KOSTRUKTYWNE ROZMOWY

Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr inż. Wojciech Cymerman przyjął przedstawiciela mgr inż. Dariusza  Sapińskiego, prezesa Zarządu  Grupy Kapitałowej „Mlekowita”  mgr inż. Stanisława Ducha, dyrektora Zakładu Produkcyjnego w Baranowie, dr inż. Tadeusza Płodzienia, wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i  dr inż. Bolesława Pilarka, prezesa Zarządu  Fundacji im. M. Oczapowskiego.  Prowadzone w życzliwej i konstruktywnej  atmosferze rozmowy dotyczyły między innymi  możliwości  utworzenia wspólnego konsorcjum oraz  uruchomienia w przyszłym roku  w Kortowie nowoczesnego „baru mlecznego” z tradycyjnymi i innowacyjnymi recepturami potraw z mleka i jego przetworów, a także   hurtowni produktów mleczarskich z ”Mlekowity”.

Przy opracowywaniu receptur zostaną wykorzystane wyniki prac olsztyńskich uczonych z zakresu mleczarstwa, żywienia człowieka i profilaktyki medycznej.

Na zdjęciu od lewej:  mgr inż. Stanisław Duch, dr inż. Wojciech Cymernan  (na pierwszym  planie) i dr inż. Tadeusz Płodzień.

Komentarze nie są dozwolone.