Tourne Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”

W lipcu zaprzyjaźniony z Warmińsko-Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” odwiedził kilka miejscowości w krainie 1000 jezior.

– Po raz pierwszy – powiedziała towarzysząca zespołowi poetka Teresa Waszut z Cisownicy – byliśmy w Olsztynie z chórem „Gloria” na 15-leciu Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Jan Kumor ówczesny prezes Klubu Inteligencji Katolickiej poprosił nas o danie koncertu z okazji 100-lecia Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po świątyni oprowadzał nas ks. arcybiskup dr Edmund Piszcz. Wówczas byliśmy także w Ognisku Kultury Rodzinnej w Kudypach, gdzie przyjmowali nas państwo Rita i Leonard Kostkowie. Cieszymy sie, że na Warmii i Mazurach jest dobry klimat do kultywowania i popularyzowania kultury cieszyńskiej. Od pierwszego pobytu utrzymuję bliskie kontakty z Janem Kumorem. Bezpośrednio po tym przyjeździe do Olsztyna odwiedziliśmy go z Danutą Macurą. Niestety, jest ciężko chory.

Inspiratorką obecnego wyjazdu była Danuta Macura, członkini Rady Kobiet w powiecie bielskim i była przewodnicząca KGW w Cisownicy. Natomiast organizatorką tourne zespołu po Warmii i Mazurach była Dorota Branny, radna gminy Goleszów. Wyjazd na Warmię i Mazury udało się zrealizować dzięki poparciu wójta Krzysztofa Glajcera oraz Jerzego Szarzca, prezesa Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego i Magdaleny Fuchs, prezesa firmy SigmaLi.

Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”‘ powstał z inicjatywy dzieci i młodzieży w 1993 r. Obecnie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie. Pierwszym choreografem i kierownikiem, przez ponad 20 lat, była Lidia Lankocz. Od dwóch lat funkcje te pełni Barbara Gacek, a kierownikiem kapeli jest Dorota Branny. Zespół liczy blisko 60 osób, działa w 4 grupach wiekowych młodych tancerzy- śpiewaków. Współtworzy go także kapela w składzie: Ewa Kiczmal – skrzypce, Ewa Zwias – skrzypce, Daria Warsińska – skrzypce, Dorota Branny – flet, Paweł Glajcar – klarnet, Damian Szczypka – akordeon, Patryk Sobek – kontrabas.

Zespół brał udział w uroczystościach i imprezach na terenie gminy Goleszów, a także występował poza jej granicami w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Francji i Macedonii. W 2004 roku zdobył I miejsce na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych Złoty Kłos w Zebrzydowicach. Artyści mają stroje z 7 regionów Polski: cieszyńskie, Górali Śląskich, Górali Żywieckich, rozbarsko- bytomskie, krakowskie, łowickie oraz Lachów Sądeckich.

Na Warmię i Mazury zespół przyjechał w następującym składzie: – Jagoda Biedroń, Mateusz Bracki, Dorota Branny, Bartłomiej Byrtek, Wiktoria Cholewik, Halina Cieślar, Barbara Gacek, Wiktoria Górniak, Filip Huget, Kamil Klekot, Kamil Kubiela, Kamil Nowak, Kamila Pońc, Martyna Pońc, Martyna Roik, Norbert Roik, Joanna Szlajs, Karolina Siekierka, Patryk Stępień, Damian Szczypka, Martyna Wiśniewska, Ewa Zawias i Eugeniusz Zawias. Najstarszy artysta Eugeniusz Zawias liczy sobie 60 lat, a najmłodsza Wiktoria Cholewik 12 lat.

Zespołowi towarzyszyły Danuta Macura i Teresa Waszut, zaprzyjaźnione z członkami Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

– Naszym zadaniem – powiedziała Barbara Gacek – jest zachowanie, ochrona oraz propagowanie kultury ludowej, kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku do dziedzictwa kulturowego, poczucia przynależności regionalnej oraz miłości do swojej małej ojczyzny, a także rozwijanie zainteresowań- tanecznych, śpiewaczych, folklorystycznych i umożliwienie wyjazdów krajowych i zagranicznych.

Goście zwiedzili i koncertowali w Działdowie, Gietrzwałdzie, Olsztynie, Kortowie. W Działdowie po zwiedzeniu miasta i koncercie spotkali się z mgr. Marianem Odachowskim, który zapoznał ich z historią tych okolic, muzeum i Towarzystwa Ziemi Działdowskiej. W Gietrzwałdzie po zwiedzeniu Sanktuarium i Drogi Krzyżowej wspólnie z olsztyńskim zespołem ” Warmia” i grupą konferansjerów uczestniczyli w biesiadzie warmińskiej odbywającej sie w Karczmie Warmińskiej. Wymienili sie doświadczeniami z członkami „Warmii”.

W Olszynie po koncercie w Kościele ewangelicko – augsburgskim byli gośćmi ks. biskupa Rudolfa Bażanowskiego, który zapoznał ich z historią Warmii i Mazur oraz swojego Kościoła i obdarował ich upominkami. W późnych godzinach wieczornych wystąpili na staromiejskiej estradzie. Goście zwiedzili Kortowo i uczestniczyli w kościele św. Franciszka z Asyżu w Mszy św. odprawionej przez ks. kanonika Mirosława Huleckiego. Po Mszy św. zespół, któremu towarzyszyła kapela, zaśpiewał następujące pieśni kościelne i ludowe:

* „Nim wyszedłeś dzisiaj z domu”

* „Dzień po dniu” sł. K.W.Sandell- Berg, mel. O. Ahnfelt

* „Barka” sł. ks Stanisław Szmidt

* „Za rękę weź mnie Panie” sł. J. Hausmann, mel. F. Silcher

* „Płyniesz Olzo” sł. J. Kubisz. mel. ludowa

* „A nie ta ptaszyna” mel. ludowa

* „W zielonym gaju”- mel. ludowa

* „Szumi Jawor” muz. Adam Niedoba, sł. Andrzej Niedoba

* „Powiedzioł mi wczora chłapiec” mel. ludowa

* „Zielony mosteczek” mel. ludowa

* „Ojcowski dom” sł. Jan Kubisz, mel. ludowa

* „Z Bogiem z Bogiem każda sprawa” sł. Stanisław Jachowicz, muz. Wojnarski

W olsztyńskich kościołach między pieśniami swoje wiersze recytowała Teresa Waszut. Oto niektóre z nich.

Wiara

Wszczepiona przez rodziców

na klęczkach przed krzyżem

stosowną postawą na dźwięk

dzwonu z wieży kościelnej.

 

Wiara dziecinna, mierzona potrzebą pacierza

błagania Boga o chleb powszedni,

dziękowania za zdrowie bliskich,

każąca biec do odległego kościoła.

 

Wiaro święta, błogosławiony twój owoc,

Skarbem mi jesteś w dojrzałym życiu.

Bez słonecznego steru wiary w Boga

Padłabym jak strzaskany okrętu maszt.

Teresa Waszut


Uczę się

Uczę się pokory

od pszenicznych kłosów

 

Uczę się mądrości

od Piotra naszych czasów

 

Uczę się życia

od kwiatów łąki

w zielonym dywanie

Teresa Waszut

 

Cieszy mnie…

Cieszy mnie Twoja mądrość Ojcze

ukryta w pięknie stworzenia,

zdumiewa cierpliwość czekania

skruchy zagubionego brata

 

Buduje miłość Syna przez krzyż

wiodąca do Zmartwychwstania.

Jakże nie korzyć się przed Tobą,

jak nie cieszyć się wiarą,

która mnie umacnia nadzieją?

Teresa Waszut

 

Olsztyńskim cieszyniakom

Rzuceni nakazem losu

osiedli na mieliźnie

nieznanej polskiej ziemi,

nękani przeciwnościami bytu

 

Niczym pszeniczne ziarno,

mądrością dokonań

karmią serca i umysły

ludzi okupionej ziemi

 

Pozostaną legendą Warmii i Mazur

szlachetnym szczepem

cieszyńskiej osobowości

światła i soli,

na odległym od gniazda

obszarze Polski

Teresa Waszut


ZIARNO UMIŁOWANIA

W srebrze nurtu przyjaznej Łyny

Cieszynianie widzą odbicie Olzy

dziedzictwo, etos kultury cieszyńskiej,

żar mocy miłości człowieka

 

Ukochali ludzi tej ziemi

szanując wartości ponadczasowe

jednoczą społeczność Warmii i Mazur

- owoc ich życia w absolwentach.

 

Przykład działań Koła Macierzy

dyktuje potrzebę serdecznych spotkań

z szacowną Kadrą Uniwersytetu

-by umacniać owocujące więzi.

 

Prawda o możliwościach człowieka

znajduje potwierdzenie w dokonaniach.

Osiągnięć nie zmierzy najczulszy przyrząd

-miarą zostaje szacunek i pamięć!

Teresa Waszut

 

OJCZYZNA

Dla mnie Ojczyzna to miejsce,

gdzie ziemia bliska sercu Polaka.

Dla mnie Ojczyzna to pot ludzki

spływający z czoła, by dla wszystkich chleba starczyło

 

Dla mnie Ojczyzna to rodacy,

których spotykamy na ścieżkach życia.

Dla mnie Ojczyzna to wydeptane dróżki,

prowadzące wiernych do kościoła

 

Dla mnie Ojczyzna to wszystkie szkoły,

gdzie rozbrzmiewa polska mowa.

Dla mnie Ojczyzna to polskie cmentarze,

przy których zatrzymuję myśli rozbiegane.

 

Dla mnie Ojczyzna to dywan łąki kwietnej,

powstałej z zamysłu artysty, Boga.

Dla mnie Ojczyzna to niepokój duszy,

o przyszłe pokolenia młodych.

 

Dla mnie Ojczyzna to owoc życia,

przekazany potomnym.

Ojczyzna to dom mój,

ręką i sercem budowany.

 

Ojczyzna to ci, dla których pieśń

„Ojcowski dom”

jest drogowskazem i zobowiązaniem…

Teresa Waszut

 

Rodzinny dom

Hierarchia wieku decydowała o porządku

ogniwa jedności uczuć torowały przyszłość,

stuła kapłańska wiązała wspólne lata,

wiosenna miłość kwitła w oczach blasku.

 

Radość z narodzin dzieci

ogrzewała gniazdo domu.

Każdy kąt krył dzieje ciche,

szeptem przeżyć serca rozpalał.

 

Chleb z rumieńcem na stole pachniał

owocem pracy ojca, odpowiedzialnego za beztroski sen,

barwę poranka dla budzącej się rodziny.

 

Potrawy ręką matki przyrządzone

każda z wkładką serdecznej dobroci.

Wyczekiwana wieczerza gromadziła wszystkich,

przyjazna kuchnia pozwalała na opowieści.

Dom coraz kruchszy się staje,

ale „Święty kąt” kuchni pamięta ludzi,

co próg izby przekraczali,

mocni wiarą, bogaci w miłość rodzicielską.

Teresa Waszut

Po koncercie zespołu głos zabrał mgr Krzysztof Podolak, instruktor w Akademickim Centrum Kultury, który podziękował za przekazanie czterech oryginalnych strojów cieszyńskich oraz akordeonu marki „Weltmeister” dla uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”. Dzięki temu w repertuarze zespołu znalazły się pieśni i tańce Śląska Cieszyńskiego. Darczyńcami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie oraz Danuta Malec, Teresa i Józef Waszutowie oraz Danuta i Leszek Macurowie z Cisownicy, którzy dodatkowo przekazali akordeon. Po Mszy św. przed kościołem goleszowscy artyści zaprezentowali tańce ze swojego regionu. Ks. kanonik Mirosław Hulecki udzielił błogosławieństwa, serdecznie podziękował za koncert i obdarował artystów pamiątkowymi wydawnictwami, cukierkami oraz „kopertą”. Członkowie zespołu spotkali sie z członkami Warmińsko-Mazurskiego Koła macierzy Ziemi Cieszyńskiej, zwiedzili stare miasto i olsztyński zamek, grunwaldzkie pola i muzeum bitwy pod Grunwaldem. Wypoczywali na miejskiej plaży i zaznali kąpieli w jeziorze Kortowskim. – Serdecznie dziękujemy – powiedziały Danuta Macura i Teresa Waszut, po kortowskim koncercie – profesorowi Andrzejowi Farudze, prezesowi Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Marii Bentkowskiej, Stefanii Jarczyk, Krystynie Kozłowskiej, Januszowi Adamusowi i Władysławowi Sasze za pomoc w zorganizowaniu tourne po Warmii i Mazurach oraz opiekę w trakcie pobytu.

Bolesław Pilarek

Zdjęcia Danuta Macura, Zdzisław Kawecki i Maria Bentkowska

 

 

Komentarze nie są dozwolone.