Do redakcji wpłynęły podziękowania dla prof. dr hab. Andrzeja Farugi, dr h.c., dr Bolesława Pilarka i mgr inż. Marii Bentkowskiej. Publikujemy je w takiej kolejności.

Szanowny Panie Profesorze,

Niestrudzony Prezesie W-M Koła MZC!

 

Pragnę w imieniu Danusi Macury i swoim własnym podziękować za radości, jakie zgotowaliście nam nie tylko w Olsztynie.

Moja możliwość wystąpienia z własna twórczością, dzięki Waszym staraniom, umocniła moja kondycję duchową i wywołała rodzaj satysfakcji z osiągnięć

Dziękuję za dokument dziejowy w Internecie.

Nasze zadowolenie spotęgowała możliwość odwiedzenia chorego Pana Jana Kumora, dzięki Pani Marii Bentkowskiej.

Dziękują wdzięczne Danuta Macura i Teresa Waszut

Cisownica, 18.08.2016 r.

 

Szanowny Prezesie Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego, Redaktorze Czasopisma Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

W mieniu Danuty Macury i moim własnym, dziękujemy za życzliwe przyjęcie, zainteresowanie działaniami i naszym wkładem w rozszerzanie kontaktów mieszkańców Śląska Cieszyńskiego z Zarządem W-M Koła MZC w Olsztynie.

Wyrażamy wdzięczność, że ten nasz pobyt znalazł odbicie w Internecie.

Z poważaniem Danuta Macura i Teresa Waszut.

Cisownica, 18.08.2016 r.

 

Szanowna, bliska naszym sercom Pani Mario!

 

Jeszcze raz dziękujemy za niezwykłe przez6ycia na Warmii i Mazurach, szczególnie w Ols, zasługą Pani.

W sercu i pamięci zachowujemy dobroć Pani i wdzięczność za świadectwo wiary i miłości do człowieka.

Oby Pan błogosławił Pani, Rodzinie i wszystkim, których Pani kocha, darzy zaufaniem i miłością. Z wdzięcznością i szacunkiem Danusia Macura, Teresa Waszut

Od lewej: Teresa Waszut i Danuta Macura

Komentarze nie są dozwolone.