XXIII Jesienne Targi Rolnicze

Na początku września (3 i 4) na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz sąsiadującym Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, działającym przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie odbyły sie XXIII Jesienne Tragi Rolnicze. W tym roku 180 wystawców zaprezentowało: maszyny i urządzenia rolnicze, pasze i dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, zwierzęta hodowlane i ozdobne, nawozy i środki ochrony roślin, budownictwo, odnawialne źródła energii, krzewy i rośliny ozdobne, wyposażenie ogrodów, żywność tradycyjna i regionalna, przetwórstwo rolno-spożywcze, instytucje działające na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

Na stoisku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego interesantów przyjmowała grupa pracowników w składzie: Arkadiusz Tabaka, Joanna Rabij, Jerzy Rutkowski, Anna Jaroszewicz i Kazimierza Szozda. Do naszej wizyty zwiedzający pytali o: finansowanie innowacji w rolnictwie, możliwości rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, wsparcie dla rozwoju małych gospodarstw, zmianowanie upraw, uprawę roślin warzywnych i ozdobnych.

Na znajdującym się obok stoisku Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM (CIiTT) interesantów przyjmował dyrektor Jerzy Siwkiewicz.

- Centrum Innowacji i Transferu Technologii, jako jednostka ogólnouczelniana UWM w Olsztynie – powiedział – od kwietnia 2008 roku jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network. Sieć tę tworzy ponad 600 organizacji z Europy, USA, Chin, Chile, Rosji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej. Wykonujemy: transfer technologii, audyty technologiczne, doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej, opinie o innowacyjności i inne.

Na stoisku Ekomuzeum Marcinkowo Magdalena Markiewicz i Jolanta Hellis promowały Regionalną Izbę Mazurską, ogrody pokazowe i motylarnię.

Na stoisku Szkółki Roślin Ozdobnych ze Zblewa właściciel Kazimierz Dunajski informował: nasza szkółka specjalizuje się w produkcji sadzonek roślin iglastych, między innymi produkujemy sadzonki z gołym korzeniem. Dziś oferujemy szeroki asortyment ciekawych roślin takich jak: drzewa i krzewy liściaste, iglaste, pnącza, szczepione formy pienne.

Na stoisku Jana Dziadkiewicza, szkółkarza z Sętala największym zainteresowaniem cieszyły sie drzewka tradycyjnych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, moreli i brzoskwiń.

W alejce między stoiskami spotykam mgr inż. Zbigniewa Świrza, emerytowanego absolwenta Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, który zakupił sadzonki róży wielokwiatowej na działkę, którą uprawia z synem, także absolwentem kortowskiej uczelni. Za nim z małżonką kroczył następny absolwent WSR mgr inż. Ryszard Dobek, który skierował wiele pochwalnych zdań pod adresem organizatorów targów oraz wystawców i powiedział, że poszukuje sadzonek truskawek na działkę.

Tegorocznym targom towarzyszyło wiele wydarzeń, między innymi: „Festiwal Wieprzowiny” organizowany i kierowany przez Krystynę Ziejewską, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza oraz konkurs i pokaz kulinarny „Jagnięcina i koźlęcina w tradycji kulinarnej Warmii Mazur i Powiśla”, którego organizatorem był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Żywności Naturalnej i Tradycyjnej. Odbyła się także „Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych”, przygotowana przez WMODR we współpracy ze związkami branżowymi.  Zaprezentowano na niej: konie, bydło mięsne, świnie, owce, kozy, króliki, drób ozdobny i gołębie.

Podczas targów podsumowano 3 konkursy na etapie wojewódzkim (prowadzone przez WMODR), czyli: „Agroliga”, „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” i „Ogród przyjazny rodzinie i turystom” oraz organizowany przez KRUS – „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.  Ponadto wybrano „Najładniejsze stoiska” oraz ” Hit Targów”.

Mistrzem „Agroligi” w kategorii rolnik zostali Tamara i Edward Przyłuccy, właściciele gospodarstwa wyspecjalizowanego w chowie bydła w Brożówce, a wicemistrzami Joanna i Jarosław Chiliccy prowadzący gospodarstwo sadownicze w Barku oraz Grażyna i Zbigniew Wojcikowie, prowadzący gospodarstwo wyspecjalizowane w chowie trzody chlewnej w Gaudynkach. Natomiast laureatami tego konkursu zostali: Teresa i Dariusz Barańscy z Kisielic (produkcja roślinna), Ewa i Józef Bełbotowie z Raczek Wielkich (chów bydła mlecznego i opasowego), Ewa i Wojciech Jończykowie z Garzewka (chów bydła mlecznego), Grażyna i Bogusław Mrówczyńscy z Gorłówka (chów bydła mlecznego), Iwona i Adam Skibowie z Medyn (produkcja roślinna), Anna i Jan Skrzypoczko z Czerwonego Dworu (produkcja drobiu).

Mistrzem w kategorii firmy została OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy SP. y o.o. w Olsztynku.

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne został przeprowadzony w dwóch kategoriach. W kategorii ekologia i środowisko I miejsce zdobyło agroturystyczne KAMEZ Elżbiety i Zdzisława Kobusów z Wawroch. Natomiast w kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe palmę pierwszeństwa przyznano Katarzynie i Grzegorzowi Laskim prowadzącym certyfikowane gospodarstwo ekologiczne Kozia Farma Złotna w gminie Morąg.

W konkursie „Ogród Przyjazny Rolnikom” I miejsce przyznano Teresie Depcie z Paluz, II miejsce Grażynie Orłowskiej z Gulbit, a wyróżnienie – Renacie Sikorskiej z Kruszewa.

Dla uczestników targów zorganizowano dwa konkursy. Komisja konkursowa przyznała tytuł „Hit Targów” firmie „HESER”, spółce z Dorotowa za praktyczny pokaz wytwarzania ekologicznego i ekonomicznego opału z biomasy w postaci zrębki drzewnej z odpadów drzewnych i upraw energetycznych. Założona w 2011 roku spółkę prowadzi dwóch absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mgr inż. Sebastian Florek i Wojciech Majcherczyk.

Podstawowym zakresem działalności firmy jest produkcja wysokiej jakości drzewnych produktów opałowych, głównie zrębki drzewnej. Zrębki drzewne to ekologiczny, atrakcyjny ekonomicznie opał biomasowy wytwarzany z odpadów drzewnych i upraw energetycznych. Surowcami do produkcji zrębków w największym stopniu są przede wszystkim odpady z przemysłu tartacznego i leśnego w przypadku zrębki leśnej oraz wierzba i topola w przypadku zrębki z upraw energetycznych. Jakość i wartość opałowa produkowanej zrębki zależy od wielu czynników, z których najważniejszą rolę odgrywa sposób pozyskania oraz składowania surowca (gotowej zrębki).

Właściciele Heser Sebastian Florek i Wojciech Majerczyk zostali także uhonorowani pucharem, za najlepsze stoisko, przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM i absolwencką Fundację im. M. Oczapowskiego, który wręczył dr inż. Bolesław Pilarek, prezes Fundacji.

W konkursie na najładniejsze stoisku palmę pierwszeństwa zdobył Roman Roszkowski z Piotrkowa Trybunalskiego za ciekawą i atrakcyjną wizualnie aranżację kompozycji z czosnku, papryki i suchych bukietów. Drugie miejsce zajął Zbigniew Małkowski z Kieźlin za interesującą ekspozycję rzeźb w drewnie oraz praktyczną prezentację rękodzielniczej sztuki powstawania rzeźb. Trzecie miejsce przyznano Gospodarstwu Ogrodniczemu Marianny Kwiatkowskiej z Łodzi za ciekawe przedstawienie bogatego asortymentu rzadkich gatunków roślin i bylin wieloletnich.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego uhonorowały mgr. inż. Zygmunta Kiersza, dyrektora WMODR „Dębowym Laurem Absolwenta” w uznaniu zasług za działalność na rzecz absolwentów UWM w Olsztynie i poprzedzających go uczelni. Laur wręczył dr inż. Bolesław Pilarek

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin powiedział między innymi: – Rolnictwo i przemysł przetwórczy należą do kluczowych sektorów gospodarki Warmii i Mazur. Jesteśmy regionem dynamicznie rozwijającym się, również w tych branżach. Z roku na rok przybywa gospodarstw wytwarzających wysokiej jakości produkty rolne, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i maszyny na poziomie światowym. Obecnie jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów pod względem między innymi produkcji wysokiej jakości żywności, czy zastosowania w rolnictwie nowoczesnych technologii i maszyn. To zasługa aktywnych rolników i ich starań w pozyskiwaniu środków unijnych, dzięki którym dostosowali oni swoje gospodarstwa do standardów na poziomie europejskim. XXIII Jesienne Targi Rolnicze są znakomitą sposobnością, by przekonać się, że pieniądze unijne są dobrze i racjonalnie wykorzystane.

- Naszym zdaniem – powiedział mgr inż. Zygmunt Kiersz, dyrektor WMODR – tegoroczne XXIII Jesienne Targi Rolnicze były przedsięwzięciem dobrze promującym rolnictwo i płody produkcji rolnej z regionu Warmii, Mazur i Powiśla. Były one doskonałą okazją do skorzystania z porad specjalistów i doradców rolnych, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami technologicznymi w dziedzinie rolnictwa.

Podczas targów wystąpiło wielu artystów i zespołów, między innymi Izabela Trojanowska.

Bolesław Pilarek

Zdjęcia: Błażej Majewski, Maria Jankowska i Ewa Surażyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze nie są dozwolone.