Fundacja im. M. Oczapowskiego

Szanowny Panie Prezesie,

chciałam bardzo serdecznie podziękować zarządowi i pracownikom Fundacji za specjalny numer czasopisma 5+X, który już się ukazał z okazji Jubileuszu 65-lecia Wydziału Nauk o Środowisku. Numer jest bardzo ładny i dla nas bardzo cenny. Na pewno przyniesie Absolwentom wiele zadowolenia i wspomnień.

Mamy nadzieję, że Państwo zaszczycą nas swoją obecnością na uroczystościach Jubileuszowych.

Łączę wyrazy szacunku

Ewa Paturej

Komentarze nie są dozwolone.