Z historii Klubu Branżowego „Zootechnicy”

25 marca 2009r. Absolwenci Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie – rocznik 1959, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w składzie: – Ryszard Dobek, Andrzej Faruga, Bogdan Flisikowski, Andrzej Majchrzak, Edward Misiarczyk, Eugeniusz Nowicki, Irena Rapczyńska, Grzegorz Zrajkowski i Bronisław Wawrzyniak postanowili założyć i działać w ramach Sekcji Branżowej WSR – ART- Zootechnicy”. Po paru dniach dołączyli koledzy z innych roczników: – Krystyna Kozłowska, Jerzy Strzeżek, Jacek Faruga i inni.

Celem działalności Sekcji było: = organizowanie spotkań koleżeńskich, utrzymanie więzi z uczelnią, odwiedzanie gospodarstw agroturystycznych, poznawanie historii i zabytków Warmii i Mazur, itp. Informacje o działalności Sekcji, a później klubu były publikowane w czasopiśmie „5 plus X”.

Wybrany został zarząd Sekcji w składzie: Ryszard Dobek – prezes, Eugeniusz Nowicki – sekretarz. W czerwcu Eugeniusz Nowicki został wybrany do zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, gdzie obejął funkcję sekretarza zarządu i zrezygnował z funkcji sekretarza Sekcji. W związku z tym w dniu 17 sierpnia 2009r. na stanowisko sekretarza Sekcji „Zootechnicy WSR-ART.” wybrano Edwarda Misiarczyka (1936-2014). Parę miesięcy później do zarządu na funkcję wiceprezesa powołano Grzegorza Zrajkowskiego.

W ramach kontaktów z uczelnią członkowie klubu organizują spotkania koleżeńskie absolwentów, zapoznają się z nowymi technologiami w hodowli i nowymi sposobami nauczania. Między innymi odwiedzono Katedrę Hodowli Owiec i Kóz gdzie z bieżącą działalnością zapoznał zebranych prof. dr hab. Stanisław Milewski. Członkowie włączyli się do ufundowania i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej byłemu kierownikowi Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa. Podczas uroczystości prof. dr hab. Zbigniew Jaworski pokazał zebranym ośrodek jeździecki i omówił jego działalność. Ponadto zwiedzili i zapoznali się z działalnością ośrodka naukowego w Bałdach. Klub był też inicjatorem powstania publikacji „Pół wieku minęło” wydanej z okazji zbiegających się rocznic. 50 – lecia ukończenia prze absolwentów Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej, a także dziesięciolecia UWM i 20 – lecia działalności Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W ostatnich latach wiele się zmieniło w hodowli. Preferuje się nowe rasy, bardziej wydajne, nowe technologie żywienia a także pomieszczenia dla zwierząt. Chcąc poznać zmiany nawiązali kontakty z hodowcami. Odwiedziliśmy między innymi znakomitych hodowców Ewę i Wojciecha Jończyków w Garzewku. Przejęli oni gospodarstwo po rodzicach powiększając je do 100 ha. W nowoczesnej wolno stanowiskowej oborze, na głębokiej ściółce utrzymują 60 krów rasy holsztyńsko – fryzyjskiej. Mleko bezpośrednio z udoju trafia do zbiornika, gdzie jest schładzane i czeka na odbiór przez zakład mleczarski. W roku poprzedzającym wizytę klubowiczów, średnia wydajność z obory wynosiła 9 924kg mleka, przy średniej wojewódzkiej 6 824kg. Najlepsza krowa w 11 laktacjach dała 11 3580kg mleka. Po zwiedzeniu gospodarstwa pani Ewa przyjęła klubowiczów smacznym ciastem i kawą.

W roku 2009 odwiedziliśmy 300 – hektarowe gospodarstwo członka klubu Andrzeja Majchrzaka w Tomaszkowie. Przez wiele lat specjalizował się w produkcji roślinnej i drobiarskiej. Obecnie pozostał tylko przy uprawie zbóż i rzepaku. Podczas spotkania przy grillu gospodarz opowiadał o wynikach gospodarowania i problemach z tym związanych. Dyskutowano też o przygotowaniach do koleżeńskiego zjazdu z okazji 50-lecia ukończenia studiów przez większość klubowiczów.

Podczas kolejnego z zawodowych spotkań członkowie klubu zapoznali się z zadaniami Agencji Rynku Rolnego, które przedstawił członek klubu a zarazem ówczesny dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego mgr inż. Andrzej Milkiewicz.

W minionym okresie zorganizowaliśmy wiele spotkań o charakterze rekreacyjnym i turystycznym. Trzykrotnie klubowicze spotykali się w Kalu koło Węgorzewa gdzie przyjmowała nas koleżanka Teresa Hejgelman w swym pensjonacie „Teresa” nad jeziorem Święciajty. Spotkania te trwały dwa lub trzy dni. Uczestnicy poznawali też okoliczne tereny i zabytki. Przewodnikiem była absolwentka Wydziału Zootechnicznego, członek klubu, mgr inż. Halina Szałachowska-Faj, starosta powiatu węgorzewskiego. Między innymi zapoznała nas z ostatnimi inwestycjami drogowymi w powiecie, z wykorzystaniem środków unijnych, rozwoje turystyki w regionie itp. Zwiedzaliśmy między innymi: – Harsz, Ogonki, Sztynort z barokowym pałacem Lehndorffów, a także 120 metrowy most między jeziorami Dargin i Kirsajty oraz zabytkowy cmentarz z czasów I – szej wojny światowej. W czasie innego spotkania zwiedziliśmy byłą kwaterę główną Wermachtu w Mamerkach oraz tamę na Węgorapie w pobliżu granicy z Rosją. Uczestnicy spotkania wiele czasu spędzili, pływając po Wielkich Jeziorach Mazurskich wynajętymi statkami. Wszyscy uczestnicy spotkania w Kalu otrzymali od Haliny Faj upominki, między innymi przewodniki po powiecie węgorzewskim oraz mapy, które ułatwiały poznawanie terenu.

Warto też wspomnieć spotkanie nad jeziorem Kalwa, które odbyło się z okazji jubileuszu 80 – lecia kol. Ryszarda Dobka w sierpniu 2015r. Uczestnikami spotkania byli w większości też 80 – latkowie absolwenci rocznika 1959. W sympatycznej koleżeńskiej atmosferze spędzono czas w lesie nad jeziorem.

Wszystkie spotkania były dokumentowane zdjęciami wykonanymi przez mgr inż. Ryszarda Dobka.

Pod hasłem „Szanujmy i pomnażajmy dorobek naszych poprzedników” Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM i Klub Branżowy „Zootechnicy WSR-ART, ”przy wsparciu dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM z okazji 65-lecia działalności Wydziału zorganizował uroczyste spotkanie absolwentów zootechników, w dniu 14 listopada 2015r. w Bibliotece UWM. Zmieniono nazwę na Klub Branżowy „Zootechnicy”. Usunięto z nazwy „WSR – ART.” Na spotkaniu tym ze względu na stan zdrowia zrezygnował z funkcji prezesa Klubu Ryszard Dobek, a funkcja sekretarza – po śmierci Edwarda Misiarczyka nie została obsadzona. W związku z tym postanowiono wybrać nowy zarząd w składzie: – dr Eryka Białłowicz, mgr inż. Eugeniu Nowicki, dr Ryszard Pałach, mgr inż. Herbert Pieczkowski, mgr inż. Anna Szepelska – Sell, inż. Grzegorz Zrajkowski. Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter a dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt prof. Wiesław Sobotko zapoznał zebranych z działalności bieżącą wydziału. Zgromadzeni mogli też wysłuchać występu chóru im. Wiktora Wawrzyczka.

W grudniu 2015r. odbyło się posiedzenie nowo wybranego zarządu Klubu Branżowego „Zootechnicy” pod przewodnictwem prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM prof. dr hab. Andrzeja Farugi. W posiedzeniu uczestniczyli: – Eryka Białłowicz, Eugeniusz Nowicki, Ryszard Pałach i Grzegorz Zrajkowski. Nieobecni: – Herbert Pieczkowki, Anna Szepelska – Sell. Na prezesa Klubu wybrano: dr Ryszarda Pałacha, wiceprezesem została dr Eryka Baiałłowicz, a sekretarzem mgr inż. Eugeniusz Nowicki. Kolejne posiedzenie zarządu odbyło się 17 grudnia 2015r. w Klubie „Bacalarium” pod przewodnictwem dr Ryszarda Pałacha. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie zarządu. W wyniku dyskusji postanowiono, że wybrani członkowie zarządu powinni posiadać określone funkcje. Ostatecznie zarząd ukonstytuował się następująco: – dr Ryszard Pałach-prezes, dr Eryka Białłowicz- wiceprezes, inż. Grzegorz Zrajkowski – wiceprezes, mgr inz. Anna Szepelska –Sell – sekretarz, mgr inż. Herbert Pieczkowski – skarbnik, mgr inż. Eugeniusz Nowicki – kronikarz. W tym składzie wybrano zarząd Klub Branżowy „Zootechnicy” na lata 2016-2019.

W kilka dni po ukonstytuowaniu się zarządu z funkcji sekretarza i członka zarządu zrezygnowała Anna Szepelska-Sell. W jej miejsce została wybrano na posiedzeniu zarządu w dniu 28 kwietnia 2016r. mgr Marzenę Baniel.

Ryszard Dobek

Eugeniusz Nowicki

Fot.1 Inicjatorzy powołania sekcji. Od lewej: – Bogdan Flisikowski, Andrzej Majchrzak, Eugeniusz Nowicki, Andrzej Faruga, Bronisław Wawrzyniak, Ryszard Dobek, Grzegorz Zrajkowski, siedzi: Irena Rapczyńska.

Fot.2 Zwiedzanie ośrodka w Bałdach

Fot.3 W oborze u państwa Jończyków w Garzewku.

Fot.4 Przy kawie dyskusja o problemach chowy bydła

Fot.5 Grilowanie u Andrzeja Majchrzaka

Fot.6 W klubie Bimanol o kwotowaniu produkcji mleka

Fot.7 Spotkanie koleżeńskie w Kalu

Fot.8 Na moście pomiędzy jeziorami Dargin i Kirsajty

Fot.9 Na przystani żeglarskiej w Sztynorcie

Fot.10 W kwaterze głównej Wermachtu w Mamerkach

Fot.11 Spotkanie nad jeziorem Kalwa

Fot.12 Zebranie w bibliotece UWM

Komentarze nie są dozwolone.