncert zorganizowany przez Polskie Radio „ Moja Niepodległa”

Mimo przenikliwego zimna uroczystości przyciągnęły na Plac Solidarności tłumy olsztyniaków.

Bolesław Pilarek

Foto: Kazimierz Olejnik, Halina Ławczyńska

Komentarze nie są dozwolone.