Wieści ze Stowarzyszenia

Najważniejszym wydarzeniem w okresie wakacyjnym były przygotowania tradycyjnych obchodów Dnia Absolwenta (10 września br) oraz statutowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Obchody Dnia Absolwenta rozpoczęto spotkaniem na Promenadzie Absolwentów i złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy pod tablicą poświęconą pamięci absolwentów i pracowników naukowych uczelni kortowskiej, z udziałem prorektora prof. dr. hab. Mirosława Gornowicza.

Następnie absolwenci przeszli do auli im. prof. M. Kotera (dawne kino „Student”), gdzie spotkali się z kierownictwem uczelni i członkami zarządu Stowarzyszenia. Gościem absolwentów był dr inż. Gustaw Brzezin, marszałek województwa warmińsko – mazurskiego, członek naszego stowarzyszenia, którego wyróżniono statuetką „Primus Inter Pares” Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Podobnie, jak dr. inż. Janusza Lorenza i mgr inż. Marię Bentkowską (organizatorkę cyklicznych wystaw artystów -absolwentów i sekretarza Klubu „Olsztyńscy Cieszynianie”). Marszałek dr Gustaw Brzezin przekazał prezesowi specjalny list kierowany do członków Stowarzyszenia.

Uczestnikami Dnia Absolwenta były liczne grupy absolwentów, którzy w tym dniu wyznaczyli sobie koleżeńskie spotkania swych roczników, a byli to absolwenci z Wydziałów:

Zootechnicznego – jubilaci 50-lecia ukończenia studiów, podobnie jak jubilaci z Mleczarskiego (rocznik 1966), a także absolwenci Wydziału Rolnego (roczniki 1957 i 1968), Technologii Żywności (roczniki 1971 i 1991), Geodezji (rocznik 1976), Zootechniki (roczniki 1973 i 1974), a także absolwent z Rybackiego z 1955 – mgr Jerzy Waluga oraz inni – młodsi!

Gośćmi Dnia Absolwenta byli także: –  ks. kan. Mirosław Hulecki duszpasterz akademicki, dyrektor Biblioteki UWM dr inż. Scholastyka Baran, członek Zarządu Głównego LZS Waldemar Buszan i przewodniczący Rady Wojewódzkiej LZS Zbigniew Michalski.

Nietypową grupę uczestników stanowili absolwenci różnych wydziałów, byli zawodnicy piłki nożnej – pierwszego w Polsce studenckiego piłkarskiego Klubu LZS „Rodło” Pozorty, z okazji swego jubileuszu – 50-lecia! Z tej okazji, Jubilaci otrzymali specjalne akty uznania Stowarzyszenia Absolwentów. Byli to: Henryk Antosiak, Jan Adamiak, Henryk Hinz, Roman Karszewski, Tadeusz Kłos, Andrzej Korzep, Jan Kołecki, Janusz Lorenz – organizator i pierwszy prezes klubu, Jerzy Paukszto, Norbert Poślednik, Jerzy Pyrzak, Zbigniew Skinder, Karol Synoradzki, Tomasz Wszółkowski, Marek Zawadzki, Jan Żmijewski, Bogusław Źrały i Zygfryd Żychliński.

Ponadto, na wniosek prof. Jerzego Strzeżka – pomysłodawcy Izby Tradycji UWM (wcześniej ART.) i obecnego Komitetu Doradczego Rektora, Aktami Uznania Stowarzyszenia uhonorowano pracowników Archiwum i Muzeum UWM – Danutę Kasparek, Annę Wójcicką, Ewę Liminowicz i Piotra Naściszewskiego; członków Komitetu Doradczego – Ewę Burską-Kazimiereską, Henryka Akusa, Włodzimierza Sebastyańskiego, Jana Skamarskiego oraz Jerzego Walugę. Za zaangażowanie w tworzeniu ekspozycji 65 lat AZS w Olsztynie, Akty Uznania przyznano Grzegorzowi Dubielskiemu i Andrzejowi Grygorowiczowi. Oczywiście, podziękowanie – Aktem Uznania wyrażono także prof. Jerzemu Strzeżkowi. Dziękujemy!

Po części oficjalnej, absolwenci wysłuchali koncertu – recitalu wokalnego ks. dr Zbigniewa Stępniaka – bas, członka Stowarzyszenia, Agnieszki Panasiuk – fortepian i Viktoria Krasyun – skrzypce. Wykonano 12 utworów „gorąco” oklaskiwanych, z bisem. Dziękujemy!

Jak zawsze, z entuzjazmem przyjęto występy Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”, pod kierownictwem pani Natalii Kaczmarczik. Również gratulujemy udanego występu członkom zespołu i jego szefowej!

Wieczorem odbył się Bal Absolwenta w Klubie Absolwenta „Arton”. W wieczornym spotkaniu uczestniczyły 143 osoby – absolwenci różnych Wydziałów i roczników: – Mleczarski 66’, Technologii Żywności 71’ i 91’; Zootechniki 73’ i 74’, Geodezji 76’ oraz absolwenci-członkowie Stowarzyszenia Absolwentów. Na absolwentów czekała pięknie przystrojona sala i syto zastawione stoły. Honory gospodarza balu pełnił dr inż. Zygfryd Gładkowski, z pomocą dr inż. Eryki Białłowicz. Impreza rozpoczęła się o 20.00 – od wręczenia Złotych Dyplomów nadanych z okazji 50 rocznicy ukończenia studiów absolwentom Wydziału Mleczarskiego. Zabawie towarzyszyła muzyka dwuosobowego zespołu pana Grzegorza Pawłowskiego. Ostatni uczestnicy balu zeszli z parkietu koło godz. 4.00.

Za szczególną pomoc w przygotowaniach Dnia Absolwenta – specjalne podziękowania kierujemy do pani mgr Agnieszki Szulich i Jej męża oraz właściciela Klubu mgr. Sławomira Aleksiejuka!

Posiedzenie Zarządu odbyło się po oficjalnym uroczystym spotkaniu okazji Dnia Absolwenta, na którym to skoncentrowano się na omówieniu przedsięwzięć organizacyjnych związanych z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 22 kwietnia 2017 roku. O szczegółach powiadomimy członków stowarzyszenia w następnym wydaniu „5 plus X” i na naszej stronie internetowej.

W związku z ostatnimi obchodami, w tej kadencji, Dnia Absolwenta, prezes oraz sekretarz zarządu dr inż. Zygfryd Gładkowski – kolegom, członkom zarządu wręczyli specjalne Akty Uznania.

W dniu 17 września 2016 r., w Izbie Tradycji UWM gościła wycieczka mieszkańców gminy Goleszów, której przewodzili – pani mgr Barbara Dąbkowska-Sówka – przewodnik turystyczny i pracownik Archiwum i Muzeum UWM oraz pan Zenon Sobczak honorowy przewodnik turystyki górskiej z Bażanowic (gmina Goleszów). Z uczestnikami wycieczki spotkali się prof. Andrzej Faruga – prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM i członkowie zarządu Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – mgr Stefania Jarczyk i Andrzej W. Sacha.

Od 21 do 23 września 2016 r. z inicjatywy zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i W-M Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zorganizowano warsztaty dla 46 uczniów kierunku Technik-logistyk Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie – na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM – przez prodziekan wydziału panią dr hab. Mariolę Grzybowską-Brzezińską. Wśród tematów warsztatów podjęto zagadnienia dotyczące elementów zarządzania strategicznego (dr Marek Siemiński), prowadzenia własnej działalności gospodarczej (dr Izabela Żabielska), czas na pieniądz (dr Karol Wojtowicz), logistyka (dr Grzegorz Szczudełek), kiedy grupa staje się zespołem, czyli sztuka efektywnej współpracy (dr Sylwia Stachowska), fundusze UE – jakie to proste! (dr Joanna Zielińska-Szczepkowska) oraz „Fabryka Michalin” – wprowadzenie (dr Andrzej Kowalkowski).

Uczestnicy warsztatów spotkali się z dziekanem wydziału prof. dr hab. Romanem Kisielem i prezesem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – prof. zw. dr hab. Andrzejem Farugą.

W trakcie wojewódzkich dożynek w Olsztynku odznakami Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostali uhonorowani działacze Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: mgr inż. Zygmunt Kiersz (wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM) oraz mgr inż. Stanisław Bawoł.

Prezes Zarządu

prof. Andrzej Faruga

 


Komentarze nie są dozwolone.